FASL-I MUHABBET GRUP ATIŞMASI

Güncel 26 Eylül 2018 08:59
Videoyu Aç FASL-I MUHABBET GRUP ATIŞMASI
A
a
FASL-I MUHABBET GRUP ATIŞMASI
                                                 
Taze tomurcuktur açmamış gonca 
Yeşil yaprak dolu daldır çocuklar 
Duayla umutlar bağlanır onca 
Atiye uzanan yoldur çocuklar... 
Adem YAZAR ( İlhami ) / ANKARA 
 
Dünyamızda birçok lisan bilinir  
En masum lisana dildir çocuklar  
Barış olur ise mutlu gülünür  
Barışa uzanan eldir çocuklar... 
A.Çelebioğlu / Düzce 
 
Saflığın en gerçek yönüdür onlar  
Vatanın bugünü dünüdür onlar  
Büyüyüp gidince anıdır onlar  
Maziden uzanan eldir çocuklar... 
Ziyâ Nûrdan (Turan Çakmak)/ ANKARA 
 
'Çocuğu eğitin' der demez Nebî 
Bu emre uymuştur bütün sahabî 
Ebeveyn bir ağaç misâli gibi 
Meyveyi verecek daldır çocuklar...
Kıymetî/ANK. 
 
Her biri nur topu gibi maşallah 
Kötü kem gözlerden korusun Allah 
Tertemiz kalpleri bilmiyor günah 
Bir melek misali kuldur çocuklar..... 
Murat Meral / Londra 
 
Anneyi babayı hep model alan 
Rahman’dan onlara emanet olan 
Masum yürekleri bilmez hiç yalan 
Kire bulanmamış dildir çocuklar...
Nurgül KAYNAR YÜCE/ K. MARAŞ 
 
Çiçek açar gülse yüzleri bahçe  
Sohbetleri sanki incili bohça 
Onların lisanı bal şerbet lehçe  
Yurdun bekasında daldır çocuklar...
Göçebe /Kahramanmaraş 
 
Onlar hasta ise sen de hastasın 
Tırnağına diken batsa yastasın 
Sen onları yetiştiren ustasın 
Anaya babaya haldir çocuklar...
Hilmi UZUN/YALOVA 
 
Çocuk olan hane huzuru bulur 
Analar babalar kıymetin bilir 
Bir gün ayrı kalsan kokusu gelir 
Bucu burcu esen yeldir çocuklar. 
Küçük Ahmet Arslan / Mersin 
 
Dokuz ay karnında taşır anası, 
Anası olmazsa kimler yanası, 
Askere giderken yanar kınası, 
Sanki her petekde baldır çocuklar...
Hüsrani/Kayseri 
 
Der Küçük Ahmet'im harap olmuşum 
Çocuğum yok diye saç baş yolmuşum 
Elden bir şey gelmez naçar kalmışım 
Ömrümden eksilen yıldır çocuklar… 
Küçük Ahmet Arslan / Mersin 
 
Ceylin Eylül Leyla Sedanur yaren 
Canıma can katan soldur çocuklar 
Her çiçekten polen polen tat veren 
Arı kovanında baldır çocuklar...
Sivaslı Derûni 
 
Kimi Yavuz Sultan Selim olacak 
Kimi Kanuniden ilham alacak 
Fatih olup Istanbul da kalacak 
Yarının çınarı, şildir çocuklar…
Hasîbi Kayseri/ Sivas 
 
Üstlerine olsun Hakk'ın rahmeti 
Nasip eylesin her türlü nimeti 
Bizlerden alıp da bu memleketi 
Yarına taşıyan saldır çocuklar...... 
Murat Meral / Londra 
 
Telâffuz edemem tükendi sözüm  
Feryat figan ile yaralı özüm  
Bakmaya kıymazken çağlıyor gözüm  
Kirpikten çağlayan seldir çocuklar...
Sivaslı Derûni 
 
Onlar soru sorar siz cevap verin 
Hata yaparlarsa kırmadan yerin 
Girmeden kapıyı tıklatıp girin 
Yoksa coşkun akan seldir çocuklar..
İsmihan Erdoğmuş/SİVAS 
 
Ulu çınar gibi kökü derinde, 
Boy atar ülkemin her bir yerinde, 
Bu gün böyle idi böyle yarın da, 
Yedi bölgemizde ildir çocuklar...
Hüsrani/Kayseri 
 
Açları doyuran nimet gibidir 
Paha biçilemez servet gibidir 
Masumiyetiyle cennet gibidir 
Ateşten koruyan koldur çocuklar. ..
İsmet ANİK / TOKAT 
 
Çelebioğluyum güzel yavrucak 
Hele bir büyüsün asker olacak 
Sancağa bayrağa selam duracak  
Bayraktaki beyaz aldır çocuklar... 
A.Çelebioğlu / Düzce 
 
Kimi uzak durur kimisi yakın 
Kimi yaramazdir kimisi sakin 
Oynaması zordur amma ve lakin 
En güzel oynayan roldür çocuklar..
Aşıkoğlu/ ANKARA 
 
Hayat onda bayram şeker tadında 
Olur, olmaz deme; onun katında 
Kaç dünya dolaşır değnek atında 
Nasibi Allah’tan kuldur çocuklar…
Alparslan Demirbilek 
 
Elinden tutmazsan kırılır kolu 
Başına yağdırma yaz günü dolu 
Sen aydınlatmazsan şaşırır yolu 
Bendini bilmezse seldir çocuklar…
Alparslan Demirbilek 
 
Onlar geleceğe sahip çıkacak 
Onlar ocaklarda ateş yakacak 
Asırlarca aynı ufka bakacak 
Tekrar can verecek küldür çocuklar. ..
İsmet ANİK / TOKAT 
 
Ananın babanın solmayan gülü  
Bülbül gibi şakır durmadan dili 
Farkeder mi şehri vatanı ili 
Her yeri yurt yapan ildir çocuklar...
Kıymetî/ANK 
 
Signene dertleri kimdir hep eken 
Yürüdüğün yollar dolmuşsa diken 
Hayatın içinde savaşır iken 
Düştünmü kaldıran eldir çocuklar.. 
Neslihan Özcan /Tekirdağ Çerkezköy 
 
Kırılıp, incinip, darılıp küsen,  
Bir nefes, bir sestir bilmez ki lisan,  
Anaya, babaya emanet insan, 
Yüreğe sarılı tüldür çocuklar.
Mümin üstün / Vezirköprü Samsun 
 
Dedeleri dündür onlarsa yarın 
Güzel huy bohçalan azıklar sarın 
Bebekler aç iken doyar mı karın 
Geleğe çalan zildir çocuklar..
Ramazan Demirtaş/ K.MARAŞ 
 
Anayı babayı ihmâl etmeyin 
Onları terk edip çekip gitmeyin 
Ailede maddi çıkar gütmeyin 
Tekerrüre giden yoldur çocuklar..
Nurgül KAYNAR YÜCE/ K. MARAŞ 
 
Her büyük bikestir yoldaş olmalı, 
Hem arkadaş hemde sırdaş olmalı 
Dostlukla yaşayıp kardeş olmalı 
Örnekle yol alan kuldur çocuklar.  
Huriye Meral Değirmenci/İstanbul 
 
Mahşerde üflerken İsrafil suru 
Göz bebeklerin bak olmuş kup kuru 
Hakkın yarattığı masum ve duru 
Cennetten çıkmayan kuldur çocuklar.. 
Neslihan özcan/Tekirdağ Çerkezköy 
 
Parlatın gönlünü sevgi beziyle 
Donatın ömrünü Resul iziyle 
Açın gözlerini doğru Seziyle  
Doğruluğa rehber yoldur çocuklar..
Dindari/Osman Dindar/ist. 
 
Bembeyaz defterde parlayan yazı 
Bir sevgi yumağı ipeksibezi 
Kalplerinde yoktur kin nefret izi 
Merhamet kolunda eldir çocuklar...
Ramazan Demirtaş/ K. MARAŞ 
 
Ananın babanın her niyazında 
Çocuklar ünlenir hoş avazında 
Kış ayı bitende bahar ağzında 
Yerden filizlenen cildir çocuklar. ..
 İsmet ANİK / TOKAT 
 
Gönüller işleyen terzinin tığı 
Dumanlı dağların amansız çığı 
Yarının ümidi beklenen çağı 
Mektubun üstünde puldur çocuklar..
Ozan Kimsesiz 
 
Can denen kuş bir gün daldan uçanda 
Yedi arşın bezi makas bicende 
Ecel denen elden şerbet içende 
Makbere taşıyan saldır çocuklar...
İsmet ANİK / TOKAT 
 
Elbette onların halis niyeti 
Gelecek yılların bilim heyeti 
Türkiye denilen medeniyeti 
Atiye taşıyan yoldur çocuklar
 Mustafa Kutlu Çayeli/Rize 
 
Emekçiden yana kavgada yerim 
Henüz kurumadı alnımda terim 
Tekerleksiz araç yürümez derim 
Motoru çeviren mildir çocuklar
 Ozan Kimsesiz 
 
Dağ başında doğdum yoktu önlüğüm 
Yokluğun içinde yazdım günlüğüm 
Geçmişten ati'ye izdi gördüğüm 
Benim gibi olan boldur çocuklar...
 Dindari/Osman Dindar/ist. 
 
Dilerim inşallah yüzleri solmaz 
Çünkü hiç birinin yerleri dolmaz 
Hayatın içinde olmazsa olmaz 
Aile gövdeyse koldur çocuklar
Mustafa Kutlu Çayeli/Rize 
 
Cocuk deyip gecme aman ha aman 
Vallahi yolda kor olursun duman 
Bugunun cocugu oyle bir yaman 
Rodos firtinasi yeldir çocuklar…
Tunahan Aydoğan / Antalya 
 
Cocuklarin elindedir gelecek 
Ilimle irfanla dunya dolacak 
Sonunda milletim Hakkı bulacak 
Kızıl elma gibi yoldur çocuklar…
Tunahan Aydogan/ Antalya 
 
Tek tek alnınızdan öperim sizin 
Artık vakit sizin söz etmek sizin 
Renk ve lehçe farkı gözetmeksizin 
En çok konuşulan dildir çocuklar
Mustafa Kutlu Çayeli/Rize 
 
Hak yarattı cümle mükevvinatı 
Çocuklara muaf tuttu sıratı 
Bari küçüklükte görsün rahatı 
Geleceğe idealdir çocuklar...
Seyyahi /Avusturya 
 
Okşadı yetimin başını Resul 
Hepimize örnek olmalı usül 
Emanet bizlere kimsesiz nesil 
Şefaat timsali el'dir çocuklar...
Dindari/Osman Dindar/ist. 
 
Bu günlerin güvencesi bizdedir 
Yarınların emaneti sizdedir 
Esas ilim irfan otuz cüzdedir 
Gülistanda bir bülbüldür çocuklar...
Seyyahi /Avusturya 
 
Büyükte küçükte yumurcağında 
Beşikten mezara salıncağında 
Bu dünyanın ömür oyuncağında 
Yaşama sebebi pildir çocuklar…
Ozan Kimsesiz 
 
Zahmetle gidilir okula doğru  
Okuldur uzaktan duyulan çağrı  
Ders ile düzelir her bozuk eğri 
Hayırla gerilen teldir çocuklar... 
Ziyâ Nûrdan (Turan Çakmak)/ ANKARA 
 
Bahçemiz de açan çiçekler gibi 
Çiçeklere konan böcekler gibi 
Yerinde durmayan köçekler gibi 
Bereket getiren seldir çocuklar…
Kemal DOĞANAY/Tokat 
 
Özlem ateşiyle yanarken canlar 
Her mevsimde esen yeldir çocuklar  
Anne baba ancak yoklukta anlar  
Umuda uzanan eldir çocuklar.... 
Hüseyin ZARAR ( Firari )/ Ankara 
 
Yalansız, günahsız, masum ve paktır 
Tertemiz yüreği lekesiz, paktır 
Karnı aç olsa da gözü hep toktur 
Harmanı savuran yeldir çocuklar..
Nurgül KAYNAR YÜCE/ K.MARAŞ 
 
Sizde çocuk olun varın yarışın 
Koşun yanlarına oyna karışın 
Kimisi esmerdir kimi sarışın 
Pembe yanak tatlı dildir çocuklar... 
Adem YAZAR ( İlhami ) / ANKARA 
 
Sizler örnek olup okuyun kitap 
Kırıcı olmasın dildeki hitap 
Fazla yormayın ki düşmesin bitap 
Korursan mis kokan güldür çocuklar..
İsmihan Erdoğmuş/ SİVAS 
 
1000
icon
ibrahim MUCUK-HUSRANİ 27 Eylül 2018 12:07

AŞIKPASA Gazetesi Sahibi ve de görevli tüm personeline yapmış oldukları hizmetleri için şükranlarımı bildiririm. Selâm ve saygılar gönderirim

0 0 Cevap Yaz
İsmet Anik 27 Eylül 2018 00:09

AŞIKPAŞA gazetesi yöneticileri ve çalışanlarına Edebiyatımıza verdikler emek ve destekten dolayı teşekkür ve şükranlarımı arz ediyorum

0 1 Cevap Yaz
anket ANKET

hava durumu HAVA DURUMU
e-gazete E-GAZETE
sayfalar SAYFALAR
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat


Kırşehir'in Güncel Haberleri