Meslek Lisesi Öğrencilerine Devlet Desteği

Güncel 1 Haziran 2017 13:49
Videoyu Aç Meslek Lisesi Öğrencilerine Devlet Desteği
A
a

Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Yolal Meslek Lisesi Öğrencilerine devlet desteğini açıkladı.

09/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6764 sayılı “Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”  ile 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda yapılan değişiklikler ile   çırak ve stajyer öğrencilere işletmelerde beceri eğitiminden sonra staj ve tamamlayıcı eğitim verilmeye başlanılmış, ayrıca işletmeler tarafından ödenmekte olan çırak ve öğrenci ücretlerine devlet desteği getirilmiştir.
Okul Müdürü Ayhan Yolal yaptığı açıklamada, Bu kanun kapsamında öğrenciler haftada iki gün genel meslek derslerini alacak, üç gün de sektörde çalışacak. Kırşehir Meslekî Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri son sınıfta yaptıkları İşletmelerde Beceri Eğitimi ve  staj için en az 382  lira maaş alacak. Bu oran asgari ücrete endeksli olacak ve verilecek ücret hiçbir zaman asgari ücretin yüzde 30’unun altına inmeyecek. Bu ücretlerin işverene yük olmaması için de öğrencilerin stajlardaki maaşlarının 3’te 2’si devlet, 3’te 1’i de özel sektör tarafından ödenecek
Ayrıca meslek lisesine kayıt olan öğrenciler, 10’uncu sınıftan itibaren iş kazası risklerine karşı devlet tarafından zorunlu sigorta kapsamına alınmıştır.
6764 sayılı Kanunla yapılan bir diğer değişiklik de işletmeler tarafından ödenmekte olan çırak ve öğrenci ücretlerine devlet katkısı getirilmek suretiyle yapılmıştır. Anılan Kanuna göre 2016 -2017 yılından itibaren  uygulanmak üzere çırak ve öğrencilere ödenebilecek en az ücretin;
-20’den az personel çalıştıran işletmeler için 2/3’ü,
-20 ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için 1/3’ü
İşsizlik sigortası fonundan karşılanacaktır. Ayrıca, devlet katkısı olarak yapılacak ödemeleri beş eğitim ve öğretim yılına kadar uzatılması hususunda da Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir. Diğer taraftan, söz konusu destek, yalnızca özel sektör işverenlerine verilecek olup, kamu kurum ve kuruluşları destek kapsamı dışında tutulmuşlardır.
Söz konusu Kanun ile getirilen düzenleme ile birlikte 2016-2017 öğretim yılından itibaren işletmelerde mesleki eğitime  katılan öğrencilere yapılacak ödemeler konusunda uygulama değişikliği yapılmıştır.
Buna göre;
·         İşletmede mesleki eğitime katılan stajyer öğrencilere ödenecek net maaş tutarı asgari ücretin yüzde 30’undan aşağı olamayacaktır.
·         İşletmelerin bu konuda takip etmesi gereken yol aşağıdaki gibi olacaktır.
·         İşletmeler staj ücreti ile ilgili devlet katkısı tutarını ve işletme payının toplamını yani 381,22 TL’yi  her ayın onuncu gününe kadar stajyer öğrencinin banka hesabına yatıracaktır.
·         Dolayısıyla  her işletme kendi bünyesinde çalıştırdıkları öğrenci adına bankadan hesap açtıracaktır.
·         İşletmelerin stajyer öğrenciye ödeyeceği devlet katkısı tutarı her ayın 25. gününe kadar işletmelerin banka hesaplarına aktarılacak.
·         Bu ödeme işletmelerin okul müdürlüklerinin bildirdiği banka hesaplarına yapılacak.
·         Öğrencilere ödenecek olan stajyer ücretleri vergiden muaf olacak herhangi bir kesinti yapılmayacak.
·         Devamsızlık ya da rapor sebebiyle işletmelere gelmeyen öğrencilerin gelmediği gün kadar maaşlardan kesinti yapılacak.
 Meslek Lisesi Mezunu Olmak ve Avantajları Neden Meslek Lisesi Tercih Etmeli
1. Anadolu teknik lisesi, teknik lise, Anadolu meslek lisesi, endüstri meslek lisesi ve kız meslek lisesi ile mesleki ve teknik eğitim merkezleri ve çok programlı liselerin bu okullarda uygulanan bölümlerinden mezun olanlar, 3795 sayılı Kanuna göre TEKNİSYEN unvanı ile istihdam edilirler.
2. Anadolu teknik lisesi ve Anadolu meslek lisesi mezunları, yabancı dille eğitim görmenin avantajlarına sahip olurlar. Anadolu Teknik Lisesi okuyan öğrenciler diğer normal liselerdeki öğrenciler gibi tüm kültür derslerini en iyi şekilde okulda alırlar. Bunun yanında da meslek bilgisi derslerini alırlar.
3. Meslekî ve teknik orta öğretim kurumlarından mezun olanlar, yükseköğretim kurumlarına girebilmek için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavına (LGS ve LYS) katılma hakkına sahiptirler. Meslekî ve teknik orta öğretim kurumları mezunları ayrıca, diğer liselere göre düşük puanlarla  alanlarındaki meslek yüksekokulu programlarına girebilmektedirler.
4.Yükseköğretime devam etmeyenlerin iş bulmaları ve mesleklerinde ilerlemeleri daha kolay olmaktadır.
5. Kamu kurum ve kuruluşlarında branşlarında görev alan mezunları, genel lise mezunlarına göre bir üste derece ile başlarlar,
6. Öğretim süresi dört yıl olan meslekî ve teknik orta öğretim kurumlarını bitirenlere 3308 sayılı kanuna göre Ustalık Belgesinin yetki ve sorumluluklarına sahip İŞ YERİ AÇMA BELGESİ verilir.
7. Meslekî ve teknik öğretim yapan okullarda eğitim görenler okul ve işyerlerinde iş eğitimi almış olmaları sebebiyle mesleğe yatkın olurlar ve meslek değiştirmek istemeleri halinde yeni mesleğe çok kısa zamanda intibak edebilirler.
8. Eğitimleri süresince iş hayatını yakından tanıyacaklarından kendi işyerlerini kurup çalıştırabilirler.
9. KPSS sınavlarında düz lise mezunları için girebilecekleri memur unvanlarına bakarsak, Tren memuru, hizmetli, ambar memuru gibi sınırlı sayıda ve düşük maaşlı yükselemeyecek bölümlerdir. Ama meslek lisesinden mezun olan bir kişi için KPSS başvuru kılavuzuna bakıldığında birçok istihdam yeri, daha fazla eleman sayısıyla beraber işe girme olanakları da yükselmiş oluyor.
İşletmelerde Meslek Eğitimi Gören Öğrenciler:
 1. İşletmelerde meslek eğitimi süresince yaşlarına uygun asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere ücret alırlar.
2. İşletmenin sağladığı diğer sosyal imkânlardan faydalanırlar.
3. Hastalık, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta edilirler.
4. Eğitimleri, süresince muayene ve tedavi masrafları Sosyal Sigortalar Kurumunca karşılanır,
5. Okul atölyelerin de bulunmayan eğitim aracı, makine ve teçhizatı işletmelerde görüp kullanma imkânına sahip olurlar.
6. Meslekî bilgi ve becerilerini işyerlerinde gerçek iş şartlarında geliştirirler. Öğrencilerin kendilerine olan güveni artar.
7. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu yeni iş alanlarına uygun programlarla, daha çok uygulama yaparak eğitilirler.
8. İşletmelerde branşalarına uygun yerlerde staj yaptıklarında ileride işe girerken bu işletmeleri deneyim veya referans olarak gösterebilirler. Buda öğrenci için bir avantajdır.
 
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

anket ANKET

hava durumu HAVA DURUMU
e-gazete E-GAZETE
sayfalar SAYFALAR
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat


Kırşehir'in Güncel Haberleri