Bir'iz Edebiyat Fasl-ı Muhabbet Atışma Platformu 99. Gurup Atışması

Güncel 5 Aralık 2017 15:22
Videoyu Aç Bir'iz Edebiyat Fasl-ı Muhabbet Atışma Platformu 99. Gurup  Atışması
A
a
Yetersiz terazi varı çekmezmiş
Serçelerden korkan darı ekmezmiş
Yolu bilen kurşun geri sekmezmiş 
Beyhude eğilip yere sinmişim... Halit Kesler/İstanbul
 
Kendimi şah gördüm, dünyayı yurdum
Çıktım yaylalara çadırlar kurdum
Yüce dağları ben yarattım derdim 
Meğer bir nefeste çıkan canmışım... Aslan Avşarbey (Mülki)/Kayseri
 
Emr-i ilâhiye ömrümce uydum
Okudum, yaşadım, demedim, duydum
Ey Adl-i İlâhi bilirsin neydim
Derim ahret de dünyada yanmışım... Adem Alan
 
Genç iken başımda kavak yelleri
Kendime hicranı uzak sanmışım
Yakamdan çekince hüznün elleri
Anladım çileye, derde hanmışım… Aydın Yüksel/Vezirköprü
 
Ben boşa sönmüşüm yanmak güzeldi
Varsın yalan olsun kanmak güzeldi
Adınla buz kesip donmak güzeldi
Beyhude yaz varken kışa kanmışım... İsmet Anik/Tokat
 
Ben doğdum doğalı, gam yükü oldum.
Düz yolda yürürken, hüsranlar buldum.
Çilekeş dünyada, sarardım–soldum.
Bunca yalan söze, boşa qanmışım... Kurban Sarcan /Gölcük/Kocaeli
 
Herkes ayrı alem türlü halar da
Ne dizde derman var nede kollarda
Dolaştım yıllarca toprak yollarda
Beyhude tozlanıp boşa yunmuşum… Mustafa Kutlu Çayeli/Rize
 
Hile-i şerrine uymam şeytanın,
Fikrini zikrini duymam şeytanın,
Gittiği yolları saymam şeytanın,
Hüsrani'yim bir bulunmaz canmışım!.. İbrahim Mucuk-Hüsrani/Kayseri
 
Yılların hasreti diner diyerek
Sevdamız her derdi yener diyerek
Mektup yazdım artık döner diyerek
Meğer ahvalimi boşa sunmuşum... Kıymetî/Ankara
 
Duvarlar örmüşüm dikenden telden
Yıkılmaz tabular ne gelir elden
Bir buse almadan kakülden telden
Evvelden yanmışım sonra yanmışım... Belgin Elburz Sarcan/Edremit Balıkesir
 
Dertleri yüklendim dertli olmadım
Dünyanın çilesi biter sanmışım
Doğruluk yolundan geri  kalmadım
Yolumu bulmadan çıkmaz canmışım... Fatma bildiren/Ankara
 
Şu dünyada baki kalırım sandım 
Gönlümce hep mutlu olurum sandım 
Bir ömür baharı solurum sandım 
Beyhude nazlanıp boşa kanmışım... Ayşegül Bahçeci/Ankara
 
Bir ben değilmişim dünya rengine
Niceleri kanmış cebi zengine,
Aklı fakir idim girdim cengine
Keseri kendime boşa yonmuşum... Aşık Mehmet Pala/Gaziantep
 
Yıllar var ki koştum, durdum peşinden, 
İlham aldım kara, hilâl kaşından,
Bir an ayrı kalmak, ölüm döşünden,
Sanki Dünya bana, döşü sanmışım... Ekrem Gül(Kul Garip) Niğde/ Bor
 
Kader gülmedi ki bahtım karalı 
Yaz bahar ayımda kışa dönmüşüm
Bir vefasız sevdim yürek yaralı
Alev alev yanıp yanıp sönmüşüm… Osman Nurani/Isparta
 
Selmani’yim bur da bitiyor sözüm 
Hakka bağlamışım gönülden özüm
Dünya bir fanidir görmeli gözüm 
Beyhude sızlanıp boşa dinmişim... Selman İşleyen/Erzurum Narman
 
Ben Anam da sıvı İdim döl oldum
Dünyaya gelince hakka kul oldum
Rasim der ki hayat ezdi pul oldum
Bu fanide dane değil unmuşum... Âşık Rasim Genç/Samsun Vezirköprü
 
Yıllar var şekvayla geçti dünlerim
Geçmişi aratır şimdi günlerim
Nedamet had safha affın dilerim
Beyhude çırpınıp boşa yanmışım... Göçebe Seyyâre /Kayseri
 
Yalan Dünya derler türlü oyunu
Oyunun içinde yanmış sönmüşüm
Enden boydan kesip ölçer boyunu
Bu boy uğruna ben boşa yanmışım... Sivaslı Derûni
 
Yaşım elli altı doydum dünyaya
Kanar mıyım hayat denen rüyaya
Kavuşmam yakındır ol kibri yaya
Ben artık yönümü ona dönmüşüm... Adem Alan
 
Şimdi biraz neşe gerek araya
Kim yazdı onlarca derdi buraya
Tebessümler şimdi girsin sıraya
Deyip de kaleme sayfa sunmuşum... Huriye Meral Değirmenci/İstanbul
 
Kardeleni sevdim dağlar başında,
Gelmemiş dünyaya benim yaşımda,
Ne gönül bende ne akıl başımda,
Sevdası güzele, hoşa yanmışım… Mümin Üstün Vezirköprü/SAMSUN
 
Sillesi var ağır yirmi dört ayar
Geçici hevesler gönüle kayar 
Kimi sağa Kimi soluna koyar
Bir meçhule giden hana binmişim... Mustafa Alkış
 
Alın yazım benim, libas katımdır.
Dertlerle yoğrulmak, benim bahtımdır.
Hüzzamlı yerleşke, payitahtımdır.
Hayat böyle diye, boşa sanmışım... Kurban Sarcan Gölcük/Kocaeli
 
Dönüp de baktım şöyle arkama
Geçen yıllarımı hoşa sanmışım
Hayat çomak sokmuş meğer çarkıma
Ömrüme yaslanıp tuşa kanmışım... Selahattin Avcı/Malatya
 
Almadan yoluna neler vermeyi
Mah-ı didarına yüzler sürmeyi 
Muhannet bağında güller dermeyi
Beyhude yorulup koşa sanmışım... Halit Kesler/İstanbul
 
Kapıldım sevdanın esen yeline
Bu kadar zaman ne geçti elime 
Dolayıp besmele gibi dilime 
Yıllarca adını boşa anmışım... Murat Meral Muradı/İngiltere
 
Kime kalmış dünya bana kalacak,
Azrail gelip de canım alacak,
Üstümde tonlarca toprak olacak,
Şu yalan dünyaya boşa kanmışım... Neşet Polat/Ankara
 
Aldanmış insanlık senin süsüne
Dünya kendin söyle boşa anmışım
Çare değilsin dargın ve küsüne
Billahi diyorum boşa kanmışım… Turan Çakmak (Ziyâ Nûrdan) /Ankara
 
İşleri güçleri meğer planmış
Dün olduğu gibi çoğu kanmış
Yurda hedefleri büyük talanmış
Bize bizden başka dost var sanmışım... Dindari/Osman Dindar/İstanbul
 
Bir gün yaşamadım ağız tadımla
Sürekli dalaştım kendi adımla
Zamanın peşinden koşar adımla
Beyhude hızlanıp boşa dinmişim… Mustafa Kutlu Çayeli/Rize
 
Kışa kanmışım da yaz mı görmüşüm
El bahar yaşarken harman kurmuşum
Gönlümde nice gök başak dermişim
Beyhude bahara çiçek banmışım... İsmet Anik/Tokat
 
Adını işledim ben nakışlarda
Senden iz aradım hep bakışlarda
Yağmurlu güzlerde kara kışlarda
Beyhude ıslanmış boşa donmuşum... Aslan Avşarbey (Mülki)/Kayseri
 
Gittiğim yollarda gam kol geziyor
Baktığım levhada hüzün yazıyor
Görüp duyduklarım beni üzüyor
Sıla vuslat deyip boşa yanmışım... Muzaffer Deniz/Malatya
 
Kanma dünyanın zevkine fani 
Senden önce gelip gidenler hani 
Uzaktan uzağa bakarım yani
Ne kadar yer kaplar seyre dalmışım... Fatih Teker Samsun/Vezirköprü
 
Bahar tez tükendi, hava buz gibi 
Bana kar fırtına, ele yaz gibi 
Keder beni bulur derdim az gibi
Her günüme ayrı hüzün banmışım... Ayşegül Bahçeci /Ankara
 
Kendimi bir zaman çuldan saymışım
Riyayı ucube puldan saymışım
El Müslim seyrini kuldan saymışım
Beyhude dolanıp boşa dönmüşüm... Göçebe Seyyâre /Kayseri
 
Önce canan sonra can dedim her zaman
Saf bir çocuk idim herkese kanan
Şimdi hüzünlüyüm yüreği yanan
Meğer sevilmeyen bir yalanmışım... Fikri Muştu / İstanbul
 
Yollar uzar gider, bitmiyor sonu
Herkes söyler açar, yürekten konu.
Yarabbi çevir bu, Samet kulunu.
Yolundan döndürme sana yanmışım... Samet Sultani Yıldırım/İzmir
 
Şu zalim yılların üstümde tozu,
Kader diye felek gösterir kozu,
Gülmedi gitti be garibin yüzü,
Bir lokma ekmeği taşa banmışım. Mümin Üstün Vezirköprü/Samsun
 
Kanma nefsine, dünya kof sönermiş,
Beyhude gezen derdine yanarmış.
Rabbi unutan son demde ağlarmış,
Baba öğüdü bu aman bağlarım... Derya Gülver Kutlu/ İstanbul
 
Sanki bu alem de kalmışım yalnız 
Kimseler kalmamış gitmiş apansız 
Sen niye gittin ki şimdi zamansız 
Diye sualimi sana sunmuşum... Huriye Meral Değirmenci/İstanbul
 
Nefsim ağır bastı görmedi gözüm,
Cömerde demedim, cimriye sözüm,
Bir türlü sönmedi yürekte közüm,
Şeytana uyup da boşa yanmışım... Neşet Polat/Ankara
 
NURANi'yim aktım nehire döndüm
Gençlik elden gitti ahire döndüm
Sokağı karanlık şehire döndüm
Hayırsız vefasız eşe kanmışım… Osman Nurani/Isparta
 
Hep hasret yaşadım, göç bitmedi ki,
Yüreğimden hicran, aşk gitmedi ki,
Sevgine doymadım, hiç yetmedi ki, 
Nefesim şenmişsin, sensiz sonmuşum... Ekrem Gül(Kul Garip) Niğde/Bor
 
Nede çabuk geçti sayılı günmüş 
Geriye bir baktım sanki de dünmüş. 
Hevesim neşemde ne çabuk sönmüş. 
Yalan dünyaya niye kanmışım... Emine Şenel/Almanya
 
Yalancı baharmış, sevda illeti 
Âmâ olurmuş hep, gurur zilleti
Aşk kervanı bürür, hepten milleti
Beyhude yolları  beka sanmışım… Kudret Çelik /Hatay
 
Bağlandım zaruri hakikât yalan
Bir umman ki daldım,yüzdüm sanmışım
Ah şu ehl-i dünya;  kuyruklu yılan
Herkesi dost bilip,boşa kanmışım... Belgin Aydın Yılmaz/Eskişehir
 
Gelme üzerime yakarım bugün
Söylediklerine takarım bugün
Her şey can yakıyor bekarım bugün
O yarin aşkına dalıp yanmışım... Selahattin Acun/Aadana
 
Gelip geçti ömrüm sanki dün gibi
Bir gün gülümseyip üç gün yanmışım
Görenler de beni sanmış şen gibi
Oysa ekmeğimi derde banmışım… İsmihan Erdoğmuş/Ankara
 
Yarin diyarında gezdim dolandım 
Hasreti halına vasıl olandım
Uçan kuşlar ile haber salandım 
Gönül sarayından gülü sunmuşum... Selman İşleyen/ Erzurum Narman
 
İçtimai hayat derdi maişet 
Kim bakar yüzüne kim eder neşet
Gitmezsen elinde bir dolu poşet 
Çatarken uslanıp kaşa kanmışım… Selahattin Avcı/Malatya
 
Kabirdir dünyadan sonraki durak
Sanma ki mesafe bizden çok ırak
Sen sen ol arkanda hoş şeyler bırak
Sanki çıkmayacak baki canmışım... Muin Öztürk/Vezirköprü
 
Para için dostum küsülü olur
Bilmezler ki mal mülk burada kalır
Azrail benimde canımı alır
Toprağın bağrında meyyit sinmişim... Âşık Rasim Genç /Samsun Vezirköprü
 
Doksan dokuz ismi tespih ederim,
Hakk'ın Gösterdiği yola giderim,
Ben de bir çobanım sürüm güderim,
Ağular içinde bala banmışım... İbrahim Mucuk Hüsrani/Kayseri
 
Sözle anlatılmaz çektiğim çile 
Çalıştım terimi ben sile sile 
Olmaz bir baltaya sap bile bile
Bunca zaman seni boşa yonmuşum... Murat Meral Muradı/İngiltere
 
Çırpındıkça batar hem de derine
Eremedim sere ben hiç serine
Ak dedikçe düştüm kara yerine
Çıkamadım yaza boşa donmuşum... Aşık Mehmet Pala/Gaziantep
 
Dünyanın rengine sakın kapılma.
Allahtan gayrı ya asla tapınma.
Cehennem var yanlış yola sapınma.
Cennetim  uğruna Rabbi anmışım... Aşiyan Mehmet Sağlam Vezirköprü /Samsun
 
Şu yalan dünyaya geldim geleli
Her yüze güleni dostum sanmışım
Geçse de ömrümün günü çileli
Bal diye cevrine ekmek banmışım... Döndü Demir Şinel/ İstanbul
 
Yalan dünya senden bıktım usandım 
Türlü dertlerinle kavruldum yandım 
Yalanmışsın seni gerçek dost sandım 
Beyhude dolanıp sana kanmışım... Zülfikar Kılıc/Kayseri
 
 
 
 
 
1000
icon
Göçebe 10 Aralık 2017 16:26

Selamlar saygılar sunuyorum, çok teşekkür ediyorum. Yine ve tekrar çocukluk, öğrencilik yıllarımıza götüren, duygulandıran etkinliği, yayınlayıp taçlandıran Aşıkpaşa Gazetesi yönetimine teşekkür ediyorum.

0 0 Cevap Yaz
Samet sultanı yıldırım 8 Aralık 2017 11:27

Bu gazete sadece kırşehir ait değil türkiye ye ait olmalı yaygınlaşma büyümeli çok teşekkür ederim aşık paşa gazetesi şairlerin duygularına yardımcı olduğun için

0 0 Cevap Yaz
Halit Kesler 7 Aralık 2017 06:27

Kırşehir Aşıkpaşa gazetesi ve çalısanlarına teşekkürler. Fasl-ı muhabbet katılımcılarına ve Biriz edebiyatın bütün yönetim kurulu üyelerine de ayrıca teşekkür eder saygılar sunarım. Halit Kesler

0 1 Cevap Yaz
Mustafa Kutlu 6 Aralık 2017 19:26

Aşıkpaşa gazetesine şükranlarımızla

0 1 Cevap Yaz
Kudret Çelik 6 Aralık 2017 11:15

Tüm gazete çalışanlarına ve emeği geçen herkese teşekkür ederim.

0 1 Cevap Yaz
İbrahim MUCUK-Hüsrani 6 Aralık 2017 10:22

AŞIKPAŞA Gazetesine emekleri için saygılar sunarım.

0 1 Cevap Yaz
anket ANKET

hava durumu HAVA DURUMU
e-gazete E-GAZETE
sayfalar SAYFALAR
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat


Kırşehir'in Güncel Haberleri