MEB Ek Derste Fena Çuvalladı! Şimdide Başka Bir Öğretmen Gurubu Tamamen Unutuldu!

featured

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Cumhurbaşkanı kararıyla 11 Kasım 2023 tarihli ve 32366 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması” ile öğretmenlerin ek ders sorunlarına çözüm getirdi. Bu değişiklikle  ücretli öğretmenlerin ek ders ücretlerinde %25 artış sağlanarak MEB’e bağlı resmi eğitim kurumlarında görevlendirilen öğretmen ve usta öğreticilerin ders ücretleri düzenlendi. Kararın 9. maddesinin 2. fıkrasındaki düzenlemeyle resmi görevi olmayan öğretmenlere her 2 ders saati için 1 saat daha eğitim öğretime destek görevi karşılığında ek ders ücreti ödenmesi sağlanarak adaletli bir ek ders sistemi oluşturuldu.

Ayrıca Bakanlığa bağlı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünde görevlendirilen Atölye ve Laboratuar Öğretmenlerinin ek derslerinde yapılan düzenleme, görevlendirme sorunlarını çözmeyi amaçlayarak hak kayıplarını önlemiştir.

Bu değişiklikle, geçici görevlendirmelerdeki ek ders ödemelerinde adil bir sisteme geçilmiş ve öğretmenlerin mağduriyetleri giderilmiştir. Ancak bu düzenlemeyle birlikte Atölye ve Laboratuar Öğretmenlerinin ek ders ücretlerinde kısmen 2006 yılı öncesine dönüldüğü gözlemlenmektedir. Çünkü karara göre bu öğretmenler okulda olsalar haftada yaklaşık olarak 40 saat ek ders ücreti alırken 16. maddeye göre 18 saat ek ders ücreti almaktadırlar. Bu durum, belirli öğretmen grupları arasındaki eşitsizlikleri ortaya çıkarmaktadır. Bakanlık, merkez teşkilatında Atölye ve Laboratuar Öğretmenlerinin ek ders ve görevlendirme sorunlarına çözüm getirirken, maalesef taşra teşkilatındaki görevli Atölye ve Laboratuar Öğretmenleri ile diğer branşlardaki öğretmenleri göz ardı etmiştir.

Herkes Eşit Olmalı!

İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB) Koordinatör İş Güvenliği Uzmanı, İlçe İSG Büro Yöneticisi, İSG Bürosu İş Güvenliği Uzmanı, İş Güvenliği Uzmanı (İGU), Periyodik Kontrol Uzmanı (PKU), İlk Yardım Eğitim Merkezi (İYEM) Mesul Müdürü ve İlk Yardım Eğitmeni, Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) Ekip Lideri, Okul Sağlığı Hizmetleri Sorumlusu olarak görevlendirilen çeşitli alanlardaki öğretmenler, Bakanlık merkez teşkilatında görevli meslektaşlarına sağlanan ek ders ücretlerinin eşitlik ilkesi gereğince kendilerine de sağlanması talebinde bulunmaktadır.

Bu talep, atölye ve laboratuvar öğretmenleri başta olmak üzere diğer öğretmenlerin verdiği hizmetlerin öneminin altını çizmektedir. Özellikle atölye ve laboratuvar öğretmenleri, okulda geçirdikleri süre içinde Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar uyarınca aldıkları ek ders ücretlerinin yetersizliği nedeniyle bu görevleri bırakma eğilimindedir. Bu durum, atölye ve laboratuvar öğretmenlerinin altyapılarını oluşturmak için aldıkları hizmet içi eğitimleri de göz ardı etmek anlamına gelmektedir. Bu yetişmiş personellerin görevlerini bırakması, zaman ve mali kayıplara neden olurken bakanlık da bu deneyimli kadroyu kaybetmektedir. Bu öğretmenler, sadece ekonomik kazanç sağlamakla kalmayıp can ve mal kayıplarını önleyerek bakanlığa önemli bir hizmet sunmaktadır. Bu nedenle bu öğretmenlere verdikleri hizmetin gerekliliklerine uygun olarak Bakanlık merkez teşkilatındaki meslektaşlarına ödenen ek ders ücretleri gibi bir hakkın tanınması elzemdir.

MEB Ek Derste Fena Çuvalladı! Şimdide Başka Bir Öğretmen Gurubu Tamamen Unutuldu!

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir