KIRŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

Resmi İlan 15 Kasım 2017 07:00
Videoyu Aç KIRŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN
A
a
Aşağıda İlçe ve Köyleri yazılı bulunan Mülkiyeti İdaremize ait olan taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 45.nci maddesine göre açık teklif (arttırma) usulüyle 28/11/2017 Salı günü saat: 10.15’da İl Özel İdaresi Encümen Toplantı salonunda satışları yapılacaktır.
1- Satışı yapılacak taşınmazların İlçesi, Köyü, Parsel numarası, Yüzölçümü, Muhammen bedeli ve Geçici Teminatları ile ihale saatleri aşağıda gösterilmiş olup; fiyatlarda ( KDV Hariçtir).
2- İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararı 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 31.nci maddesi uyarınca İta amirliğince karar tarihinden itibaren 15 gün içinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.
3- İta amirliğince onaylanan ihale kararı 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 32.nci maddesi uyarınca işlem yapılıp; taşınmazın parası 30 gün içerisinde İdarenin göstereceği hesaba ödenip, paranın tahsiline müteakip tapu ferağı verilecektir.
4- İhaleyi kazanan şahıs veya tüzel kişi ihaleden vazgeçmesi halinde yatırılan geçici teminatı gelir kaydedilecektir.
5- Köy Tüzel kişiliği adına girilecek olan ihalelerde Köy İhtiyar Heyeti kararı ile görevlendirilecek kişinin ihaleye katılması mümkündür.
6- İhaleye katılabilmek için;
    a) İl Özel İdare Müdürlüğü hesabına yatırılmış muhammen bedelin % 10’u kadar Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu. (Teminatlar T.C Vakıflar Bankası Kırşehir Şubesindeki TR59 0001 5001 5800 7289 0707 67 nolu hesabına yatırılabilir).
  • Satın alınacak ada,parsel ve satın alan kişinin isimi dekonta yazılmış olacaktır.
 
                b)  T.C.Kimlik Nolu Nüfus Cüzdanı fotokopisi.
    c) İhaleye vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri.
7- İstekliler istenilen belgelerini ihale saatine kadar ihale Komisyonu Başkanlığına verip;  sözlü olarak pey sürebilmeleri için ihale komisyonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
8- Satıştan doğan her türlü vergi, resim, harç vs. giderler alıcıya aittir.   
               9- Posta ve faksla yapılan müracaatlar geçersizdir.
          10- İl Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 
SATIŞI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLARIN LİSTESİ
Sıra No İlçesi Köyü Ada Parsel Miktarı (m2) Muhammen Bedeli (TL) Geçici Teminat Bedeli (TL) İhale Saati
1 Merkez Değirmenkaşı 148 152 6,912.62 38.019,41 TL 3.801,941 TL 10.15
2 Merkez Dulkadirliyarımkale   1614 3,500.00 19.250,00 TL 1.925,00 TL 10.16
3 Merkez Karahıdır 220 10 10.00 40 TL 4,00 TL 10.17
4 Merkez Kortulu 112 131 115.37 519,16 TL 51,916 TL 10.18
5 Merkez Sıdıklıkumarkaç 140 1 137.67 550,68 TL 55,068 TL 10.19
6 Merkez Sıdıklıküçükoba   405 1 67.87 305,41 TL 30,541 TL 10.20
7 Merkez Sıdıklıküçükoba   293 2 1,281.25 5.765,62 TL 576,562 TL 10.21
8 Merkez Toklumen 405 8 581.07 4.067,49 TL 406,749 TL 10.22
9 Merkez Toklumen 442 40 466.97 3.268,79 TL 326,879 TL 10.23
10 Merkez Toklumen 442 43 898.94 6.292,58 TL 629,258 TL 10.24
11 Merkez Toklumen 470 2 700.95 4.906,65 TL 490,665 TL 10.25
12 Kaman Çağırkan 105 4 430.19 2.796,23 TL 279,623 TL 10.26
13 Kaman K.Selimağa 203 2 427.27 1.922,71 TL 192,271 TL 10.27
14 Kaman Kürtakpınar 162 6 152.57 610,28 TL 61,028 TL 10.28
15 Kaman Kekilliali 138 7 820.73 4.555,05 TL 455,505 TL 10.29
16 Kaman Gültepe 155 1 1,320.44 6.602,02 TL 660,220 TL 10.30
17 Kaman Savcılımeryemkaşı 102 45 474.90 2.611,95 TL 261,195 TL 10.31
18 Kaman Savcılıbüyükoba 444 1 2,215.58 13.293,48 TL 1.329,348 10.32
19 Kaman Savcılıkurutlu 160 2 819.00 4.095,00 TL 409,500 TL 10.33
20 Kaman Savcılıkurutlu 160 1 798.26 3.991,30 TL 399,013 TL 10.34
21 Kaman İsahocalı 118 50 3.00 16,50 TL 1,650 TL 10.35
22 Kaman Yelek 160 3 1,027.73 5.395,58 TL 539,558 TL 10.36
23 Kaman Yelek 151 3 824.42 4.328,20 TL 432,820 TL 10.37
24 Kaman Yelek 151 2 774.49 4.066,07 TL 406,607 TL 10.38
25 Kaman Yelek 130 2 844.03 4.431,15 TL           443,115 TL 10.39
26 Kaman Yelek 116 52 1,107.15 5.812,53 TL 581,253 TL 10.40
27 Kaman Yelek 116 50 2,145.40 11.263,35 TL 1.126,335 TL 10.41
 
                                                                                                                                                                                                                                                     
               İLAN OLUNUR.
 
Basın No: 449
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

anket ANKET

hava durumu HAVA DURUMU
e-gazete E-GAZETE
sayfalar SAYFALAR
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat


Kırşehir'in Güncel Haberleri