Bir’iz Edebiyat Aydın Yüksel İle Fasl-ı Muhabbet Atışma Platformu 90. Atışması 2. Grup

Güncel 5 Ekim 2017 15:54
Videoyu Aç Bir’iz Edebiyat Aydın Yüksel İle Fasl-ı Muhabbet Atışma Platformu 90. Atışması 2. Grup
A
a

Bir’iz Edebiyat Aydın Yüksel İle Fasl-ı Muhabbet Atışma Platformu 90. Atışması 2. Grup atışma dörtlükleri


 
Kalplerden benliği kökünden söküp
Gönül sofrasının yanına çöküp
Yalvarsak sızlasak gözyaşı döküp
Gideni kal etsek fenamı olur?  Mustafa Kutlu Çayeli/Rize
 
Bağ bahçe sılayı gezip dolana
Görmek için yola revan olana
Dönüp arkamızdan bakıp kalana
Uzaktan el etsek fena mı olur… Aydın Yüksel/Vezirköprü
 
Gönülden gönüle bir kapı açsak
Büyük den küçüğe huzuru saçsak
El ele tutuşup can cana kaçsak
Umudu yol etsek fenamı olur... Cesaret Berk/Ankara
 
Çoğa tamah etme yetin az ile
Mutluluk gelmiyor yaşlı göz ile
Bir iki kelamlık tatlı söz ile
Ağuyu bal etsek fena mı olur... İsmet Anik / Tokat
 
Hayat ağacına kefen biçeni
Bataklığa düşen serden geçeni
Peymane doldurup her gün içeni
Hüda,ya kul etsek fenamı olur... Âşık Rasim Genç/ Samsun Vezirköprü
 
Büyük berekettir bu lütuf Hak'tan
Ana baba hürmet bekler çocuktan
Bayramlarda olsun bari hiç yoktan
Sılayı yol etsek, fena mı olur... Adem Yazar ( İlhami ) /Ankara
 
Ehli beyt ayıdır Muharrem ayı
Şimdi neredeler emmiyle dayı
Ömrünün kalanı ne kadar sayı
Bileni kul etsek fena mı olur... Belgin Elburz Sarcan/Edremit/ Balıkesir
 
Leyla için Mecnun düşmüş çöllere,
Bir ibret yok mudur sizce kullara,
İnsan tamah eder para pullara,
Dergahı yol etsek fena mı olur.... Hüsrani/Kayseri
 
 
Kiymetî' diyor ki; edersen taat
Çoğa yol açarmış aza kanaat
Dünyada yapıpta hayr-u hasenât
Ahrete mal etsek fena mı olur... Kıymetî/Ankara
 
Hayale ırağa dalıp gidince 
Bağımda güllerim solup gidince 
Gözlerde yaşlarım dolup gidince
Coşanı sel etsek fena mı olur... Sivaslı Derûnî
 
Düşmanın üstüne varalım heman
Alçaklara asla vermeyin eman
Kahramanlık gerek zaman bu zaman
Rüstem’i Zal etsek fena mı olur... Abdullah Çelebioğlu / Düzce
 
Mümin der alnından damlasın terin, 
Doğrudan vazgeçme tükense Ferin, 
Kul hakkını yeme ehline verin, 
Önüne yal etsek fena mı olur?... Mümin Üstün Vezirköprü / Samsun
 
Dertli şair yazılmıyor hepisi
Milletindir dayrelerin tapusu
Badiygartlı amir memur kapısı
Şeffaf bir tül etsek, fenamı olur... Abdullah Göktaş /Avusturya
 
Hevalara uymak insan illeti
Kaldırıp at nefis denen zilleti!
Şeytanın peşinden giden milleti 
Allah'a kul etsek fena mı olur?... Muharrem Arıkan/ Sivas/ Hayalî
 
Şu yüzüğü taksam, artık eline
Kollarımı sarsam, narin beline
Kurbanın olurum, bir tek teline
Dünyayı gül etsek, fena mı olur? Berat Selçuk Ceyhan / Çankırılı Şair
 
Gönül arzusunu ne yana atsak
Nefsani duyguyu silip def etsek
Mekke Medine’ye birlikte gitsek
Kabeyi yol etsek fenamı olur... Selman İşleyen/Erzurum/Narman
 
Akıl, ilim, irfan var ise serde,
İmanın tılsımı olmalı bir de,
Hayat hanemize hayâyı perde,
Edebi tül etsek fena mı olur?... Hüsamettin Kandemir/ Vezirköprü
 
Her şeyde ara dur güzel olanı
Sulh ile hall etsek, fena mı olur? 
Uzak et dilinden anma yalanı
Doğruyu kal etsek, fena mı olur?... Turan Çakmak (Ziyâ Nûrdan) Ankara
 
Kalp karanlıkları sardı dünleri
Şol insanoğlunun saptı yönleri
Mal mülk uğruna harcar günleri
Her nefsi kul etsek fena mı olur?... Dindari/Osman Dindar/ist.
 
Düşkünün yaşlının elinden tutsak
Sıcak çorbasına biraz tuz katsak
Göz göze gelerek sevgiyle baksak
Yardımı bol etsek fena mı olur mu... Döndü Demir Şinel/İst
 
Mecnun gibi susuz kalmış çöllerde
Mucize göl etsek fena mı olur
Hasretten yananı yaban ellerde
Söndürüp kül etsek fena mı olur… İsmihan Erdoğmuş/Safiri/Ankara
 
Baharda yaşasak elbet güz gelir
Biz doğru olalım yollar düz gelir
Ol gece içinden bir gündüz gelir
Malik'i tül etsek fena mı olur... Muzdarip Göçebe /Kahramanmaraş
 
Doğruluk yakışır tatlı dillere
Sahip çıkmak gerek yetim,dullara
İhtiyaç içinde garip kullara 
Çölleri göl etsek fena mı olur... Ayşegül Bahçeci/Ankara
 
Muhabbetle sohbet geldiki dile
Yalan dünya boştur hepsi nafile
Üç günlük dünyada çekilen çile
Mızrağı gül etsek fenamı olur... Cesaret Berk/Ankara
 
Hoyrat bağban yolup gülü sümbülü
Mahzun melül koyar bülbülü
Ferman dinlemeyen gönülü
Yakarak çöl etsek fena mı olur... İsmet Anik / Tokat
 
Aşure pişirsek kimin ricası
Yanlışlık olmasın sayı hecesi
Güzel insanlarla Pazar gecesi
Gönülü sel etsek fena mı olur... Belgin Elburz Sarcan/Edremit/ Balıkesir


Bir'iz Edebiyat sevgi ocağı,
Misk-i amber kokar köşe bucağı,
Aşıkpaşa açmış bize kucağı,
Uğrayıp hal etsek fena mı olur?... Ekrem Gül(Kul Garip), Niğde/Bor.
 
Dünya yalan dünya bir imtihan dır.
Nifaklı tohum eken kötü insandır...
Küsülür mü dosta her biri candır..
Zeytini dal etsek fena mı olur... Sami Yağmur/Kırşehir
 
Erişmek için biz cennet ufkuna,
Elest bezmindeki ahit ufkuna,
Cihadı anlatan ayet ufkuna
Dünyayı sal etsek fena mı olur?... Sivas/Muharrem Arıkan/Hayalî
 
Tüm toplum bir olsa versek el ele
Yok olsa sorunlar kaybolsa çile
Her insandan hayır dökülse dile
Dikeni gül etsek fenamı olur... Leyla Yıldırım. Uğurludağ/ Çorum
 
Şu dünyanın kahrı çilesi pek çok 
Kimisi yatar aç kimisi de tok 
Bugün varız belki yarın ise yok 
Her günü gül etsek fena mı olur?... T.C Orhan
 
Hak dini göndermiş yüce yaratan,
Senliği benliği kaldır aradan,
Her şey değildir ki öyle sıradan,
Resulü bil etsek fena mı olur?... Hüsrani/Kayseri
 
Hüseyin darda mı aç mı susuz mu!
Yoksa yad ellerde mi uykusuz mu
Yezid tepesinde ve korkusuz mu 
Sorup hâl eylesek fena mı olur?... NA/Çimen
 
Rahmana hakkıyla kul olabilsek
İçimizden gamı kederi silsek
Gönül dünyamızda huzurla gülsek  
Her yanı yol etsek fenamı olur... Aksaray /Göklerli Sezgin Kocaman
 
Saygıda sevgide kusur etmesek,
Dikkat edip yanlış yolda gitmesek,
Yalan dolan insanları ütmesek,
Doğruyu yol etsek fena mı olur... Neşet Polat/Ankara
 
Harcadınız bütün olan ayağı
Konuya bel etsek fenamı olur
Geride kalana çalın dayağı
Özürü hal etsek fenamı olur… Duran Kılıçkaya/Kayseri
 
Erenler kat eder fena fillahı
Heryerde hisseder ulu Allahı
Dergahı nurunda bulur felahı
Damlayı nil etsek fenamı olur... Selman İşleyen/Erzurum/Narman
 
Ekini biçince sürsek harmanı
Tabiat bağrında bulsak dermanı
Kesmeyip korusak yeşil ormanı
Yeşeren dal etsek fenamı olur... Âşık Rasim Genç /Samsun Vezirköprü
 
İlim tahsil etsek Âlimler gibi
O zaman olmazdık zalimler gibi
Kanuni Yavuzlar Selimler gibi
Elifi dal etsek fena mı olur... Abdullah Çelebioğlu / Düzce
 
Derler ki çivisi çıkmış dünyanın, 
Mevlana yetmez mi senin kul yanın
Sözler feryat figan onca büryanın
Çiçeği sal etsek fena mı olur?... Mümin Üstün Vezirköprü /Samsun
 
Bülbülün feryâdı hep güle oldu
Gül ise bülbüle nazından soldu
Her canı teninde gizleyen öldü
Duâyı bol etsek fenâ mı olur?... Belgin Aydın Yılmaz /Eskişehir
 
Kandemir'in son dileği fasıldan,
Haritaya şekil versek usuldan,
Ay ve yıldız kanat çırpsa Musul'dan,
Kerkük'ü il etsek fena mı olur... Hüsamettin Kandemir/ Vezirköprü
 
Bu dünya ne size ne bana kalır
Günleri geleni melekler alır
Dünyada yaptığın yanına kalır
Kabeyi yol etsek fena mı olur... Kenan Ağırman
 
Züleyha Yusuf'a vermiş gönlünü
Yusuf kör kuyuya vermiş ömrünü
Yusuf edebiyle güzel mührünü
Gönüle dal etsek fena mı olur... Dindari/Osman Dindar/ist.
 
Giden gitti burdan biz bize kaldık
Takvime sırnaştık dakika çaldık
Gene de dünyanın işine daldık
Tövbeyi yol etsek fena mı olur?... Turan Çakmak Ziyâ Nûrdan /Ankara
 
Vatanı korusak doğayı sevsek,
Şer/e yüz çevirsek dogruyu övsek
Belayı kazayı hayırla savsak
Dili de bal etsek fena mı olur... Döndü Demir Sinel/ İstanbul
 
Yaz bahar ayında savruldu harman
Yüce Yaradan'dan bizlere ferman
Dertlerin içinde gizlidir derman
Ağuyu bal etsek fena mı olur... Sivaslı Derûnî
 
Gelin muhabbete yelken açalım,
Hayatı sevelim neşe saçalım,
Günahtan küfürden daim kaçalım,
Sevgiyi kal etsek fena mı olur?... Ekrem Gül(Kul Garip), Niğde/Bor.
 
Hakikat uğruna canlardan geçsek 
Tertemiz kalp ile dünyadan göçsek 
Fani olanlardan Bâki'ye kaçsak 
Kabiri yol etsek fena mı olur... Ayşegül Bahçeci /Ankara
 
Haklıyı koruyup kollamak için
Haksızı Tamu'ya yollamak için
Yardan aşağıya sallamak için
Zulümu sal etsek fenamı olur?... Mustafa Kutlu Çayeli/Rize
 
 
 
 
 
 
 
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

anket ANKET

hava durumu HAVA DURUMU
e-gazete E-GAZETE
sayfalar SAYFALAR
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat

Kırşehir'in Güncel Haberleri