Hemşehrimiz Prof. Dr. Adem Çaylak’ın Kitabı Çıktı

Güncel 21 Mart 2018 18:00
Videoyu Aç Hemşehrimiz Prof. Dr. Adem Çaylak’ın Kitabı Çıktı
A
a

Kırşehir’in Kaman İlçesine bağlı Prof. Dr. Adem Çaylak’ın ‘İslam Siyasi Düşünceler Tarihi’ kitabı okuyucusuyla buluştu.

 Prof. Dr. Adem Çaylak ‘İslam Siyasi Düşünceler Tarihi’ kitabı hakkında şu bilgileri verdi: “ ‘İslam Siyasi Düşünceler Tarihi’ ismi ve içeriği ile Türkçe’de ilk telif eser olma iddiasını taşıyan elinizdeki çalışma, merkezi bir siyasi gücün olmadığı Arabistan yarımadasında bir din olarak ortaya çıkan İslam’da teo-politik siyasi akıl ve düşüncenin oluşumu ile “siyasi toplum”un ortaya çıkışını siyasi düşünceler tarihi perspektifinden incelemektedir. İlahiyat ve siyasi bilimlerin disiplinlerarası ortaklaşa katkıları ile ortaya çıkan bu kitap, İslam siyasi düşüncesinin teorik ve tarihsel temellerini, İslam’da ana siyasi mezhepler, akımlar ve İslam siyasi düşünürleri bağlamında analiz etmektedir.  Kitap, üç ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, tarihsel ve kavramsal boyutları ile İslam’da siyasi akıl ve düşüncenin ortaya çıkışı, Hz. Muhammed ve dört halife dönemi “siyasal toplum”un oluşumu ve İslam siyasi düşüncesine hakim olan temel ve genel ilkeler bağlamında ortaya konulmakta ve İslam siyasi düşüncesinin teo-politik ve tarihi yapısal sorunları, çağdaş İslam siyasi düşüncesindeki ilişkiselliği çerçevesinde tartışılmaktadır.  İkinci bölümde, İslam’da ana siyasi mezhepler ve akımlar olarak Haricilik, Şiilik, Selefilik, Mu’tezile ve Ehl-i Sünnet’in siyasi düşünceleri, ortaya çıkışları, kendi içindeki fırkaları, gelişim süreçleri ve düşünürleri bağlamında derinlikli bir analize tabi tutulmuştur.  Üçüncü bölümde, Ebu Hanife, İbn Mukaffa, El-Kindi, Farabi, Maverdi, Nizamülmülk, Gazali, İbn Rüşd, İbn Teymiyye, Nasuriddin Tusi ve İbn Haldun gibi İslam tarihindeki fakih, katip, devlet yönetiminde görev almış siyasi seçkinler ve İslam siyaset filozof ve kelamcılarının siyasi düşünceleri bilgi, toplum ve siyaset felsefeleri ekseninde tetkik edilmiştir. İslam siyasi düşünceler tarihini kavramlar, mezhepler/ekoller ve düşünürler üçlemesine göre inceleyen bu kapsamlı eseri okurlarımıza sunmaktan mutluluk duymaktayız”.
Prof. Dr. Adem Çaylak kimdir?
1970’te Kaman’da doğdu. 1992’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden (AÜ SBF) mezun oldu. Yüksek lisansını Kırıkkale Üniversitesi’nde, doktorasını AÜ SBF’de tamamladı. Kırıkkale Üniversitesi’nde (1993-1998), Ankara Üniversitesi’nde (1998-2004) ve tekrar Kırıkkale Üniversitesi’nde (2004-2005) araştırma görevliliği ve Kafkas Üniversitesi’nde (2005-2010) öğretim üyeliği yaptı. 2010-2011 yılları arasında Florida State Üniversitesi’nde, 2013’te üç ay Luisiana State Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak bulundu ve ABD’de liberal ve toplulukçu çokkültürlü yurttaşlık ve eleştirisi üzerine Türkiye ile karşılaştırmalı çalışma yaptı. 2011-2017 yılları arasında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapan yazar, Milat gazetesinde uzun süre köşe yazarlığı yaptı (2011-2015).
Siyaset felsefesi, Doğu ve İslam siyasal düşünceler tarihi, iktidar-muhalefet ilişkileri, muhalefet kültürü, yurttaşlık, toplulukçu çok kültürlü yurttaşlık, Türkiye’de devlet felsefesi ve siyasal hayat ve sivil toplum dinamikleri konularında çalışan yazarın, “Osmanlı’da Yöneten-Yönetilen İlişkisi: Bir Şerif Mardin Çözümlemesi” (Ankara: Kadim, 2005), “Osmanlı’dan İki Binli Yıllara Türkiye’nin Politik Tarihi, Editör ve Yazar (Ankara: Savaş, 1. Baskı, 2008), “İktidar-Muhalefet İlişkileri Bağlamında Türkiye’nin Siyasal Hayatında Osman Bölükbaşı Hareketi (Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi, 2010), Sivil Toplum Kuruluşları Profili, Editör ve Yazar (Kars: Serka Yayınları, 2013), Gülenizm: “Dinci” Kemalizm Ya Da “Gülen” Kemalizm (Ankara: Adam, 2014), Türkiye’de Yöneten ve Yönetilen (Ankara: Savaş, 2014) ve Gülenizm’in Soykütüğü (Ankara: Savaş, 2016), Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’nin Siyasal Hayatı, Editör ve Yazar (Ankara: Savaş, 2017), Osmanlı'dan Günümüze Türkiye'nin Dış Politikası, Editör ve Yazar (Ankara, Savaş, 2018)  adlı kitapları yanında ulusal/uluslararası bilimsel makaleleri yayınlandı. Evli ve üç kız çocuk babasıdır.  2017 yılından itibaren Kocaeli Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. (HABER: SEMRA YILMAZ)
 
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

anket ANKET

hava durumu HAVA DURUMU
e-gazete E-GAZETE
sayfalar SAYFALAR
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat


Kırşehir'in Güncel Haberleri