Bir'iz Edebiyat Fasl-I Muhabbet Atışma Platformu 95. Gurup Atışması

Güncel 7 Kasım 2017 15:55
Videoyu Aç Bir'iz Edebiyat Fasl-I Muhabbet Atışma Platformu 95. Gurup  Atışması
A
a

Bir'iz Edebiyat Fasl-I Muhabbet Atışma Platformu 95. Gurup Atışması

Dediler Mehmed’im,vurulmuş hasta.
Bir yanım üşüyor, bir yanım yasta.
Şahadet şerbeti, içiyor tasta.
Şüheda uğruna, çıkıp da durur... Kurban Sarcan / Hollanda / den haag
 
Beni bu sevdaya düçar eyleyen
Mevladır, çareyi naçar eyleyen,
Bu garip kulunu biçar eyleyen,
Kalbime hasreti ekip de durur... Ahmet İdrisoğlu /Kastamonu
 
Mehteran şan verse yeniçeriye,
İki ileriye bir de geriye,
Yürür Mehmetçikler yürür Türkiye,
Diz çöker düşmanım rakip de durur... Hüsamettin Kandemir/ Vezirköprü
 
Tarla bizim bahçe bizim bağ bizim
Çiftçi mahsulü ekip de durur
Irmak bizim ova bizim dağ bizim 
Mehmed'im düşmanı söküp de durur... Abdullah Göktaş /Avusturya
 
Bölücü yurduma girmesin diye,
Bir çakıl taşını vermesin diye,
İhanet çetesi sarmasın diye,
Mavzeri göğsüne çöküp de durur... İbrahim Mucuk/Hüsrani-Kayseri
 
Elbet ki bitecek bu zulüm bu gam
Şükür gücümüz var imanımız tam
Nöbetteyiz her an ey şanlı Atam
Ali, Osman, Hamza, Yakup' da durur... Murat Gökçe Karsî
 
Evinden barkından ayrı Mehmedim
Düşünmez vatandan gayrı Mehmedim
Annenin babanın hayrı Mehmedim
Cenneti ala'ya çıkıp da durur… Mustafa Kutlu Çayeli/Rize
 
Mehmedim kükremiş yükselmiş şaha
Her zaman inanmış yüce ALLAHA
Zalimlere geçit verir mi daha
Anlının çatına çakıp da durur... Veysel Kaya/ Erzincan
 
Kanlara boyandı giydiğim kaput
Yağlı kurşun beni yıkıp ta durur 
Musalla taşına konunca tabut
Ciğerimi feryat yakıp ta durur... Sivaslı Derûnî
 
Mehmetler hudutta düşmanı kollar
Kar boran olur da kapanır yollar
Yol gözler analar, babalar, dullar
Nişanlılar yüzük takıp da durur... Adem Alan
 
Aç susuz gezerler dağı taşları
Eğilmez Mehmedin o dik başları
Şehide akıttık gözden yaşları
Acısı ciğeri yakıp da durur... Arif Akdemir /(Çapanoğlu/Ankara)
 
Beş bin yıldır dağlar şüheda dolu
Mehmedim kanından bayrağın alı
Açtı peygamberin kucağı eli
Nur cemale dalıp bakıp da durur... Selman İşleyen/Erzurum/Narman
 
Uzaktır Mehmed'e yarin sılası 
Yüreğe dokunur şehit selası 
Ülkemden gitmeyen terör belâsı 
Nice ocakları yıkıp da durur... Muharrem Arıkan Hayalî Sivas
 
Kardeşi Yusuf u kuyuya attı
Gözyaşı içinde Yakup ta durur
Oğlu Bünyamin’i kervana kattı
Gelir diye yola bakıp ta durur... Âşık Rasim Genç/ Samsun Vezirköprü
 
Bu vatan uğruna dökülen kanlar 
Ol arş-ı ala da yücelir şanlar
Ölüler demeyin ölmedi onları
Bayrağı gönder e çekip de durur... Hasan KABA/Yusufeli /Artvin
 
Sınır bekler kefenini giyerek 
Şefaatçi sırasını sayarak 
Önce Allah sonra vatan diyerek 
Göğsüne şahadet takıp da durur... Mine Erdoğan Dal
 
Davul zurna ile gider askere
Kınalı elleri sarıp da durur
Benden selam olsun şanlı nefere
Dağlarda düşmanı kırıp da durur... Dindari/Osman Dindar/İstanbul
 
Bayrağın rengidir şehidin kanı 
Herkesin birdir bu güzel vatanı 
Unutma toprakta yatan atanı
Damarda gezen kan akıp da durur... Samet Sultani Yıldırım/İzmir
 
Efkarlıyım bugün dostlar var olsun
Düşmanların Tümü yansın KAHROLSUN 
Alçağa haine HESAP SORULSUN 
İpleri boynuna takip da durur... A. Çelebioğlu /Düzce
 
Zalimler merhamet nedir bilmezler
Ağlıyor analar yaşın silmezler 
Yetimdir yavrular bir gün gülmezler
Feryadı cihanı yakıp daa durur... Güler Poyraz
 
Evlat özlemiyle şu gönlüm darda 
Hiç deva yok mudur bu hazin derde
Yüreğim yanıyor ateşte korda 
Askerimin kanı akıp da durur... Betül Rana Kücüközyiğit /Ankara
 
Mehmet nöbet bekler eller tetikte
Aile kederli çocuk beşikte
Hain pusu kurar dar bir gedikte
Nice güzel canı yakıp da durur... Bülent Arkan / Ankara
 
İzzettir onurdur şandır askerlik 
Orda ispat olur erlik ve mertlik 
Her ilden gelenle olur kardeşlik 
Olmazsa hainler vurup da durur... Huriye Meral Değirmenci/İstanbul
 
Yiğitler vurulmuş, yatıyor yerde
Al kanı toprağa, akıp da durur,
Ataşlar düşmüşte yanar ciğerde
Anaları ağıt, yakıp da durur... Kul Memed/Keskin Kırıkkale
 
Firdevs-i Alâ'nın yüce konuğu
Hakk'ın Cemal'ine bakıp da durur
Şüheda'sı O'nun gerçek tanığı
Katresi sineyi yakıp da durur... Döndü Demir Şinel/ İstanbul
 
Askerim kışlaya hevesle gider
Vatan borcu diye dualar eder
Allah’ım orduma vermesin keder
Analar yoluna bakıp da durur... Belgin Elburz Sarcan/Edremit Balıkesir
 
Her biri kaledir vatana burçtur
Can bedende durur vatana borçtur
Toprak kan karışır vatana harçtır
Esirgenmez kanlar akıp da durur... İsmet Anik / Tokat
 
Bir Mustafa Kemal daha olsaydı
Ayrıkları tutup kökten yolsaydı
Ve bu vatan huzur ile dolsaydı
Diye Mehmet şimşek çakıp da durur... Nermin Akkan/Çimen/Ankara
 
Hain üç kuruşa yurdu satansa 
Yazık, milletine kurşun atansa
Canı siper eder mevzu vatansa
Düşmanı inine tıkıp da durur... Ayşegül Bahçeci/Ankara
 
Her gün bir ocağa ateş düşüyor
Nice anaların bağrı pişiyor
Gam gasevet gelip boydan aşıyor
Ozanlarda ağıt yakıp da durur... Hatice Hatice
 
Tebessüm edelim cennet vatanda,
Gönüller sevgiyle atıp ta durur.
Neşeye, huzura hasret vatanda,
Arsızlar çelmeyi takıp ta durur... Mümin Üstün /Vezirköprü Samsun
 
Bu sabah Güneş'in ışığı solmuş
Bulutlar kederli, gözyaşı dolmuş
Gökyüzü nurdan basamak olmuş 
Şehitler semaya çıkıp da durur... Sait Sargın /Kırşehir
 
Sanki düğün günü bayraklar asmış
Dernek kurulmamış derin bir yasmış
Anası yavruyu bağrına basmış
Şehide şeb aruz bakıp da durur... Seyyâre (Göçebe)
 
İlahi tecelli boynum kırıktır
Yüreğim inceden belki yarıktır 
Ayağım eskiden beri çarıktır
Birisi hançeri sokup da durur... Mustafa Alkış
 
Ne yazılsa azdır şehitler için 
Ağlarım duyunca ben için için 
Düşüyor genç yaşta vatanı için 
Fakirin ocağın yıkıp da durur… T,C Orhan / Tokat
 
Üstü başı al kan şehit var dostlar 
Analar gözyaşı döküp de durur
Buz kesiyor tabutunda kar dostlar
Analar hep ağıt yakıp da durur… Osman Nurani/ Isparta
 
Cennet Vatanıma boşuna düşman
Hain gözler ile bakıp da durur
Yaklaşanı etmek için bin pişman 
Mehmed’im süngüyü çakıp da durur... Murat Meral Muradı
 
Duydum Kurban hocam ayağı vermiş
Şair otağına yatağı sermiş
Sohbete gelmeyen dayağı yermiş
İşlerim başımdan akıp da durur... Halit Kesler / İstanbul
 
Acı bizim, yiğit bizim özümüz,
Ağlamaktan görmez oldu gözümüz,
Şehit haberiyle soldu yüzümüz,
Analar sinesin yakıp ta durur... Melek Dönmez/İstanbul
 
Mehmed’im bir yana dünya bir yana.
Bu büyük acıya nasıl dayana.
Anadolu’m doymuş şehitle kana. 
Milletim yumruğu sıkar da durur... İlhan Ateş /Zayi Ozan
 
Büyük bir beladır terör insanlar
Neden durduk yerde dökülür kanlar
Yıkılır yuvalar kahrolur canlar
Suçsuzların kanı akıp da durur… Sema Dağlı
 
En zorlu şartlarda eksi kırklarda
Sıfır noktasında sarp kayalıklarda
Nöbet tutuyor al bayrak atında
Rabbine gülümser bakıp da durur... Mehpare Gökçe/Samsun
 
Bir tek çakıl taşı elmastan evla
Canımdan kıymetli biliyor mevla
Bu cennet vatana gönülden kavl'a..
Muhammed Mustafa (Sav) çekip de durur… Aşık Pala Mehmet/Gaziantep
 
Çok derin bir mevzu konusu vatan
Yoluma engeller çıkıp da durur
İçerden çıkıyor vatanı satan
İlmek bulduğunda söküp de durur… Duran Kılıçkaya/Kayseri
 
Sahipsiz sananın sonu vahimdir
Böleriz sevdası kuru vehimdir 
Bu vatanı korur Allah Rahimdir 
Evlatlar haini ezip de durur... Kul Rıza
 
Davul zurna ile açtık ona yol
Acı haberiyle düşüverdi kol
Kutsal toprağımda köklü fidan bol
Namerde mezarı kazıp da durur... Belgin Aydın Yılmaz /Eskişehir
 
Cehennemde yansın o kurşun sıkan
Bu vatandan her kim ki hain çıkan
Vatanı bölmeye dağlarda iken
Acımadan ocak yıkıp da durur... Fikri Muştu/İstanbul
 
Elinde silahı Mehmed'im yaman
Vatan nöbetinde geçiyor zaman
Cephede zalime vermiyor aman
Dağları başına yıkıp ta durur… Neslihan Özcan/Tekirdağ
 
Dostlar bir olalım düşmana karşı,
Yükselsin sesimiz boylasın arşı,
Gelin söyleyelim İstiklâl Marşı,
Kefere gıptayla bakıp da durur... Ekrem Gül (Kul Garip) Niğde/Bor
 
Yavrusunun boynu bükülür her gün
Baba özlemiyle yıkılır her gün
Yaşları yastığa dökülür her gün
İçinden ağıtlar yakıp da durur... Fatma Biber/İstanbul
 
Ne kaçmak biliriz nede göçmeyi
Öğrendik uğruna candan geçmeyi
Şehitlik şerbeti her an içmeyi
Vatana kanımız akıp da durur... Selahattin Avcı/Malatya
 
Zalimin var mıdır dini imanı
Ana’nın başından gitmez gümanı
Terör dinlemiyor ahı amanı
Namertçe kurşunu sıkıp da durur… İsmihan Erdoğmuş/Safiri/Ankara
 
Sarıkamış, Sakarya, ey Çanakkale 
Tarihler konuşsa gelse de dile
Türk'e hayran oldu düşmanı bile
Dünya gıpta ile bakıp da durur... Halil Kocaman/Alucra
 
Kara toprak bizim sadık yarimiz
Hem üstünde hem altında yerimiz
Ölüm herkese şehitlik kârımız 
O zaman düğün der gülüp de durur... Nehir Erkan
 
Hepiniz de okur  yazar idiniz
Dörtlüğün altında olsun adınız
Aman ha, imlaya dikkat ediniz!
Avşarbey eklere bakıp da durur... Kıymetî/Ankara
 
Koklardım saçının her telini
Bayrağa sarmışlar bedenini 
Toprağa kattılar  kınalım seni !
Anan mezarında ağlar da durur… Kudret Çelik
 
Kurban Sarcan hocam yaramı deşme?
Bu konu çok derin ayakla eşme?
Îki gözüm olmuş bak iki çeşme
Durmadan sel olup akıpta durur... Muzaffer Deniz/Malatya
 
Şehitler diyarı bak Anadolu,
Analar oldukça ,yiğitler dolu.
Şehitler yaşıyor, sanmayın ölü
Cennetten bizlere bakıp da durur...Derya Gülver Kutlu/ İstanbul
 
Mehmetim yiğittir yüreği açık
Korku nedir bilmez göğsü apaçık 
Bunu gören kahpe aklından kaçık
Kurşunu arkadan sıkıp ta durur... Hüseyin Zarar ( Firari ) / Kayseri
 
An gelir ya sabır çeker yüreğim
An gelir çileden çıkıp da durur
An gelir vicdanım önüme geçer
An gelir boğazın sıkıp da durur... Adem Yazar ( İlhami ) / Ankara
 
Mehmed'in emsali alemde yoktur 
Yoluna kurbanı daima çoktur 
Düşmana, tetikte çekili oktur 
Gabar’da zirveye çıkıp da durur... Turan Çakmak (Ziyâ Nûrdan) /Ankara
 
Kimisinin vardır körpe kuzusu, 
Anlına yazılmış şehit yazısı,
Anaların dinmez yürek sızısı,
Her gün kapılara bakıp da durur... Neşet Polat/Ankara
 
Kimin anası, kiminin yâri,
Kiminin içinden yanıyor nar-ı,
Allah’ım vatanı, askeri koru,
Yıllardır gözden yaş akıp da durdu... Çankırılı şair /Berat Selçuk Ceyhan
 
Tüfeğini çatar dağa yaslanır
Birde hasret çöker kirpik ıslanır
Ayağa kalkınca dağ taş uslanır
Tepeden tepeye akıp da durur... Aydın Yüksel/Vezirköprü
 
 
 
1000
icon
İbrahim MUCUK-Hüsrani 9 Kasım 2017 20:31

Bir'İz Edebiyat grubu ve yöneticilerinin her pazar günü Fasl-ı Muhabbet adı altındaki her hafta bir şairin ayak dörtlüğü ile başlayıp devam eden etkinliklerinden kurulca öngörülenlerin her çarşamba günü KIRŞEHİR AŞIKPAŞA GAZETESİ tarafından yayınlanmasına vesile olan emek veren başta AŞIKPAŞA gazetesi kadrosu olmak üzere emeği geçen herkese sevgi ve muhabbetlerimi yolluyorum. Başarılar diliyorum.

0 1 Cevap Yaz
Huriye Meral Değirmenci 8 Kasım 2017 22:37

Özellikle Mehmetçik ile alakalı dizeler içinde bir dörtlüğümün bulunması benim için onurdur. Teşekkürler Bir'iz Edebiyat. Teşekkürler Aşıkpaşa Gazetesi. Teşekkürler tüm yüreği güzel insanlar.

0 1 Cevap Yaz
Aydın YÜKSEL 8 Kasım 2017 22:18

Bir'iz Edebiyat olarak Aşıkpaşa gazetesine sonsuz şükranlarımızı sunar, yürekten teşekkür ederiz.

0 2 Cevap Yaz
Hüsamettin Kandemir

Şiire sahip çıkan geçmişine ve geleceğine sahip çıkar. Bu vesile ile Aşıkpaşa'yı kutlar, selam ve muhabbetlerimi sunarım.

0 1
Bülent ARKAN 8 Kasım 2017 22:02

Yılları aşkın bir süredir şairlere desteğini esirgemeyen Aşıkpaşa gazetesi yetkililerine ve fedakarca çalışan değerli personeline çok teşekkür ediyor saygı ve sevgilerimi gönderiyorum.

0 2 Cevap Yaz
Derya Gülver Kutlu 8 Kasım 2017 22:02

AŞIKPAŞA gazetesine ve tüm çalışanlarına gösterdiği duyarlılıktan ötürü sonsuz teşekkür ederim.

0 2 Cevap Yaz
Mustafa Kutlu 8 Kasım 2017 22:02

Geleneksel atışma sanatının yaşaması ve yaşatılması adına bu özverili gayretinden dolayı Aşıkpaşa Gazetesi'ne ve çalışanlarına şükranlarımızla...

0 3 Cevap Yaz
Neşet Polat 8 Kasım 2017 21:56

Kırşehir Aşıkpaşa gazetesinin şiirlerimizi, atışma dörtlüklerimizi yayımlamada göstermiş olduğu ilği ve alakadan dolayı şükranlarımı şunar, başta gazetemizin sahibi olmak üzere, bütün çalışanlarına vede emeği geçer herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi bildirir, başarılarının devamını dilerim. Sayğılar.

0 2 Cevap Yaz
Kudret Çelik 8 Kasım 2017 21:27

Teşekkürlerimi sunarken. Çalışmalarınızda başarılar dilerim.

0 2 Cevap Yaz
anket ANKET

hava durumu HAVA DURUMU
e-gazete E-GAZETE
sayfalar SAYFALAR
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat


Kırşehir'in Güncel Haberleri