Seri İlan ilanlar ilan ekle
İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

Tarih: 9 Şubat 2015
Telefon:
Fax:
E-mail:
Fiyat:
Web:
Adres:
İl/İlçe: MERKEZ / Kırşehir
Firma Hakkında
İLAN KIRŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN Aşağıda Kırşehir İli Merkez İlçesi Aşıkpaşa Mahallesi 5355 Ada 22 nolu parselde bulunan Menzil Apartmanı Kat:3 8 nolu daire 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 45.nci maddesine göre açık teklif (arttırma) usulüyle 24/02/2015 Salı günü Saat:10.10 ‘da İl Özel İdare Müdürlüğü Encümen Toplantı salonunda satışı yapılacaktır. 1- Satışı yapılacak taşınmazın İlçesi, Mahallesi, Parsel numarası, Muhammen bedeli ve Geçici Teminatları ile İhale saati aşağıda gösterilmiş olup; fiyatlarda ( KDV Hariçtir). 2- İhale Komisyonu tarafından alınan İhale kararı 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 31.nci maddesi uyarınca İta amirliğince karar tarihinden itibaren 15 gün içinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır. 3- İta amirliğince onaylanan İhale Kararı 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 32.nci maddesi uyarınca işlem yapılıp; taşınmazın parası 15 gün içerisinde İdarenin göstereceği hesaba ödenip, paranın tahsiline müteakip tapu ferağı verilecektir. 4- İhaleyi kazanan şahıs veya tüzel kişi ihaleden vazgeçmesi halinde yatırılan geçici teminatı gelir kaydedilecektir. 5- İhaleye katılabilmek için; a) İl Özel İdare Müdürlüğü hesabına yatırılmış muhammen bedelin % 10’u kadar Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu. (Teminatlar T.Vakıflar Bankası Kırşehir Şubesindeki 00158007289070767 nolu hesaba yatırılabilir). b) T.C.Kimlik Nolu Nüfus Cüzdanı fotokopisi. c) İhaleye vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri. 6- İstekliler istenilen belgelerini İhale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına verip; sözlü olarak pey sürebilmeleri için İhale komisyonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. 7- Satıştan doğan her türlü vergi, resim, harç vs. giderler alıcıya aittir. 8- Posta ve faksla yapılan müracaatlar geçersizdir. 9- İl Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. S A T I L A C A K T A Ş I N M A Z IN S. NO İLÇESİ MAHALLESİ ADA PARSEL MUHAMMEN BEDELİ ( TL ) GEÇİCİ TEMİNATI ( TL ) İHALE TARİHİ SAATİ 1 Merkez Aşıkpaşa 5355 22 73.000,00 7.300,00 24.02.2015 10.10 İLAN OLUNUR BASIN NO: 031
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat


Kırşehir'in Güncel Haberleri