Kırşehir AEÜ BESYO 2018-2019 Özel Yetenek Sınavı Usul ve Esasları Açıkladı!

Güncel 4 Ağustos 2018 15:23
Videoyu Aç Kırşehir AEÜ BESYO 2018-2019 Özel Yetenek Sınavı Usul ve Esasları Açıkladı!
A
a

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı İle Bu Sınav Sonucunda Asıl Ve Yedek Listelerde Yer Alan Aday Öğrencilerin Kesin Kayıtlarına İlişkin Usul Ve Esaslar ile ilgili açıklamalarda bulundular.

. Yayınlanan açıklamada Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde yer alan bölümlere öğrenci alımı için yapılacak olan özel yetenek sınavlarına ilişkin usul ve esaslar yer alıyor. Açıklama ve bilgilendirme programı şu şekilde; Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu esaslar; 2018-2019 eğitim-öğretim yılı için Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde yer alan bölümlere öğrenci alımı için yapılacak olan özel yetenek sınavlarına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlandı. Kapsam Madde 2- (1) Bu esaslar; 2018-2019 eğitim-öğretim yılı için Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde yer alan bölümlere öğrenci alımı için yapılacak olan özel yetenek sınavlarına ilişkin usul ve esasları kapsıyor. Dayanak Madde 3- (1) Bu esaslar; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 14. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4- (1) Bu esaslarda geçen; Üniversite: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesini, Rektörlük: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünü, BESYO: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunu, ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini, YKS (TYT): ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavını, ÖYSP: Özel Yetenek Sınav Puanını, KAEÜ-ÖYS: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Özel Yetenek Sınavını, YP: Yerleştirme Puanını, SP: Standart Sapmayı, Sınav Komisyonu: Rektörlükçe görevlendirilen biri başkan 2 üye olmak üzere toplam 3 kişilik komisyonu, ifade eder.
Engelli Adaylar Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR(mental retardasyon), otizm spektrum bozuklukları (OSP), Asperger Sendromu, RETT Sendromu, dezintegratif bozukluklar ve sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla) Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği Bölümüne alınacaktır. Engelli sporcuların özel yetenek sınavına başvurabilmeleri için en az üç yıl aktif sporcu olduklarını ilgili federasyonlardan belgelemeleri şarttır. Adayların son bir yıl içerisinde aldıkları engellilik raporunu (Milli engelliler için ilgili Spor Federasyonundan aldıkları millilik belgesi, Milli olmayan engelliler için Engelli Sağlık Kurulu Raporu) teslim etmeleri kaydıyla engelli adayların TYT puanlarından en az birinin 100 ve üzeri olması gerekmektedir. Engelli adayların puanı, TYT puanları değerlendirmeye katılmadan yani ÖSYS kılavuzlarında yer alan formül kullanılmadan hesaplanacaktır. Ön kayıt kesinleştirme işlemi sırasında başvuru için gerekli belgelerle birlikte ilgili raporlarını görevliye teslim edeceklerdir. Milli engelliler için ilgili Spor Federasyonunca onaylanmış, milli sporculuk kategorisini gösteren belge ile ulusal ve uluslararası başarılarının dökümünü içeren belgeleri, Milli olmayan engelliler için Engelli Sağlık Kurulu Raporunu getirmeleri gerekmektedir. Sınav kriterleri arasında puanlanacak olan uluslararası ve ulusal başarılar ilgili federasyonlar tarafından onaylı ve ıslak imzalı olmak zorundadır. Sportif başarının dikkate alınması ve puanlanabilmesi için engelli sağlık kurulu raporu, milli sporculuk belgesi ve ulusal-uluslararası başarıları gösteren belgelerin jüriye ibraz edilmesi gerekmektedir. İlgili programlara (Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Spor Yöneticiliği Bölümü) engelliler için ayrılan kontenjanın dolmaması halinde, bu kontenjanlar diğer öğrenciler için ayrılan kontenjana eklenecektir. Başvurular Madde 6- (1) KAEÜ-ÖYS Başvuru Tarihi: 06-10 Ağustos 2018 (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma) tarihleri arasında her gün (08:30 -12:00) ve (13:30 -17: 00) saatleri arasında yapılacaktır. (2) KAEÜ-ÖYS Başvuru Yeri: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Bağbaşı Yerleşkesi, Kırşehir Diğer üniversitelerin yaptığı özel yetenek sınavlarına katılan adaylar da bu sınava başvurabilirler.
(5) Ön Kayıtta İstenilecek Belgeler: 1- Adayın 2018 yılına ait Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS (TYT) sonuç belgesi. 2- “Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları Özel Yetenek Sınavlarına Katılmasında Sağlık Açısından Sakınca Yoktur.” ibaresini içeren sağlık raporu. (Resmi sağlık kuruluşlarından veya özel hastanelerden alınmış olacaktır.) 3- 4,5*6 cm ebadında son 6 ay içerisinde, önden, yüzü açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek 3 adet fotoğraf. 4- Milli sporcular için, Milli Sporcu Belgesinin (Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün milli sporcu belgesi verilmesi hakkındaki yönetmeliğe uygun biçimde düzenlenmiş olması zorunludur. KKTC ve yabancı uyruklu adayların Milli Sporcu Belgesi bu sınavlar için geçerli değildir.) 5- T.C. Kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanının önlü arkalı bir adet fotokopisi. (Ayrıca nüfus cüzdanının aslı kayıt esnasında ibraz edilmek zorundadır.) 6- Diploma fotokopisi. (Ayrıca Diplomanın aslı kayıt esnasında ibraz edilmek zorundadır.) 7- Başvurular aday tarafından şahsen yapılacaktır. (Posta yolu veya noter vekâleti ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.) (6) Sınav Başvuru Tarihleri: Sınava başvurmak isteyen adaylar, 06-10 Ağustos 2018 (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma) tarihleri arasında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu’na şahsen başvuru yapabilirler. Posta ile gönderilen başvuru belgeleri işleme konulmaz. Başvurular şahsen yapılacaktır, noter vekâleti ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. (7) Başvuru Formu: 06-10 Ağustos 2018 (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma) tarihleri arasında adaylar belirlenen kayıt yerlerinde, bilgisayar ortamından kaydı yapılacaktır. İki nüsha olarak düzenlenen imzalı başvuru formunun bir nüshası adayda kalacaktır. Yanında kimlik ve başvuru formu olmayan adaylar sınava alınmayacaktır. 6 Tercihler Madde 7- (1) Adaylar tek tercih yapabilecektir. Eğer kontenjanlar tercihlere göre dolmaz ise yerleşemeyen adaylar diğer bölümlere (Puanına göre) yerleştirilecektir. Kadın ve erkek kontenjanı toplam sayısına ulaşmadığı takdirde kalan sayı karşı cinsiyetin genel kontenjanına aktarılır.
Sınav tarihi ve yeri Sınav tarihi ve yeri Madde 8- (1) KAEÜ-ÖYS tarihi: Sınavlar; 13-15 Ağustos 2018 (Pazartesi, Salı, Çarşamba) tarihlerinde yapılacak. (2) KAEÜ-ÖYS yeri: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Bağbaşı Yerleşkesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Spor Salonu. (3) Adaylar, KAEÜ-ÖYS’nin tarih, yer ve saatlerine ilişkin ayrıntılı bilgileri, 11 Ağustos 2018 (Cumartesi) tarihinden itibaren www.ahievran.edu.tr/besyo veya besyo.ahievran.edu.tr adresinden T.C. kimlik numaralarıyla öğrenebileceklerdir. (4) Sınavların belirtilen günde bitirilememesi durumunda, takip eden gün içerisinde devam edilecek.
 
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

anket ANKET

hava durumu HAVA DURUMU
e-gazete E-GAZETE
sayfalar SAYFALAR
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat


Kırşehir'in Güncel Haberleri