Bir’iz Edebiyat Aydın Yüksel İle FASL-I Muhabbet Atışma Platformu 90. Atışması

Güncel 4 Ekim 2017 09:10
Videoyu Aç Bir’iz Edebiyat Aydın Yüksel İle FASL-I Muhabbet Atışma Platformu 90. Atışması
A
a

Bir’iz Edebiyat Aydın Yüksel İle FASL-I Muhabbet Atışma Platformu 90. Atışması  


Haramdan koruyup gözlerimizi
İyiyle yıkayıp özlerimizi
Acıya bulaşmış sözlerimizi
Tatlı bir dil etsek fenamı olur? Mustafa Kutlu Çayeli/Rize
 
Mal mülk Allah’ındır, kadrini bilsek
Öksüzün, yetimin yaşını silsek
Başını okşasak yüzüne gülsek
Sevgiyi sel etsek fena mı olur... Aydın Yüksel/Vezirköprü
 
Elbet tuttuğun dal kırılır bir gün
Yürümeden koşan yorulur bir gün
Duru akan sular bulanır bir gün
Doğruyu yol etsek fenâ mı olur!... Belgin Aydın Yılmaz / Eskişehir
 
Uzatmayalım biz gel bu fasılı
Çok çalışmak gerek işin hasılı
Halep ile Kerkük hem de Musul’u 
Ülkeye mal etsek fena mı olur... Abdullah Çelebioğlu / Düzce
 
Aşılır eylesek zor yolumuzu
Dostlara sunarak al gülümüzü
Düşene uzatıp bir elimizi
Tutunan dal etsek fena mı olur... İsmet Anik / Tokat
 
Kalıntısı durur yıkık örenin
Höyüğü meşhurdur bizim yörenin
Dost eline gitmek için derenin
Üstünü yol etsek fenamı olur... Âşık Rasim Genç / Samsun Vezirköprü
 
Adem'in neslinden geldiysek eğer,
Zehri bal etsek fena mı olur?
Birlikte ağlayıp güldüysek eğer,
Dikeni gül etsek fena mı olur?... Hüsrani / Kayseri
 
Hakka râzı olsak, düşmesek nâre
İblise sırt dönen geçmez mi kâre!
"Köpektir" diyorlar nefsi emmâre
Mutmâin kul etsek fena mı olur... Kıymetî / Ankara
 
Güle mi zar eder bülbülün dili
Mecnunun çöllerde coşuyor seli
Aslı için tüttü Kerem'in külü
Aşk için kül etsek fena mı olur... Sivaslı Derûni
 
Fani dünya dar gelmişti Eyübe,
Yazılır mı giden zaman kayıba? 
Teni de geçti söz bunca ayıba, 
Yaprağı şal etsek fena mı olur? ... Mümin Üstün Vezirköprü / Samsun
 
Kararan yüreği hidayet ile 
Monoton hayatı hareket ile
Bed konuşan dili bereket ile 
Doldurup göl etsek fena mı olur... Fikri Muştu / İstanbul
 
Aylar yıllar geçip gitse aradan
Keder tasa hiç vermesin yaradan
Hakkıyla seçelim akı karadan
İyiye gel etsek, fenamı olur... Abdullah Göktaş / Avusturya
 
Aşk için ağlayıp doldursak yaşı,
Aşka eğilmez mi şairin başı,
Ömür geldi geçti bir büyük koşu,
Sözleri göl etsek fena mı olur?... Berat Selçuk Ceyhan / Çankırılı Şair
 
Muhabbetten baran yağsa sağına,
Bîbaht ise katre düşmez bağına.
Aşkın varmadığı gönül dağına, 
Sevgiyi yol etsek fena mı olur?... Hüsamettin Kandemir / Vezirköprü
 
Gözünü ağlatıp sen yaşla gönül 
Besmeleyle işe sen başla gönül 
Şeytanı teklifsiz sen taşla gönül 
İrfana gel etsek, fena mı olur?... Turan Çakmak( Ziyâ Nûrdan) / Ankara
 
Hakkı zikret daim gönül evinde
Gündüzü gecesi olsun ser'inde
Melekler müjdeler hakka derinde
Şu nefsi kül etsek fena mı olur... Dindari / Osman Dindar / İstanbul
 
Mahşere dek sürer kalpteki yara
Günahım var ise çeksinler dar’a
Ölüm var bilinmez kimdedir sıra
Tövbeyi bol etsek fena mı olur… İsmihan Erdoğmuş / Safiri / Ankara
 
Hak için gönlünü alsan kulların
Yaşlı, yetim, garip, öksüz dulların
Geçer akçe olmaz senin pulların
Öteyi gel etsek fena mı olur... Zühregül Göçebe
 
Ölüm denilen şey göz kaş arası
İnsan ölür gider kalır mirası.
Günahı sevabı mezar kirası 
Hayırı bol etsek fena mı olur... Mehpare Gökçe / Vezirköprü
 
Keşke özümüzden sevmeyi bilsek 
Şerri hayır ile savmayı bilsek 
Hasetsiz, iyiyi övmeyi bilsek 
Şol gönlü bol etsek fena mı olur... Ayşegül Bahçeci /Ankara
 
Günden güne artar içimde acı
Bir tek sen olsaydın gönlüm ilacı
Yanımda dursaydın başımın tâcı
Sevgiye el etsek fenamı olur... Cesaret Berk / Ankara
 
Yanlışı görüpte üstünü örtmez
Zor günde dostunun yanından gitmez
Dostumdur dediğin dostunu satmaz
Bilene gel etsek fena mı olur... Belgin Elburz Sarcan / Edremit / Balıkesir
 
Sığmalı her insan gönül köşküne
İslamca kalalım Hakk'ın aşkına
Evimize gelen fakir-düşküne
İkramı bol etsek fena mı olur?... Muharrem Arıkan / Sivas / hayalî
 
Kibir'i bırakıp yapıcı olsak 
Her daim Mazlum un yanında kalsak 
Kuldan ah değilde dua lar alsak
Tayfunu yel etsek fena mı olur... Hüseyin Zarar ( Firari ) / Kayseri
 
Kul Garib'im diyar diyar gezerim,
Yârin kokusunu yolda sezerim,
Dilimde türküler gönül ezerim,
Şu sazı çal etsek fena mı olur?... Ekrem Gül(Kul Garip) Niğde / Bor
 
Garib Sami derki; ben bir beşerim.
Rehberim giderse çabuk şaşarım.
Kurân çağırırsa dağlar aşarım...
İlimi yol etsek fenamı olur... Sami Yağmur / Kırşehir
 
Zalimin bağlayıp elin kolunu
Habire çal etsek fenamı olur
Şöyle iki kolu açıp yanlara
Gariplere dal etsek fena mı olur... Muzaffer Deniz / Malatya
 
Zikri rızk edinsek can, ervah için
Eşsiz ve benzersiz bir ilah için
Peygamber misali bir Allah için
Gözyaşın göl etsek fena mı olur?... Muharrem Arıkan / Sivas / Hayalî
 
Uğrasak Resulün ol dergahına
Gönlümüzü versek gönül gahina
El açsak o pir'in sahlar şahına
Çölleri yol etsek fena olur... Leyla Yıldırım
 
 
Ey Ahmed' in gülü talandır ilim
Sen oldum susadım yarıldı dilim
Ey sen ehl-i beytim sen ey sevgilim
Eceli bal etsek fena mı olur?... NA/Çimen
 
İlim deryasının dibine dalsak
Arasak Mevlâ'yı gönülde bulsak
Resûl'ün izinde kararı kılsak
Gururu çul etsek fena mı olur... Döndü Demir Şinel / İstanbul
 
Ruhumuz huzurla aşk ile dolsa 
Seven sevdiğiyle birlikte olsa 
Şöyle güzel biri bizi de bulsa 
Gönülü yol etsek fena mı olur ? … T.C Orhan / Tokat
 
Can dedikçe candan vurur beni yar .
Yazda gelip geçti geldi son bahar.
Yinede sönmedi içimdeki har
Yağmuru göl etsek fenamı olur ... Hanım Polat ( mavvi ) / İstanbul
 
Kırma dil ile gönül kapısını
İmar edemez her kişi yapısını
Paha biçip alamaz tapusunu
Sözü şeker etsek fenamı olur... Aksaray Göklerli / Sezgin Kocaman
 
Üç günlük dünyada birlikte olsak 
Kapıdan el etsek fena mı olur 
Fani olan cihanda dirlikte olsak 
Bahçeyi gül etsek fena mı olur... Gönül Tokayeva/Gönlüm/İzmir
 
Biraz dikkat edip gönül kırmasak,
Boş yere düşünüp hayal kurmasak,
Hanımları üzüp bir de yormasak,
Hayatı gül etsek fena mı olur... Neşet Polat/Ankara
 
Kimseye sözüm yok taşım ortaya
Bahise glrelim üç yumurtaya
Yaşımı sormayın çıkar ortaya
Kafayı kel etsek fenamı olur?..Duran Kılıçkaya / Kayseri
 
Okuyup öğrensek on iki babdan
Bedenler hâlk olmuş hâki turpdan
Dünya birdenizdir ki ise kaptan
Gezmeye sal etsek fenamı olur... Selman İşleyen/Erzurum/Narman
 
Yarin bahçesinde bağban olupta
Uzaktan el etsek fena mı olur 
Kapısından içre aşkla dolupta
Sevdayı yel etsek fena mı olur... Kudret Çelik/Hatay/Antakya
 
Kimsesiz kalınca bağrımda ateş 
Dünyaya da olalım  bacı ve kardeş 
Barış huzur olsun ahrete eş
Huzuru sel etsek fena mı olur... Samet Sultani Yıldırım / İzmir
 
Şair dostlarım var arı misali
Sözleri bal etsek fena mı olur
Aşığın maşuka zarı visali
Bir güzel hal etsek fena mı olur... Abdullah Çelebioğlu / Düzce
 
Kalbe sukût ,dile ikrârı gerek 
Dünyadan göçeriz istemeyerek
Bir varız bir yokuz, rüya diyerek
Gözleri sel etsek fenâ mı olur!... Belgin Aydın Yılmaz / Eskişehir
 
On sekiz bin alem meftun yoluna
Mü'min selam verir sağı soluna
Seherlerde zikir düşer diline
Göz yaşı sel etsek fenamı olur... Selman İşleyen/Erzurum/Narman
 
Gelin dostlar bir araya gelelim
Haneyi yol etsek fena mı olur
Birbirimizin kıymetin bilelim
Erzağı bol etsek fena mı olur... Kenan Ağırman
 
İnsanın kıymeti ölünce elbet
Mühim olan sağken bilince elbet
Hayat güzel olur gülünce elbet
Her yanı gül etsek fenamı olur... Adem Yazar ( İlhami ) / Ankara
 
An/ı, nakit bilsek okuyup yazsak
Kokuşmuş törede hileyi bozsak
Toprağın karnını aşk ile kazsak
Tohumu dal etsek fena mı olur... Döndü Demir Şinel/İstanbul
 
Zulüm gören bütün müslümanlara
Şiddetle muzdarip, mağdur canlara 
Oluk oluk akan masum kanlara 
Duayı sel etsek fena mı olur... Ayşegül Bahçeci /Ankara
 
Muhtaç oluyoruz komşu külüne
Atalar söylemiş böyle biline
İki muhabbetin vursak beline
Çağırıp el etsek fena mı olur… İsmihan Erdoğmuş/Safiri/Ankara
 
Edep diye diye secdeye durduk,
Alimlere bile diploma sorduk,
Hesabına göre Ayeti yorduk, 
Cahili hal etsek fena mı olur?... Mümin Üstün Vezirköprü /Samsun
 
Çözsek kördüğümü bozsak tuzağı
Ayırmasak danasından buzağı
Sıladan gurbete taşan uzağı
Yakına yol etsek fenamı olur?...  Mustafa Kutlu Çayeli/Rize
 
 
 
 
1000
icon
Nermin Akkan/ Çimen 5 Ekim 2017 17:00

Seviyorum atışma kültürünü Biriz Edebiyat farkıyla. Emek ve kalem sahiplerine teşekkür ederim. Gazete aboneliklerimiz de gerçekleşsin bu arada ki katkımız olsun. Selamlar

0 0 Cevap Yaz
Hanım polat 5 Ekim 2017 16:08

Emeği geçen tüm edebiyatçı şiir sevdalılara teşekkür ederim selamlar sunarım.

0 0 Cevap Yaz
anket ANKET

hava durumu HAVA DURUMU
e-gazete E-GAZETE
sayfalar SAYFALAR
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat

Kırşehir'in Güncel Haberleri