Bir'iz Edebiyat Fasl-ı Muhabbet Atışma Platformu 98. Gurup Atışması

Güncel 29 Kasım 2017 07:10
Videoyu Aç Bir'iz Edebiyat Fasl-ı Muhabbet Atışma Platformu 98. Gurup  Atışması
A
a
Yorulmayı bilmez gündüz ve gece 
Oku okut diyor dilinde hece
İlimi değişmem altından tece
Selam olsun bütün öğretmenlere... Selman İşleyen Erzurum/Narman
 
Sen benim kutsalım her şeyde enim
Gönül dergahında hep saklı yenim
Her daim doğruya doğru diyenim 
Selam olsun bütün öğretmenlere... Nermin Akkan/Tokat
 
Bilginin temeli, daim oldukça
Harç ile karılıp, kalbe doldukça
Verdiği emeği, hakkı buldukça
Selam olsun bütün öğretmenlere... Nesrin Önem
 
Terine karışır tebeşir tozu
Her iki cihanda ak olsun yüzü
Sevgiyle bugüne getirdi bizi
Selam olsun bütün öğretmenlere... İsmet Anik / Tokat
 
Onlar sayesinde bugün varsanız
Ödenmez hakları neler verseniz 
Benden kime selam olsun derseniz 
Selam olsun bütün öğretmenlere... Aslan Avşarbey (Mülki) /Kayseri
 
Bahçenin bağbanı, mülkün sahibi
Selam olsun bütün öğretmenlere
Hepsi gülistanda birer gül gibi
Selam olsun bütün öğretmenlere… Aydın Yüksel/Vezirköprü
 
Her zaman işinin aşığı onlar
Karanlık yerlerin ışığı onlar
İlim denen balın kaşığı onlar
Selam olsun bütün öğretmenlere... Adem Yazar ( İlhami ) / Ankara
 
Çocuklar okulda sevgiyi içer
İnsan olan insan insanı seçer
Eğer öğretmense tarihe geçer,
Selam olsun bütün öğretmenlere... Kemal Doğanay/Tokat
 
Sıcak şefkatiyle bizi sararlar
Bizim için kafa beden yorarlar
Güzel bilgileri bize sunarlar
Selam olsun bütün öğretmenlere... Çapanoğlu/Ankara
 
Oku ile başlar hayatın özü,
Selâm olsun bütün öğretmenlere.
Daima ilime dönüktür yüzü,
Selâm olsun bütün öğretmenlere... İbrahim Mucuk (Hüsrani)/Kayseri
 
Ana şefkatiyle hamur yoğurur
Çocuğa aşıyı öğretmen vurur
Emeğiyle onu baştan doğurur 
Selam olsun bütün öğretmenlere... Leylican & Leyla Yıldırım/Uğurludağ
 
Öğretmenler ilmin giriş kapısı
Öğretmenler ilim bilgi yapısı
Öğretmenler teknoloji tapusu
Selam olsun bütün öğretmenlere... Abdullah Göktaş /Avusturya
 
Aydınlık dünyayı onlarla bulduk 
İlimle irfanla ne güzel dolduk 
En doğru bilgiyi onlardan aldık 
Selam olsun bütün öğretmenlere... Turan Çakmak( Ziyâ Nûrdan)/ Ankara
 
İlimle İrfanla Yoğurur Bizi,
İyiye Güzele Çağırır Bizi,
Yürekten Severiz, Vallahi Sizi,
Selam Olsun Bütün Öğretmenlere… Mehmet Arslan /Kırıkale/Keskin
 
Eğitir öğretir bilgiyi verir
Selam olsun bütün öğretmenlere
İlmin ışığında dünyayı görür
Selam olsun bütün öğretmenlere... Âşık Rasim Genç Samsun/Vezirköprü
 
Örnek olur daim bakan gözlere
Gelecek vadeder bakın bizlere
Saygıyla eğildim sözüm sizlere
Selam olsun bütün öğrenenlere... Cesaret Berk
 
Gizli kahramandır bilinmez yüzü
Dünyayı imar ediyor sözü 
Hem Lider paşa yetiştirir hazı 
Selam olsun bütün öğretmenlere... Selman İşleyen Erzurum/Narman
 
Öğretmendir bize ışığı veren
Öğretmendir doğru yolu gösteren
Öğretmendir kalbe sevgiyi deren
Selam olsun bütün öğretmenlere... Dindari\Osman Dindar\İstanbul
 
Senin bilgilerindir ufuklar açan
Eğitmendir ülkeye ışıklar saçan
Cehalete koşar dersinden kaçan
Selam olsun bütün öğretmenlere... Kudret ÇELİK - Hatay / Antakya
 
Anadan babadan farksız ilgisi
Çocuğu hazırlar onun bilgisi
Devlete faydalı birey kaygısı
Selam olsun bütün öğretmenlere... Aşık Mehmet Pala /Gaziantep
 
Öğrenciye ufuk çizer durmadan 
Bilgiyi keyifle verir yormadan 
Sevgiyle öğretir gönül kırmadan 
Selam olsun bütün öğretmenlere... Ayşegül Bahçeci /Ankara
 
Onlar karanlığa ışık saçandır
Bilimle gidilen yolu açandır
Ne görevden ne de yoldan kaçandır
Selam olsun bütün öğretmenlere… İsmihan Erdoğmuş/Safiri/Ankara
 
Sevgi ile gönle sızıp da durur 
Cehalete mezar kazıp da durur 
Bağnazın fendini bozup da durur 
Selam olsun bütün öğretmenlere… Betül Rana Küçüközyigit/Ankara
 
Karaydı tahtamız tebeşir beyaz 
Kışlar soğuk olur sınıflar ayaz 
Memleket neredir hele birde yaz 
Selam olsun bütün öğretmenlere... Fatma Ağrı Uylaş/ Erzurum
 
Şeyh Edebali'den bir feyiz kaptık,
Akşemseddin ile fetihler yaptık,
Yunus'ça sevmeyi öğretti Tapduk,
Selam olsun bütün öğretmenlere... Hüsamettin Kandemir/ Vezirköprü
 
Onlar daim ilim irfan neferi
Selam olsun bütün öğretmenlere
Cehalete karşı yapar seferi
Selam olsun bütün öğretmenlere... Muzaffer Deniz/ Malatya
 
İlk öğretmen anne babadır bize
Onlarla görünür bu hayat göze 
Muallimsiz toplum tez gelir dize 
Selam olsun Bütün öğretmenlere... A.Çelebioğlu/Düzce
 
Cehalettim bitti sana gelince
Kendimi bilmişim seni bilince
Şiirler sözünde Şair dilince
Selam olsun bütün öğretmenlerle... Hüseyin Yalçın/ Elbistan
 
Kimisi hocadır başımıza tâc
Kimisi üstat dır ruhlara ilaç
İlme talip olan yüreğini aç
Selam olsun bütün öğretmenlere... Huriye Meral Değirmenci/İstanbul
 
Yeryüzünde ilmi, bilmi sağlayan 
Cehaleti, cürmü, küfrü bağlayan 
Iyiyle güzelle, ruhu dağlayan
Selam olsun bütün öğretmenlere... Hatice Tarkan Doğanay /Vezirköprü
 
Yurdumun en ücra köşelerinde
Soba tutuşturur çıra elinde
Sevgisi yüreğin en derininde
Selam olsun bütün öğretmenlere… Mehpare Gökçe/Vezirköprü
 
Herkesin sitemi nazı onlara 
Haddini bilmezin sözü onlara 
Alevin ateşin közü onlara
Selam olsun bütün öğretmenlere... Tahir Demir / Sivas
 
Anadır o babadır çocuklara
Sabah erkenden düşer yollara
Mesleğini değişmez dünyalara
Selam olsun bütün öğretmenlere... Fatma Bildiren /Ankara
 
Eğitip büyüttüm namus arımla
Şimdi çırpınırım yürek harımla
Üç tane Öğretmen yavrularım la
Selam olsun bütün Öğretmenlere... Kul Hızır/Ankara
 
Aysel Ömer Nedim öğretmenlerin
Selam olsun bütün öğretmenlere
Adımı yazmayı öğretenlerim
Selam olsun bütün öğretmenlere... İsmet Anik / Tokat
 
Bu kutsal görevi meslek eyleyen
Hırsını yenerek tatlı söyleyen
Çocuğa sevgiden kundak beleyen
Selam olsun bütün öğretmenlere... Salih Özel (Evreni) G.hane
 
Ailemiz Ferdi bireyi gibi
Anne merhameti yüreği gibi
İstikbal çatısı direği gibi
Selam olsun bütün öğretmenlere... Selahattin Avcı/Malatya
 
İnsan mimarlığı yaptığımız iş
Doğrular ortada kuramayız düş
Gerçekleşecektir bizle diriliş
Selam olsun bütün öğretmenlere... Fikri Muştu/ İstanbul
 
Yolumuzda bulduk sevdik gönülden
Farkı yoktur onun kırmızı gülden 
Herşeyi öğrendik nokta virgülden
Selam olsun bütün öğretmenlere... Selahattin Acun/Adana
 
Sabahın ayazı kör ışığında
Yemeğini taşır sefer tasında
Tebeşir elinde tahta başında 
Selam olsun bütün öğretmenlere… Mehpare Gökçe/Vezirköprü
 
Onurlu, şerefli bu meslek kutsal,
Selam olsun bütün öğretmenlere,
İlim için bize zorluklar yasal,
Selam olsun bütün öğretmenlere… Mümin Üstün/Vezirköprü/Samsun
 
Karanlık dünyaya oldunuz ışık
Selam olsun bütün öğretmenlere
Minicik yürekler sizlere aşık 
Selâm olsun bütün öğretmenlere... Sivaslı Derûni
 
Sonra odun ocak soba gerekli
Kapılara kilit lazım firenkli
Ya Allah der yürür aslan yürekli
Selam olsun burdan öğretmenlere… Duran Kılıçkaya
 
Şerefli ve temiz bir ömür süren
Ömründen herkese bir az pay veren
Sevgiyle sayğıyla kalplere giren
Selam olsun bütün öğretmenlere... Sema Dağlı
 
Şefkatiyle sarar güleçtir yüzü
Selam olsun bütün öğretmenlere
Sevgiyle konuşur tatlıdır sözü
Selam olsun bütün öğretmenlere… İsmihan Erdoğmuş/Safiri/Ankara
 
Yüce dağlardan yol bulup aşarsın.
İlimde bendine sığmaz taşarsın.
Sen ölmezsin bende her dem yaşarsın.
Selam olsun bütün öğretmenlere... Zülfikar Kılıç/Kayseri
 
Cehaletle geçen gün neye yarar
Bu yarayı yalnız öğretmen sarar
Öğretti A sından Z sine kadar
Selam olsun bütün öğretmenlere… Halil Kocaman/İstanbul
 
Ağrı demez bitlis demez van demez
Hep yarına bakar asla dün demez
Göğüs gerer her zorluğa can demez
Selam olsun bütün öğretmenlere... Hasan Kaba Yusufeli/Artvin 
 
Mukaddes göreve şevkle başlayan
Geleceği nakış nakış işleyen
Azimle yoğurup nakkaş düşleyen
Selam olsun bütün öğretmenlere... Bülent Arkan
 
Ne kadar methetsek az gelir size,
Yokuşlar bayırlar düz gelir size,
Baharın ardına yaz gelir size,
Selâm olsun bütün öğretmenlere... İbrahim Mucuk-Hüsrani/Kayseri
 
Öğretirler bize okuma yazmayı
Kağıt üzerine resim çizmeyi 
Defteri kitap'ı derli dizeyi
Selam olsun bütün öğretmenlere… Hüseyin Zarar ( Firari ) Kayseri
 
SEYYAHİ ne yazsa burda az gelir
Adanmış yüreğe engel vız gelir
Her yıl yeni bir şevk yeni haz gelir
Selam olsun bütün öğretmenlere... Abdullah Göktaş Avusturya
 
Mefkûresi olsun kalmasın cahil
Azim ile olsun işinde ehil
ÇELEBİOĞLU’da onlara dâhil
Selam olsun bütün öğretmenlere... Abdullah Çelebioğlu/Düzce
 
İşte Anadolu boşa denmemiş
Gurbet vatan olmuş glden dönmemiş
Ezanı susmamış bayrak inmemiş.
Selam olsun burdan ÖĞRETMENLERE… Duran Kılıçkaya/Kayseri
 
Anne baba gibi şefkati vardır
Hayat boyu ilmi insana yardır 
Bir harf öğrensen de o sana kardır 
Selam olsun bütün öğretmenlere... Selman İşleyen Erzurum/Narman
 
Özüme sevgiden bir maya çaldın
Yüreğimi irfan deryasına saldın
Tohumdan alıp da bir fidan yaptın
Selam olsun bütün öğretmenlere... Dilek Çınar Arıkan
 
Yeni nesil sizlerin eseri dendi,
Aşılmak istendi cehalet bendi,
Yazık ki cehalet ilim'i yendi,
Selam olsun bütün öğretmenlere… Mümin Üstün Vezirköprü Samsun
 
Paye almış peygamberler soyundan,
Daha güzel meslek olur mu bundan?
Başöğretmen şehri güzel Samsun'dan,
Selam olsun bütün öğretmenlere... Hüsamettin Kandemir Vezirköprü
 
Mürşit ismi tecelli eder onda,
Selam olsun bütün öğretmenlere.
İlim irfan ışığı sönmez asla,
Selam olsun bütün öğretmenlere... Derya Gülver Kutlu / İstanbul
 
Sema,şükür sen de öğretmen oldun
Mukaddes andına hep sadık kaldın
Halka hizmet ettin bundan zevk aldın
Selam olsun bütün öğretmenlere… Sema Dağlı
 
Büyüğe küçüğe yârdir yarendir
O bir aydın ileriyi görendir
Öğretmensiz her yer yıkık örendir
Selam olsun bütün öğretmenlere... Âşık Rasim Genç /Samsun Vezirköprü
 
Gözleri doluyor,A-B-C'size.
Çağırır toplumu ,irfanlı söze.
Cahili getirir,her zaman dize.
Selam olsun bütün,öğretmenlere... Kurban Sarcan -Hollanda /Den haag
 
 
 
 
1000
icon
Mehpare GÖKÇE 30 Kasım 2017 22:41

Emekleriniz için çok teşekkür ederim. Saygı ve selamlar...

0 0 Cevap Yaz
Osman DİNDAR 30 Kasım 2017 09:31

Aşıkpaşa Gazetesinin değerli yöneticilerine ve tüm çalışanlarına saygı ve sevgilerimi sunar Veladet kandillerini tebrik ederim.

0 0 Cevap Yaz
İsmihan Erdoğmuş 29 Kasım 2017 23:04

Aşıkpaşa gazetesi çalışanlarına emekleri için sonsuz teşekkürlerimle saygılar sunuyorum...

0 0 Cevap Yaz
Kudret Çelik 29 Kasım 2017 22:10

Aşıkpaşa gazete calisanlarina ve emeği geçen herkese teşekkür ederim.

0 0 Cevap Yaz
Aydın YÜKSEL 29 Kasım 2017 22:08

Aşıkpaşa Gazetesine teşekkür eder selamlar sunarım.

0 0 Cevap Yaz
anket ANKET

hava durumu HAVA DURUMU
e-gazete E-GAZETE
sayfalar SAYFALAR
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat


Kırşehir'in Güncel Haberleri