Bir'iz Edebiyat Fasl-I Muhabbet Atışma Platformu 96. Gurup Atışması

Güncel 14 Kasım 2017 14:52
Videoyu Aç Bir'iz Edebiyat Fasl-I Muhabbet Atışma Platformu 96. Gurup  Atışması
A
a

Bir'iz Edebiyat Fasl-I Muhabbet Atışma Platformu 96. Gurup Atışması

Her dokuzu beş geçe, bütün sözler nafile
İçime ateş düşer, yanarım On Kasım’da
Gözyaşları sel olur dökülür ilden ile
Sol yanımda bir sancı, kanarım On Kasım’da… Belgin Aydın
 
Vatan toprağı için cenk etmiş neferleri
Fatih’ten Atatürk’e cümle cengaverleri
Cephelerde can vermiş o kahraman erleri
Yasinle, Fatihayla anarım On Kasım’da… Aydın Yüksel/Vezirköprü
 
Onu anlamak asla kalmamalıdır lafta
Onu yâd etmeye hiç yetmemeli bir hafta
Fotoğrafı duvarda fikri tozlanmış rafta
Gördükçe üzülürüm kınarım on Kasımda... Adem Yazar ( İlhami ) / Ankara
 
Gözyaşları sel olsa dereleri doldursa,
Hazan yeli eserek goncaları soldursa,
Binip de kır atına cephelere yeldirse,
Peşi sıra bir ata binerim On Kasım'da... İbrahim Mucuk-Hüsrani/Kayseri
 
Balkanlarda bir köyde sallanmıştı beşiğin,
Selanik'ten yükseldi milletime ışığın,
Milletimiz değil ki bütün dünya aşığın,
Yüce milletimizle anarım on kasımda… Mümin Üstün Vezirköprü / Samsun
 
Bugünün sancısını anlat anlat bitmiyor 
İzahına lügatta kelimeler yetmiyor 
Güneşin sıcağı hiç bana fayda etmiyor
Dört yanım ayaz olur donarım on kasım da ... Murat Meral Muradı/ Londra 
 
Gökyüzü kederlenir, yağmur olur yaş döker 
Bu hüzün bitmeyecek sanarım on kasımda 
Şu milletin gönlüne buruk bir acı çöker 
Yurdu vatan edeni anarım on kasımda... Ayşegül Bahçeci /Ankara
 
Bizim köyden seksen genç gidipte dönmediler
Yolculuk yaya idi araca binmediler
Şehitler hak katına çıktılar inmediler
Kurtuluş savaşına dönerim On Kasımda… Duran Kılıçkaya/Kayseri
 
Her mevsim bir başka güzeller güzelidir
Kış kapıda bilirim donarım On Kasımda
Nebatat yaprak döker gazeller gazelidir
Nefsi sigaya çekip sınarım On Kasımda… Osman Nurani/Isparta
 
Şehit Gazi nesliyim, dedem onun askeri
Biz İstiklal Harbinde, gördük ki bir mahşeri
Benim için kutsaldır, Atatürk'ün her eri
Temsîli Bandırma'ya binerim On Kasım'da... Adem Alan
 
Yaşadığım her günde, varlığını duyarım
Sana karşı gelenin, karşısına çıkarım
Ağlamak çok nafile ben seninle yaşarım
Gökler ağlar benimle anarım on kasımda... Selahattin Acun/Adana
 
Kapkaranlık günlerde Güneş gibi doğansın,
Yurdu istila eden düşmanları boğansın,
Bu milletin üstüne rahmet olup yağansın,
Geliyorsun sanarım On Kasım'da... İbrahim Mucuk-Hüsrani/Kayseri
 
Oğuzhan'dan başlayın Yavuz Selim'e geçin,
Abdülhamit, Atatürk... kime bu öfke, niçin?
Ecdada bühtan edip gelmişin keyfi için,
Geçmişine söveni kınarım on kasımda... Hüsamettin Kandemir /Vezirköprü
 
Baştan başa yaslıdır bütün şu Anadolu'm
Her köşenin başında göğe uzanır kolum
Ya ŞEHİT ya GAZİ kabrine çıkar her yolum
İçimde acı taze sanarım On Kasım'da... Turan Çakmak( ZiyâNûrdan) /Ankara
 
Cumhuriyeti ilan eden o Atamıza
Düşmanlara bitmez kin güden o Atamıza
Bizi bırakıp Hakk'a giden o Atamıza
Acılarla yoğrulur kanarım 10 Kasım'da... Murat Gökçe Karsî (Kars\Merkez)
 
İki devlet bir millet adlandırmışlar bizi
Yolumuza nur saçar liderlerimin izi
Azad,bahtiyar halkın daima gülsün yüzü
Atatürküsayğıyla anarım on kasımda… Sema Dağlı.
 
Yurdumda dört bir yandan siren sesi ötünce
Kemal Atatürk ü ben anarım on Kasım da
Saatler dokuzu beş geçe zaman bitince
Gözyaşıyla kendimi sınarım on Kasım da... Âşık Rasim Genç /Samsun Vezirköprü
 
Hatırlamak güzeldir ama ben hiç unutmam
Kuş olup baş ucuna konarım On Kasım'da
Semaya el açtıkça duamdan hariç tutmam
Üç İhlas bir Fatiha sunarım On Kasım'da... İsmet Anik / Tokat
 
Varsın desinler bana falan fikrin ozanı
Hem bayrağı severim he de kutsal ezanı
Allah ıslah eylesin dirlik düzen bozanı
Saygı ve hürmetimi sunarım on kasımda... Muzaffer Deniz/Malatya
 
Bin dokuz yüz on dokuz Ata'm Samsun'a çıktı, 
Yedi düvele karşı düşmanı yere yıktı,
Saldırılar peş peşe ne yıldı ne de bıktı,
Kükredi aslan gibi terk etti On Kasım'da... Neşet Polat/ Ankara
 
Tûrk milleti tek vücut yarınlara akıyor 
İçimizde fırtına ve şimşekler çakıyor 
Atamız gökyüzünden sanki bize bakıyor
Destanını anlatmak hünerim on kasımda... Betül Rana Küçüközyiğit /Ankara 
 
Gök yer ehline eşit sayıda iner yere
Çoluk çocuk tek çeşit göğsünü gere gere
Herkesle bir ve reşit can cana vere vere
Envai çeşit acıya banarım On Kasım'da... Nermin Akkan/ çimen
 
Bu VATAN ı milleti savunan her can için 
Duacı olmalıyız​ dökülen her kan için
Yalnız ATATÜRK değil binlerce hakan için
Ecdadımı yön bilip dönerim on kasımda... Hatice Hatice
 
Öğrencime anlatır saygı ile anarım
Resmi daim duvarda bizi duyar sanarım
İlkeleri ülküsü hayat bulur kanarım
Eğer anlaşılmazsa yanarım on kasımda... Sınıf Öğretmeni Muzdarip
 
Ölüm bize nasihat bir ibret var burada
Soruyorum sizlere kimler erdi murada
Sadece Atam değil tüm canlılar sırada
O hazin akıbeti anarım on kasımda… Salih Kozan (Kozanoğlu)
 
Her ulusun yası var, bu Türkiye'min yası
Esaretteki yurtta duyulmuştu gür sesi 
Önce vatan demişti var mı daha ötesi 
Tekrar tekrar Ata'mı tanırım on kasımda... Ayşegül Bahçeci / Ankara
 
O savaş sanatında çok büyük bir deha
Çanakkale geçilmez diye yazıldı çağa 
Türk milleti emriyle sarıldı hep silaha
Geçmişi hep duayla anarım on Kasım'da... Dindari/Osman Dindar/İstanbul
 
Nurlar içinde yatasın,emsalsiz liderimiz.
Sensin bize her zaman,hakiki önderimiz
Ruhunu şad eylesin,dualı gönderimiz
Yüreğimi hüzne,banarım on kasımda... Kurban Sarcan / Hollanda den haag
 
Banada Atatürk'ü sevdirdi annem önce
Okula başlayınca elimizde bir gonca
Gidip büstüne koyup seyrederiz doyunca
Hüzünle ve Sevinç'le anarım on kasımda... Belgin Elburz Sarcan/Edremit Balıkesir
 
Ne emekle alındı bilinsin bu vatanım
Başımın üstündedir çorbaya tuz katanım
Baş komutan değil mi Ankara’da yatanım
Saygıyla dua edip anarım on kasımda... Selahattin Avcı/Malatya
 
Zindan olur o günüm girmez boğazımdan aş 
Sanmasınlar unuttuk bağrımıza bastık taş 
Girmemişti ki henüz dememişti altmış yaş 
Devrildi mavi gözlü çınarım On Kasım'da… T.C Orhan / Tokat
 
Medeniyet yolunda irfan ile ilimle, 
Kültür sanat edebiyat ve beşeri bilimle,
Gösterdiğin ufukta kardeş olup el ele 
Saygı ve hürmet ile anarım on Kasımda... Huriye Meral Değirmenci/İstanbul
 
Millete baş olanın arkasından giderim,
Fatih de liderimdir Atatürk de liderim,
Bir fatiha okuyup rahmetle yad ederim,
Derin saygılarımı sunarım 10 Kasım'da... Hüsamettin Kandemir/ Vezirköprü
 
Mümin der ki on kasım, bir rüya ya da serap,
Olsun, biz de çizdiğin çağdaş yolun da türap,
Amaçsız ve gayesiz günümüz bitkin, harap,
Şu Samsun'dan gelecek sanarım on kasımda… Mümin Üstün Vezirköprü /Samsun
 
Atatürk derler ona cihanda bir adı var
Bir ışıktır dünyaya onun sönmez şanı var
Yok olurduk hepimiz onsuz dünya bize dar
Tüm dünya bilir onu ağlarım On Kasım da... Fatma Bildiren / Ankara
 
NURANİ'yim gönüller yapmaya gelmişim ben
Güzel ahlakı kendime şiar kılmışım ben
Daha diri dümyam da can verip ölmüşüm ben
Garip bir mezar bulup inerim On Kasımda… Osman Nurani/Isparta
 
Tarihi çok okuyun, tanıyın Atatürk'ü
Zübeyde'ler doğurur böyle bir büyük Türk'ü
Osmanlı bir şarkıydı, Türkiye'yse son türkü
Hüzün ile söyleyin, önerim; On Kasım'da... Adem Alan
 
Her yıl her yıl aynı gün karaları giyerek 
Dua eder dururum Hak’ka boyun eğerek 
Bu çaresiz halimi görmesinler diyerek 
Zifir karanlıklara tünerim On Kasım da... Murat Meral Muradı/ Londra 
 
Seçmedim seçememde yurda hizmet edeni
Atamı rahmetlerle anarım on Kasım da
Atayı kaybetmektir üzüntümün nedeni
Bayrakla bir yarıya inerim On Kasım da... Duran Kılıçkaya
 
Her fani gibi o da, gitti öbür Dünya’ya,
Günahı sevabıyla, râm oldu O Allah’a,
Mustafa Kemal Ata, kolay gelmez bir daha,
Hep hüznünü yaşarım, anarım On Kasımda... Ekrem Gül (Kul Garip) Niğde/Bor
 
Her milli bayramlarda aklımızdan çıkmazsın,
İnsana değer verir hatır gönül yıkmazsın,
Konu vatan olunca savaşırsın bıkmazsın,
Yüreğimizi yakıp bıraktın On kasım'da... Neşet Polat/ Ankara
 
Bağlıdır bu millet söz söyletmez atasına
Bölemez kimse bizi uğraşmasın boşuna
Yürüyoruz gösterdiği uygarlık yolunda 
Kuş olur dallarına konarım on kasımda... Mehpare Gökçe/ Vezirköprü
 
Ne hatıralar vardır gölgesinde çınarın
Ne fidanlar beslendi hizmetinden pınarın
Işığından feyz alıp ufuktaki fenerin
Işığını yansıtır yanarım On Kasım'da... İsmet Anik / Tokat
 
Senede birgün onu anmak yakışmaz bize
Ne mısralar yetiyor ne heceler ne dize
Sevgiyi barışı hep aşıladı bak öze
Saygı duymayanları kınarım On Kasım'da... Sivaslı Derûnî 
 
Bandırma Vapuru'yla çıktın Karadeniz’e,
Orduları emredip yönelttin Akdeniz'e,
Gözyaşıyla yoğrulmuş vatan bıraktın bize,
Yurdumun her yanından inerim On Kasım'da... İbrahim Mucuk-Hüsrani/Kayseri
 
Her yılın kasım onu,yüreğe odlar döşer.
Bacım ağlar benimle,gönlüme hicran düşer. 
Hüzünedayanmayan,dilim ağzımda şişer.
Atam'ı hayal edip,dalarım on kasımda... Kurban Sarcan / Hollanda -den haag
 
Olmasaydın olmazdık Ata’m sen rahat uyu
Seni anlamayanı kınarım on Kasımda
Mezar olacak elbet kazdıkları o kuyu
Kimler kıymet biliyor sınarım on Kasımda… İsmihanErdoğmuş/Safiri/Ankara
 
Halka birlik gerektir birge zafer çalak biz
Harikalar yaradak dünyaya ses salak biz
Halkıma kec bakana hep maneeolak biz
İhanet edenleri kınarım on kasımda... Sema Dağlı
 
Cumhuriyet ışığı yaktı tüm yurtta sönmez
Çanakkale Sakarya ödedi bedel dönmez
Kutsaldır ezan bayrak dinmeyecek ve inmez
Saygı sevgi minnetle anarım ON KASIM da... Belgin Aydın Yılmaz/Eskişehir
 
Gök yüzün de süzülen ay yıldızlı bayrakta
Seni görür koşarım anarım on kasımda
Bastığım her toprakta dökülen her yaprakta
Seni sensiz yaşarım kanarım on kasım da... Hatice Hatice
 
Her yılın On Kasım'ı buz estirir can evimde
Aşkların en büyüğü küçük kalır sevimde
Bu sevi beden bulur Anka'yla kaf devinde
Ve ben her dem tutuşur donarım On Kasım'da... Nermin Akkan/ Çimen
 
 
  
 
1000
icon
Aşık Sancak 18 Kasım 2017 20:18

Tabi herkes olamaz ,edebiyatın eri Bu mehter marşı değil,üç ileri bir geri ! Atışma gurubuna,almamanız çok doğal ! Demek yazdıklarımın,hepisi tırıvırı !!! kalın sağlıcakla...

0 0 Cevap Yaz
İsmihan Erdoğmuş 16 Kasım 2017 00:13

Her hafta dörtlüklerimizi yayınlayan Aşık Paşa Gazetesi çalışanlarına ve tüm emeği geçen kalem erbaplarına teşekkür ederim. Saygılarımla...

0 2 Cevap Yaz
anket ANKET

hava durumu HAVA DURUMU
e-gazete E-GAZETE
sayfalar SAYFALAR
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat


Kırşehir'in Güncel Haberleri