KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

Resmi İlan 2 Mart 2018 08:35
Videoyu Aç  KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN
A
a
  1. Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda adresleri, nitelikleri belirtilen gayrimenkuller kiraya verilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulüne göre ihaleye çıkarılmıştır.
  2. Kiralanacak taşınmazların İhale tarihi aşağıda belirtilen gün ve saatte Belediyemiz Encümeni tarafından Ahi Evran Mah Dr. Mehmet Altun Bulv. No:1 de bulunan Belediye Hizmet Binasının 2.kat Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır. İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  3. Kiralanacak taşınmazların kira süresi, 1 yıllık kira muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve ihale saati aşağıda belirtilmiştir.
  4. İsteklilerin, aşağıda belirtilen ihale tarihinde saat 10.00’a kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü, İcra Takip Haciz ve Satış Servisine müracaat etmeleri ve istenen belgeleri vermeleri gerekmektedir. Belirtilen saatten sonra yapılan müracaatlar ve posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
  5. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:
5.1 Dilekçe,
                5.2 Nufus Cüzdanı Fotokopisi. (Gerçek kişiler için)
                5.3 Kanunu İkamet Belgesi.
               5.4 İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Kırşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge.
                5.5 Tüzel kişi olması halinde:
                5.5.1 İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler.
                               5.5.2 Tüzel kişiliğin imza sirküleri ve Yetki belgesi.
                5.5.3 İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi.
               5.6 Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.
               5.7 Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı D.İ.K.’nun  26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K.na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)
        6.  İhaleler ile ilgili Şartnameler ve geniş bilgi mesai saatleri içerisinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınabilecektir.
 
               
 
S.No Adresi Kiralanacak Taşınmazın Cinsi ve m2 si Kira Süresi 1 Yıllık
Kira Muh. Bedeli
Geçici
Teminat
İhale Tarihi İhale Saati
1 Kuşdilli Mah.
Kasaplar Çarşısı
26 nolu Büro
(35 m2)
3 Yıl  2.200,00 TL 66,00 TL 14.03.2018
Çarşamba
10:50
2 Ahi Evran Mah.
Kentpark
Oyun Alanı
Çin evi çocuk treni
5 adet Waterball (su topu)
5 adet suda çarpışan bot
2 adet kayık
(3228 m2)
1 Yıl 31.000,00 TL  930,00 TL 14.03.2018
Çarşamba
11:00
3 Ahi Evran Mah. Yeni Şehirlerarası Otobüs Terminali 5 nolu Bilet Satış Yazıhanesi
(25.79 m2)
3 Yıl 18.500,00 TL 555,00 TL 14.03.2018
Çarşamba
11:10
4 Ahi Evran Mah. Yeni Şehirlerarası Otobüs Terminali 12 nolu Bilet Satış Yazıhanesi
(42.14 m2)
3 Yıl 20.500,00 TL 615,00 TL 14.03.2018
Çarşamba
11:20
5 Ahi Evran Mah.
Kentpark
3 nolu Bağımsız Büfe
(Kapalı Alan 32 m2)
(Açık Alan 84 m2)
3 Yıl 8.500,00 TL 255,00 TL 14.03.2018
Çarşamba
11:30
 
Basın No:61
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

anket ANKET

hava durumu HAVA DURUMU
e-gazete E-GAZETE
sayfalar SAYFALAR
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat


Kırşehir'in Güncel Haberleri