T.Ş.F.A.Ş Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: ŞEKER AMBARI TAHLİYE HİZMETİ ALINACAKTIR

Resmi İlan 14 Nisan 2018 08:01
A
a
T.Ş.F.A.Ş Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
ŞEKER AMBARI TAHLİYE HİZMETİ ALINACAKTIR
Şeker Ambarı Tahliye Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.
ihale kayıt numarası : 2018/182686
1- İdarenin
a) Adresi :  Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200- KIRŞEHİR
b)Telefon ve faks numarası: 0386 221 61 30-37 / 0386 221 61 38
c)Elektronik posta adresi: kirsehirseker@turkseker.gov.tr
2- İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı            : Fabrikamız 1 ve 2 nolu şeker ambarları ile dış ( Kiralık) depolarda                                                          bulunan tahmini 90.000 ton Kristal Şekerin tahliyesi işidir.
b) Yapılacağı Yer:                             Kırşehir Şeker Fabrikası 1 ve 2 nolu şeker ambarları ile dış (kiralık)                                                          depolar
c)İşin Süresi:                                     İşe başlama tarihinden itibaren 6 (Altı) aydır.
3- İhalenin
a)Yapılacağı yer:                              Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200- KIRŞEHİR
b)Tarihi ve saati:                              25.04.2018 Çarşamba Günü, Saat 09.30
4- İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kırşehir Şeker Fabrikası - Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını, idareden ücreti mukabili satın almaları zorunludur.
5- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
6- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
7- İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. İsteklinin komisyonunda hazır bulunmaması halinde, mektup ile gönderilen teklifi son ve kesin pey olarak kabul edilecektir.
8- Mezkür alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
                                                                                                                                             TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş
Basın No:106
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

anket ANKET

hava durumu HAVA DURUMU
e-gazete E-GAZETE
sayfalar SAYFALAR
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat


Kırşehir'in Güncel Haberleri