Bir'iz Edebiyat Fasl-ı Muhabbet’te 91. Atışma

Güncel 10 Ekim 2017 16:33
Videoyu Aç Bir'iz Edebiyat  Fasl-ı Muhabbet’te 91. Atışma
A
a

Bir’iz Edebiyat Fasl-ı Muhabbet Atışma Platformu 91. Atışma’da Gurbet Temasını İşlendi.

 
Kederle demlenirim akşam olunca 
Efkarla gamlanırım güneş solunca
Sabah olmak bilmez yalnız kalınca 
Yatağımda döner döner ağlarım... Ayşegül Bahçeci /Ankara
 
Çelebioğlu’yum bahtım karadır
Dert ile doludur, sinem yaradır
Belki de ölümüm en son çaredir
Kül olur ateşim söner ağlarım... Abdullah Çelebioğlu / Düzce
 
Zaman tükeniyor bak azar azar
Yüreğim umutsuz, yüreğim bizar
Ufuklar kül rengi bu son intizar
Yapraksız dallara konar ağlarım… Aydın Yüksel/Vezirköprü
 
Soğutmaz yüreği zemheri ayaz
Vuslat hasretiyle yanar ağlarım
Dimağım körelir, kesilir avaz
Sılayı andıkça kanar ağlarım... Belgin Aydın Yılmaz/Eskişehir
 
Bir garip gurbetin yeli rüzgarı
Helal lokma yemek kazancı karı
Hatırladıkça o canım diyarı
Gurbette kuytuya siner ağlarım... İsmet Anik / Tokat
 
Yürekte çizili ebedi resmin 
Dilimde zikirdir her saat ismin 
Duamda aminsin, ezeli yemin
Yüreği nâr ile sınar ağlarım... Esra Erdoğan
 
Her gün üzülmüşüz her gün ölmüşüz
Ne yüzümüz güldü ne zevk almışız
Şu yaban ellerde kalakalmışız
İki gözüm iki pınar ağlarım... Mustafa Kutlu
 
Kıymetî; bitince dünya telaşı
Kesilmiş diyeler ekmeği, aşı
Mevt'imi yük beller musalla taşı
Bırakın ben kendim yunar ağlarım... Kıymetî/Ankara
 
Elde dert bir iken bende kat ile 
Biter m'ola kavgam şu hayat ile
Bir gün elbet ben de tahta at ile
Omuzlar üstüne biner ağlarım... Abşarî/Gaziantep
 
Güvenip yarin saltanatına
Halimi arz ettim yüce katına
Başımın belası gönül atına
Gahi biner gahi iner ağlarım... Aslan Avşarbey / (Mülki-Kayseri)
 
Son bakışım kaldı solan resminde,
Dilimde şarkılar senin isminde,
Gönlüm harap oldu zarif cisminde,
İki gözüm iki pınar ağlarım... Mümin Üstün Vezirköprü / Samsun
 
Anlatsam da kafi gelmez heceler
Bana deli diye baktı niceler
Sen olmadan sensiz geçen geceler 
Uyku tutmaz döner döner ağlarım... Muzaffer Deniz/Malatya
 
Düşeli yastayım gurbet eline
Sakız oldu adım yadın diline
Bağ değil bahçenin diken teline
Garip serçe gibi konar ağlarım... Adem Yazar ( İlhami ) / Ankara
 
Anam ağıt yakar tez gelsin diye
Babam dua eder yaz gelsin diye
Kardeşlerim bekler düz gelsin diye
Gurbetin zulmünü kınar ağlarım… İsmihan Erdoğmuş/Safiri/Ankara
 
Dertli Şair derdi deva bulmadı
Gece gündüz gam yükünden gülmedi
Hiç kimseler şu derdimi bilmedi
Alev alır yanar yanar ağlarım... Abdullah Göktaş /Avusturya
 
Bülbülüm dalların olmuşsa kırık
Bağrım yarılmışda sinem de yarık 
Gönül dağım matem yüklüdür buruk
Kırılmış dalına konar ağlarım.., Mustafa Alkış
 
Gönderildik dünya denen pazara,
Bezden gayri ne götürdük mezara?
Birer boş çıkınla varıp huzura,
Bizi yakacaksa o nâr ağlarım... Hüsamettin Kandemir /Vezirköprü
 
Fukara olmaktır benim tek suçum
Nüfus kalabalık zorlaştı geçim
Gurbet ellerine bir ekmek için
Çadırı çatarda konar ağlarım... Âşık Rasim Genç /Samsun Vezirköprü
 
Gurbet denen yola çoktandır düştüm
Gariplik evinde yandım ve piştim
Geri dönmek için kurulu güçtüm
Bitti gücüm buna döner ağlarım... Dindari/Osman Dindar/İstanbul
 
Gördüm sevdiğimi hayalde düşte 
Gönlümü sormayın poyrazda kışta 
Vuslat saatim kurulu beşte
Sevdiğimi anar anar ağlarım... Sivaslı Derûnî
 
Güz gelince soğuk düşer dağlara
Bir telaştır başlar bizim çağlara
Tat düşürdüm bu yıl bizim bağlara
Boş yaylaya konar konar ağlarım… Duran Kılıçkaya / Kayseri
 
Bıraktım her şeyi düştüm yollara
Şimdi yüklesem de suçu yıllara
Kim düşürdü beni böyle hallere
Söylenip dövünüp yanar ağlarım... Belgin Elburz Sarcan/Edremit Balıkesir
 
Yıllar oldu gurbete hasret çekerim 
Yüreğimde özlem yanar ağlarım 
Gözden ırak oldum gönülden yakın 
Gençliğim mazide anar ağlarım... Samet Sultani Yıldırım/İzmir
 
Kaide kuralı bilmez kalemim,
Yalnızca yazıyor keder elemim,
İşte budur halim, ahvalim benim
Gözyaşım içimde kanar ağlarım... Huriye Meral Değirmenci/İstanbul 
 
Kaderin hükmüne Rıza gösterip
Bir hasır üstüne ömrümü serip
Küflü duvarlara derdimi verip
Geçmeyen günlere yanar ağlarım... Selahattin Avcı/Malatya

Selamın sabahın kesildi ardı
Gönüller çöl oldu yürek karardı
Toprakta bereket dağda su vardı
Doğamız bozuldu kanar ağlarım... Mehpare Gökçe/Vezirköprü
 
Kırk beş yıl devirdim bitmedi çilem
Ne zaman bitecek dertler bilemem
Yürek kan ağlıyor bir şey diyemem
Ömür hiç tükenmez sanar ağlarım... Fikri Muştu/İstanbul
 
Kapı bacan ıssız sen yoksun diye
Aşkımız dillerde ayrılmak niye
Mah cemalin benzer güneşe aya
Tek hatıran kaldı pınar ağlarım... Selman İşleyen/Erzurum /Narman
 
Sabrı, şükrü, zikri,vermezse "Vahit"
Ol nefsin elinden neylesin Sait
Tekbir'im,Tesbih'im,Seccadem şahit
Derdimi Rahman'a sunar ağlarım...Sait Sargın/Kırşehir
 
Yokluğunda alev alev yanarken
Her nefeste her an seni anarken
Özlem deryasında bağrım kanarken
Her iki gözümde pınar ağlarım… Neslihan Özcan / Tekirdağ
 
Sevdayı bilmeyen insanı bilmez
Yüzü gülmeyenin yüreği gülmez
Görüp viran halim yardıma gelmez
Bu yaptıklarını kınar ağlarım... Bâtın-i / Kocaeli
 
Garib'im sevdam, mazide kalmış,
Efkârım başımda, yine kök salmış,
Gördüm bizimkiler, hayli yol almış,
Dosttan uzak kaldım, yanar ağlarım... Ekrem Gül(Kul Garip), Niğde/Bor.
 
Dumanlı dağları göremez oldum,
Uzaktır yolların varamaz oldum,
Gurbetten kendimi süremez oldum,
Gözlerden fer söner söner ağlarım... Hüsrani/Kayseri
 
Hor bakıp çok görme sevda yelini 
Muhabbet tutalım uzat elini 
Erdemli ol affet sen bu delini 
Geçmiş yıllarımı anar ağlarım... Gönül Tokayeva/İzmir/Gönlüm
 
Kaderim Çektirir her gün ahu zar
Eritir bedeni yer azar azar
Hasretin acısı gönlüme sızar
Su kara bahtımı kınar ağlarım... Doğanay Seyfi
 
Ne gecesi belli nede gündüzü
Bir sürü yalanı bir sürü sözü
Çıkar için gördüm hep iki yüzü
Üç günlük dünyada döner ağlarım... Cesaret Berk
 
Bütün ömrüm geldi geçti çileyle 
Hayat tuş eyledi beni hileyle 
Gurbet elde çarkım döndü yeleyle
Ben gurbet ellerde yanar ağlarım... Zülfikar Kılıç/Kayseri
 
Andıkça baharda öten kuşları
Deredeki yosun tutmuş taşları
Tadı damağımda kalan aşları
Pişirip komşuya sunar ağlarım... Döndü Demir Sinel/İstanbul
 
Alfabede eksik olur hecesi
Aşka düşenin hep matem gecesi
Gördüm mecnun leyla inan nicesi
Edepsiz aşklara bakar ağlarım… Semra Sezer /Vezirköprü/Samsun
 
Birbirine kuyu kazan kazana.
Sanal alemler de yazan yazana.
Oltaya atlayan sazan sazana.
Dar günde dostu sınar ağlarım... Hanım Polat (mavi)/ İstanbul
 
Ana Baba ile gördüm mezarı
Öksüz iken kusur gezer pazarı
El oğlundan Her gün yedim azarı
Kaybettiğim koca Çınar ağlarım… Bâtın-i /Kocaeli
 
Bedir'de Uhud'ta çölleri aştı
Hendekleri açtı kılıcın saçtı
Göresim geldikçe gönlümden taştı
O gül Muhammed'i anar ağlarım... Kudret Çelik/Hatay/Antakya
 
Garib Sami derki; sensiz neylerim.
Ben derdimi SEVDİĞİME söylerim.
Kahrına lütuf için dua eylerim.
Önce yanar sonra söner ağlarım... Sami Yağmur/Kırşehir
 
Vilayetim Yozgat kazam Çekerek
Ayrıldım yuvamdan boyun bükerek
Ekmeği ısladım yaşım dökerek
Bağrıma taşları basar ağlarım... Arif Akdemir/Çapanoğlu /Ankara
 
Issız gecelerde suskun kaldıkça
Öyle derin derin nefes aldıkça
Gözlerimden yere yaşı saldıkça
Suretine bakar bakar ağlarım... Fatma Bildiren/ Ankara
 
Vasfını anlatır açılmamış gül 
Bağbanın olayım sahib-i bülbül 
Cemalin aleme biçilmez ödül 
İsmini dilimde anar ağlarım... Turan Çakmak( Ziyâ Nûrdan) /Ankara
 
Gözüm açtım önce derdi bilirim.
Felek çizdi hep peşinden gelirim.
Sabrı bilir haktan sabır dilerim.
Sabr testisi dolar dolar ağlarım... Aşık Mustafa Sarı/Kütahya
 
Yarı aç yarı tok yaşar giderim
Rabbin verdiğine şükür ederim
Yaşarken çekmekse çile kaderim
Ömrümü toprağa banar ağlarım... Hüseyin Zarar ( Firari )/ Kayseri
 
Gözlerimde yaş yok kurudu pınar 
Kurudu kül oldu bir koca çınar 
Bilinmez fırtınam ne zaman diner
Her zemheride ben donar... Emine Şenel/Almanya
 
Özledim tandırda pişen ekmeği
Testi ile çeşmeden su çekmeyi
Köyümün tozlu yolunda sekmeyi
Şimdi eskileri anar ağlarım... Aksaray /Göklerli Sezgin Kocaman 
 
 
 
 
 
 
1000
icon
Fikri Muştu 11 Ekim 2017 18:09

Emeği geçen herkese teşekkürler.

0 0 Cevap Yaz
anket ANKET

hava durumu HAVA DURUMU
e-gazete E-GAZETE
sayfalar SAYFALAR
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat


Kırşehir'in Güncel Haberleri