Biriz Edebiyat Faslı-ı Muhabbette 110. Grup Atışması

Güncel 21 Şubat 2018 09:28
Videoyu Aç Biriz Edebiyat Faslı-ı Muhabbette 110. Grup Atışması
A
a
Kıyamet yaklaşıyor derdi rahmetli hacım 
Onun için telaşta anam babam ve bacım 
Gün geçtikçe artmakta besbelli iken acım 
İçi dışı dünyalık sorundan davacıyım...
Ziyânûrdan (Turan Çakmak) Ankara
 
Katır matır kalmadı teknoloji gelişti
Çıkan her bir yenilik insanlıkla çelişti
Şimdi her yolcuya bir asık surat ilişti
Uçaktan, otobüsten,  trenden davacıyım…
Aydın Yüksel/Ankara
 
Ağzında ıslanmıyor elalemin baklası
Dillere destan olmuş yalakanın taklası
Öz be öz vatanını satar itin kuklası
Başımıza çoraplar örenden davacıyım
Mustafa Kutlu Çayeli/Rize
 

Şikayet değil asla latifedir bu sözüm,
Trabzon Tonya'danmış asl u neslimiz bizim, 
Yaradanahamd olsun yerinde elim yüzüm, 
Lakin ata mirası burundan davacıyım...
Hüsamettin Kandemir / Vezirköprü
 
Bahsettiği doğruluk inmemişken özüne
Süslü kelimeleri iliştirip sözüne
Hergün başka maskeler geçiripte yüzüne
Sinsice içimize girenden davacıyım...
Adem Yazar ( İlhami ) / Ankara
 
Nefsini ıslah edip, şükredip doymayandan,
Örfünü adetini, öğrenip uymayandan,
Bilgi birikimini, ortaya koymayandan,
Fayda vermeyen ermiş, erenden davacıyım..
Ekrem Gül(Kul Garip),Niğde/Bor.
 
Bir Allah bir ben diye içimde sakladığım 
Hep yerinde mi diye her daim yokladığım
Dost bilip güvendiğim benden çok akladığım
Ser’i değil de sırrı verenden davacıyım…
Hüseyin Zarar (Firari) Kayseri
 
Hakikat bir güneştir sıvanır mı balçıkla,
Karşısında ezilip durandan davacıyım.
Hedefini bulmadan menzile atan oku,
Yayını görmez gözle sürenden davacıyım....
İbrahim Mucuk-Hüsrani/Kayseri
 
Bayrağımın gölgesi helaldir sevenlere
Atatürk büyük lider Türklüğü övenlere
Bizden de selam olsun Ne Mutlu Diyenlere,
Hainlere yiyecek verenden davacıyım...
Kemal Doğanay/Tokat
 
Kıymetî'ye sorarsan kaşlar çatılmalıdır
İhanet toprağımdan söküp atılmalıdır
Öküzün işi bakmak muaf tutulmalıdır B
en öküzü baktıran trenden davacıyım...
Kıymetî/Ank
 
Kara imiş kalemim yazarken dile düştü
Bir zalime yar dedim bu canımı köle düştü
Eller gülüp oynarken hep bana çile düştü
Çektiğim bu elemi yerenden davacıyım...
Hatice Şahin İstanbul
 
Silinecek bellidir, suya yazı yazılır.
Yağmur yağar göl olur, alt geçitte yüzülür.
Düşmanın adı belli, davranışı sezilir
Dost edinip sırtımdan vuradandavacıyım...
Bayram Yelen- Sungurlu
 
Ben ağlarken kardaşım yanımda olmuyorsa
Derdimle dertlenerek yanıpta solmuyorsa
Aynı ana babadan genlerin almıyorsa 
Benim yanımda duran yarenden davacıyım...
Selahattin Acun-Adana
 
Baktagör şer bildiğin hayır çikar bil gardaş
Baktagör hem güldürür hem öldürür dil gardaş
Baktagör başkasından hataları sil gardaş
Baktagör milletimi gerenden davacıyım...
Mehmet Köse Karahoca Kırıkhan
 
Şahmaranı ısıran yedi başlı engerek
Senin gibi dost varken düşmana varmı gerek
Ne kadar gizlesende belli sendeki erek
Seni aleme lider görenden davacıyım...
İsmet Anik / Tokat
 
Sabi sübyan hunharca ölüyor gören yok mu
Söylenen bunca söze duyanın  karnı tok mu
İdam cezası gelse sapık haine çok mu
Mazlum çocuğa hesap sorandan davacıyım...
Selman İşleyen/Erzurum
 
Dinle bu sözlerimi atma sakın yabana
Hakkın emrin düstur et kanma sakın yalana
Çokta gözün olmasın,yetin azda kalana
Israf edip nimeti yerenden davacıyım...
Aşık feryadi
 
Amaç Vatanı bölmek mâil değil gòz kaşa
Uyan ey ehli iman bu sòzüm tüm gardaşa
Bu terör belâsını sardılar bizim başa
Başımıza çoraplar örenden davacıyım
Kadir Şahin/Sivas
 
Yılışık halindendir aldığı sahte hazzı 
Aslana kedi diyor buyur ettiği tazı 
Çoğunu kaybetmiştir aza sevinir bazı 
Aldanış makamına erenden davacıyım...
ZiyâNûrdan (Turan Çakmak) Ankara
 
Adaletle hak için yazmayan ozanlardan
Dünya nimetlerini görmeden gezenlerden
Garipleri hor görüp tepeden süzenlerden
Haksız ile Yanyana durandan davacıyım..
BelginElburzSarcan/Balıkesir.
 
Dost görünüp yüzüme, arkamdan atıp tutan
Daha ağzım açmadan, mesnetsiz sözle çatan
Bir lafı bin bir edip, ona beş daha katan
Bir şey olmamış gibi durandan davacıyım…
İsmihanErdoğmuş/Ankara
 
Millet birlik olmuşken aykırı söz edenden
Teröre arka çıkıp davasını güdenden
Başları sıkışınca kaçıp kaçıp gidenden
Hesabı Avrupa da görenden davacıyım...
Küçük Ahmet Arslan Mersin
 

Yedi düvel düşmanın  mehmetçik'tir engeli
Her bir Türk vatandaşı bunu böyle bilmeli
Vatan savunmasında herkes borç ödemeli
Korkusundan inine girenden davacıyım...
Dindari\Osman Dindar|ist.
 

Davacıyım arkadaş kendlmden davacıyım
Yar bu kadar tatlıyken ben o kadar acıyım
Açtım Rab'be elimi yıllardır duacıyım
Ceddini inkar eden yarenden davacıyım..
DuranKılıçkaya..Kayseri
 
Ne gözüm var ne gönlüm bu dünyanın varına
Zararım günahımdan meyletmem hiç karına
Kendimi koyu verdim bu suyun akarına
Minnet denen kapıdan girenden davacıyım....
Selahattin Avcı Malatya
 
Hakikatli sözlerden tavşanlar gibi kaçan,
Dost başına çorabı örenden davacıyım,
Güvenip de sırtını gönül evini açan,
Düşmanlara sırrını verenden davacıyım...
Mümin Üstün Vezirköprü – Samsun
 

Çocukların rızkını kumara yatırandan
İşi beğenmeyerek yayılıp oturandan
Çalışsa bile o gün olanı batırandan
Ahkâm kesip hanıma ürenden* davacıyım…
İsmihanErdoğmuş/Ankara
 

Sen ben davası ile uğraşacak ne vardı
Ben aslımı unuttum yurdu fareler sardı
Hiç aydın görünmüyor bu karmaşanın ardı
Düşmanıma hal hatır soransan davacıyım..
DuranKılıçkaya..Kayseri
 
Kul hakkını hiç sayıp haram malla doyandan
Ölümü düşünmeden fukarayı soyandan
Doğruların yerine yalan dolu beyandan
Gül adına dikeni, derenden davacıyım...
Işık Mehmetali..
 
Yarım kalan hesabın defterleri açıldı
Kimde alacak varsa tahsillata geçildi
Dikleneni gördünüz hemen kefen biçildi
Bize haksız deyipde sorandan davacıyım...
Aşık Pala Mehmet/Gaziantep
 
Unutmam çok kolaydı , iftiralar atanı
Hatta kuyumu kazıp, dostluğumu satanı,
Hergün yediğim aşa zehir bile katanı
Affederim belki de ,bir ondan davacıyım...
Kıymetî /Ank
 
Ummani dertleri yadlara demen
Hurafe uyduruk şiiri sevmen
İnsanlara kıyıp kanını emen
Yılan gibi sorandan davaciyim...
Aşık Ummani
 
Sadece acı verdi içten içe yandım hep
Yandıkça huzur buldum uçuyorum sandım hep
Itiraf ediyorum gülüşüne kandım hep
Yıllarımı çarmıha gerenden davacıyım…
Hüseyin Yalçın / Elbistan
 

Burda safını belli ederken bir karınca
Kimileri dost olur menfaat ve kârıca
Yarın mahşerde Hakkın huzuruna varınca 
Dünyada ki münafık yarenden davacıyım...
Murat Meral Muradı, /Londra
 
Yoruldum yıprandım ah kaderin bitmez derdi
Zamanla savaşım var felek beni hep yendi 
Sanki bana mı kalmış dünyanın bütün derdi
Gönlüme vesveseyi verendendavacıyım ...
Samet Sultani Yıldırım/İzmir
 
Unutulan bir şey var beklenen gün gelecek
Kıyam günü gelmeden hak yerini bulacak
Acun ıssız kalacak öldek öcün alacak
İşte o gün gelende evrenden davacıyım...
İsmet Anik / Tokat
 
Yüreği fitne fesat yüzünde sahte gülüş
Zoraki bana selam verenden davacıyım
Birleştirmek değil de asıl maksadı bölüş
Dost postuyla evime girenden davacıyım..
Nurgül Kaynar Yüce/ K.Maraş
 
Sevenler sevdiğini derde gama garketmez 
İyi günde gelip de kötü günde terketmez 
Paranın kulu ise dost akraba farketmez 
Vefasız olan yardan yarenden davacıyım...
Gaffar Güllü
 
Kalacak evi yokkihergün sokakta yatan 
Kimsesiz çocuklara esrar eroin satan 
Böyle para kazanıp çocuğunu yaşatan 
Adamı dostu sayıp sarandan davacıyım...
TC Fatma Arikan Mersin
 
Yalpa vuran topaçın son devrini yaşarken
Garbın zulmet yolunda vahşet göğsü aşarken
Bu pisliğin üstüne mehmetçiğim koşarken 
Sırtımıza arkadan vurandan davacıyım...
Selahattin Avcı Malatya
 
Cenneti ayağımın altına sermiş hûda
Kaç kurban sırada var edilecek gör feda
Yeri göğü bir eder çığlıklar duy seda 
Kadınız diye bizi yerenden davacıyım...
Sivaslı Derûni
 

Kibirinin peşinden takılıpta gidenden
Kimseyi beğenmeyip ekabirlik edenden
İncir çekirdeğini doldurmayan nedenden
Ortalığı kasıp ta gerenden davacıyım...
Adem Yazar ( İlhami ) / Ankara
 
Şahlandıkça Mehmetçik dağ ve taş düze geldi
Yedi düvel titredi imansız dize geldi
Suskun görünen diller çözüldü söze geldi
Aleyhimize çalan sirenden davacıyım...
Hüseyin Zarar ( Firari ) Kayseri
 
Bir külüstür uğruna çok badire atlattık,
Lastikler balon yaptı düz ovada yan yattık,
Yolcuların yok yere yüreğini hoplattık 
Debriyaj, gaz uyumlu; frenden davacıyım...
Ertuğrul Çoban
 

Duruşmaya geç kaldım suçluyum ayan beyan,
Mahkeme dolup taşmış çıkmaz sesimi duyan,
Bu kadar davacıyı aynı anda toplayan,
Hakim Ziya Nurdan'dan Turan'dan davacıyım...
Hüsamettin Kandemir / Vezirköprü
 
Fitne tohumlarını bu yurduma ekenin
Konu vatan olunca sus olup yan çekenin
Şu terör belâsını bağrımıza dikenin
O Vatan haininin birinden davacıyım
Kadir Şahin/Sivas
 
Bülbül olup has dille güzelce ötmek varken
Bataklığı kurutup çiçeklik etmek varken
Hep beraber gül gibi geçinip gitmek varken
Birbirinin kalbini kırandan davacıyım
Mustafa Kutlu Çayeli/Rize
 

Maalesef böyle dost, zamane insanları,
Bak renkleri değişti, al iken oldu sarı,
Yetmişinden sonra hem, arıyor yeni karı, 
Gönlünü başkasına, verenden davacıyım...
Ekrem Gül(Kul Garip), Niğde/Bor.
 

Evim yol kenarında gör ki bendeki de şans
Cayırtı bir koptu mu caddede başlıyor dans
Sokak aralarında  itfaiye, ambulans
Şu polisin çaldığı sirenden davacıyım…
Aydın Yüksel/Ankara
 
Bir bahtı karalıyım kulların arasında
İntizarım yükselir gecenin karasında
Mahşer günü yaklaşır ne kaldı şurasında
Ey göklerin hakimi yarenden davacıyım...
Hatice Şahin İstanbul
 
Mavi gök kubbede çınlarsa garibin ahı
Heybeden boşa çıkarsa zenginlerin vahı
Yalandan kurulu dünya serap diyen sahi
Kaderine küsüp de varandandavacıyım..
.Kudret Çelik – Hatay
 
Adalet terazisi bozuk olan kullardan.
Kısa yoldan hileyle milyarder olanlardan.
Hakkı atıp batılın yanında duranlardan.
Yalanı doğru gibi görenden davacıyım..
Zülfikar Kılıç /Kayseri
 
Sanki uyuyor idim ve birden ayıldım ben
Bu güzel dostların sohbetine bayıldım ben
Yattığım yatağa inek gibi yayıldım ben
Namaza kaldırmayan sirenden davacıyım...
Tunahan Aydoğan
 

Dolar peşinden koşar silah satar tacirler
Silahın namlusundan bakıp durur tüm kirler 
Perperişan haldedir muhkimler muhacirler
İnsanı öz yurdundan sürenden davacıyım...
Abdullah Göktaş Avusturya
 
Kayboldu artık mertlik yerine geldi riya
İtibar özümüzdü hani nerdedir haya
Aslı astarı yokken saçıp döküp ortaya 
Sözlerini yalanla derenden davacıyım…
Fikri Muştu/İstanbul
 
Türlü vaatler verip, sözü yerde koyandan 
Zalime destek çıkıp, mazlum cana kıyandan
Vicdanını susturup, kör nefsine uyandan 
Hakkın sesine kilit vurandan davacıyım ......
Ayşegül Bahçeci / Ankara
 

 
 
1000
icon
Aydın YÜKSEL 21 Şubat 2018 19:01

Aşıkpaşa gazetesine teşekkür ediyor bütün çalışanlarına selamlar gönderiyorum.

0 1 Cevap Yaz
Selahattin ACUN 21 Şubat 2018 17:20

Bu güzel organizasyon içerisinde değerli dost kalemlerle birlikte olmanın huzuruyla emeği geçen Bir’iz ve Aşıkpaşa gazetesine ve tüm dostlara selam olsun 💐👍

0 1 Cevap Yaz
Ibrahim Mucuk 21 Şubat 2018 13:38

AŞIKPASA Gazetesi Sahibi ve de görevli tüm personeline yapmış oldukları hizmetleri için tüm gönül dostlarına gönülden tebriklerimi sunarım. Ayrica Fas-lı Muhabbet grubu etkinliklerine iştirak eden tüm kalem şuaralarina selâm ve muhabbetlerimi yolluyorum.

0 1 Cevap Yaz
Mustafa Kutlu 21 Şubat 2018 13:27

Aşıkpaşa gazetesine ve Fasl-ı Muhabbet Atışma Platformuna şükranlarımızla

0 1 Cevap Yaz
anket ANKET

hava durumu HAVA DURUMU
e-gazete E-GAZETE
sayfalar SAYFALAR
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat


Kırşehir'in Güncel Haberleri