Bir'iz Edebiyat Fasl-ı Muhabbet 104. Gurup Atışması

Güncel 10 Ocak 2018 07:50
Videoyu Aç Bir'iz Edebiyat  Fasl-ı Muhabbet  104. Gurup  Atışması
A
a

Bir'iz Edebiyat Fasl-ı Muhabbet 104. Gurup Atışması

Altını alıp da pula satanın,
Ortalığı birbirine katanın,
Yatsı namazından önce yatanın,
Açıp defterini kârına bakın... Neşet Polat/Ankara
 
Nere konacaksın yerin şüpheli
Kazandığın para kârın şüpheli
Geçen gün kayboldu yarın şüpheli
Ahrete kalacak ürüne bakın... Muharrem Arıkan/ Sivas Hayalî
 
Mal mülküyle esip hava atanın
Gece gezip gündüz vakti yatanın
Bu dünyaya bakıp çalım satanın
Mezar başındaki yarına bakın... Selahattin Acun / Adana
 
Kimler geldi kimler geçti âlemden
Kimi zevkten öldü kimi elemden
Çizildi kaderi levh-i kalemden
Bugünden arkası yarına bakın... Mustafa Kutlu Çayeli/Rize
 
Amel neticede hesaba girer,
Maddi ve manevi karına bakın.
İnsanlara dünle bugün ders verir
Onlara takılma, yarına bakın... Bayram Yelen/ Sungurlu
 
Hunharca harcandı ömür çok gibi
Bugün sona erdi yarına bakın
Dünyayı kucaklar ölüm yok gibi
Ne var heybesinde karına bakın... İsmet Anik / Tokat
 
Ne malın ne mülkün olur faydası,
Böbürlenip gezer karına bakın.
Budur işte bu hayatın gaydası,
Elinde avucun da varına bakın... İbrahim Mucuk/Hüsrani/Kayseri
 
Bugün olsak da yarın yokuz belki
Mal, mülk hepsi boş hepsi yalan bil ki
Aç gözlü olmazsan yeter seninki
Ölüp gitmişlerin varına bakın... Fatma Bildiren /Ankara
 
Düşünmez sonunu, nereye gider
Har vurup savurur, bak o da biter
Kendini boşuna harama iter
Yokluğuna değil varına  bakın... Nesrin Önem /Tekirdağ
 
Konunca gönüle sevdanın kuşu
Küle döner aşık, dolanır başı
Kandırmasın sizi serin duruşu
Açın kalbindeki harına bakın... Mülki/Kayseri
 
Zalimler evreni köşkü sanıyor
Mazlumun kanına ekmek banıyor
Müslüman illeri bir bir yanıyor
Bu gününüz öldü yarına bakın… Aydın Yüksel/Vezirköprü
 
Süt keçi yoğurdum camız diyenin
Koyun yaylım eti semiz diyenin
İbadetsiz kalbim temiz diyenin 
Biraz yüzündeki nûruna bakın... Selahattin Avcı /Malatya
 
İlahi  kanunu  hiçe  sayanın 
Böbürlenip Dünya benim diyenin
Acımadan yetim hakkı yiyenin
Öbür taraftaki zoruna bakın... Murat Meral Muradı/ Londra
 
Haram Lokma İle Yenip, İçenin
Şöyle Bir Dönünde Karına Bakın
Hakkın Yolundan Hep Vazgeçenin
İçindeki Yanan Harına Bakın... Halil Daylak
 
Kendimden küçüğü hor görmedim ben
Dile getiripte hiç yermedim ben
Dost sofrasında tuz karmadım ben
Gönlümde kalan o yerine bakın... Sivaslı Derûni
 
Elem keder gamla seneler geçer,
Bir oh diyemeden ömürler biter.
Kurtların sofrası menfaat güder,
Şu yalan dünyanın dârına bakın... Derya Gülver Kutlu /İstanbul
 
Görmüşüm atışan çatışan usta,
Belki biri biraz daha da hasta,
Kırmayın dökmeyin daralır yasta,
Yumurtasız pinde tarına bakın… Halit Kesler
 
Aldanmayın sakın bu gününüze
Hele doğsun şafak yarına bakın
Yermeyin kimseyi! hakim olmayın
Salih amelinden varına bakın… Döndü Demir Şinel/ İstanbul
 
Dünyaya tapuyu aldım sananlar
Tabutu götüren çarına bakın
Fakir açken bala ekmek bananlar
Tamuya düşerse narına bakın... Âşık Rasim Genç/Samsun Vezirköprü 
 
Doğu'da kavrulan esmer yüzlere,
Ege'deki şivelere sözlere,
Trakyalılarda mavi gözlere,
Karadenizlide buruna bakın... Hüsamettin Kandemir/Vezirköprü
 
Dünyayı sahipsiz imaret sanır
Herşey tesadüften ibaret sanır
Akl'olan düşünür gerçeği tanır
Allah yok diyenin zoruna bakın... Adem YAZAR ( İlhami )/Ankara
 
Dünya ahiretin tarlası derler
Birazda ukbanın kârına bakın
Misafirhanede hayat sürerler
Cehennem ve cennet sırrına bakın... Abdullah Göktaş/Avusturya
 
Nefis gözümüze çekti bir perde
Aşkla yatıyoruz çalışmak nerde
Avrat,uşak hepsi hazırı yer de
Nimet beğenmeyen toruna bakın... Sait Sargın/Kırşehir
 
Her gün çiçek açır vatan toprağı
Vatan bir ağaçtır bizse yaprağı
Güzeldir yurdumun güzel növrağı
Işıklı sabaha, yarına bakın... Sema Dağlı
 
Oturduğu yeri benim sananlar
Yatıp uzandığı yerine bakın
Cilasına boya/sına kananlar
Ruhunu kaplayan kirine bakın… Duran Kılıçkaya/Kayseri
 
Bizim coğrafyada olup biteni
Tutup mazlumları nara iteni
Yurdumun bağrına çakır dikeni
Eken zalimlerin şerine bakının... Küçük Ahmet Aslan
 
Zalimler mahkeme kurduruyorlar
Gardaşı gardaşa vurduruyorlar
Ölen müslümamnı sorduruyorlar
Dünden ibret alın yarına bakın... Kul Adem/Sivas
 
Kaybetme arını yıkılsa dünya
Kalbinden yüzene parlar bu ayna
Güzel olur böyle yaşanan dünya
Edeble süslenen harına bakın... Dindari\Osman Dindar\İstanbul
 
Geldim yine aranıza yarenler
Yazıyla söz ile güller derenler 
Kimdirki yüreğe gönül verenler 
Açıp yarıp birde derine bakın... Huriye Meral Değirmenci/İstanbul
 
Vilâyetim Niğde ilçem de Bor’dur,
Gurbet ellerinde yüreğim hardır,
Değişmem Cihan’a öyle bir yerdir, 
Gidin Kul Garib’in Bor’una bakın... Ekrem Gül(Kul Garip), Niğde/Bor
 
Bulunur sanma sen her yerde adam
Adamım diyenin zoruna bakın
Kendisi konuşup dururken madem
Ardınca gezinen toruna bakın... Turan Çakmak (Ziyâ Nûrdan) Ankara
 
Baktım ki bu çarklar,çok iyi döner.
Elde–avuçtaki,ceplere iner.
Fakir–fukaranın,ocağı söner.
Bunca suçlananın,arına bakın... Kurban Sarcan/Gölcük/Kocaeli
 
...
Namaz kıl diyene daha çok erken
Diyen cahilin siz kar'ına bakın
Ölüm gence değil yaşlıya diyen
O ahmağı gömdük yerine bakın... Aşık Pala Mehmet/Gaziantep
 
Bir tek mi sandın çok çeşidi vardır.
Şu kalleş şeytanın türüne bakın.
Nefse hakim olmak bir hayli zordur.
Helâl kazananın terine  bakın... Sami Yağmur /Kırşehir
 
Ne aşkı dışlayın nede seveni
Hiç işe yaramaz sanma geveni
Aşık olup maşukunu öveni
Düşünce sevdanın harına bakın... Belgin Elburz Sarcan/Edremit Balıkesir
 
Neredeyse arşa değecek başı
Gezer kaf dağında  buruna bakın
Şeytana eş olmuş haramdır işi
Hele şu delinin zoruna bakın... Hatice Şahin/ İstanbul
 
Başımızdan eksik olmuyor illet
Bazıları var ki zillet mi zillet
Korku nedir bilmez bu nasıl millet
Kahraman milletin erine bakın… Abdullah Çelebioğlu/Düzce
 
Gelmedik dünyaya isteyerek biz
Yoruldu kahırı çeke çeke diz 
Kalmadı güvenden huzurdansa iz 
Tükettik bugünü yarına bakın... T.C Orhan
 
Ağlayarak geldim dünya hanına,
Cıbıldak tenimin varına bakın,
Biraz neşe oldum belki anına,
Bugün geçti artık yarına bakın... Mümin Üstün Vezirköprü/Samsun
 
Söylüyorlar ne gelirse diline
Donkisot mızrağın almış eline
Savaş açmış yine rüzgar gülüne
Hele gelin itibarına bakın... Alperen Öksüz
 
Hep ben bilirim der, bildiği yoktur
Söylediği her söz paslı bir oktur
Yaptığı yok amma kırdığı çoktur 
Hele haksızsın de, zarına bakın... Hüseyin Yalçın/ Elbistan
 
Dağ taş dere tepe engeli aşan 
Yağmur çamur demez bentleri aşan
Allah allah diye kükreyip coşan
Hakk yolunda canı verene bakın... Hüseyin Zarar ( Firari )/Kayseri
 
Bize kuran yasa kural bakalım
Doğru yol budur biz ona bakalım
Birlikte konuşak yörün bakalım
Ekmek yediğimiz fırına bakın... Mehmet Köse Karahoca/Hatay Kırıkhan
 
Patrona söyleyin sesimi duya
Bende Taşeranım, gelirse oya
Kadro verecekti lütfedip güya
Hele şu canlının türüne bakın... Kıymetî/Ankara
 
Tay bile tor olsa bellolur boydan
Kırat kişnemesi sezilir soydan
Yolu tez bulunur görünen köyden
Kıratı bulmazsan doruna bakın... Selman İşleyen
 
Her kelime bir harf ile hecelmez
Gönül kocamaz da, beden gencelmez
İnsan kibir ile asla yücelmez
Şu yüce dağların karına bakın... Salih Özel (Evreni) Gümüşhane
 
Zenginim deyipte üste duranın
Savrulan külünün harına bakın
Bir düşte gör hele vuran, vurana 
Bu gün geçer inan yarına bakın... Semra Sezer/Vezirköprü/Samsun
 
Döner dolaşırsın rahat evreni
Hiç mi düşünmezsin artık çevreni
Çanağın yağ dolu savdın kervanı
Birde ahirette narına bakın... T C Fatma Arıkan
 
Kimler konup göçtü şu garip handan
Götüren var mı hiç dünya malından
Ağa,Paşa olsa kaçamaz sondan
Açın da toprağın bağrına bakın... Nurgül Kaynar Yüce/ Kahramanmaraş
 
Dünya benim deyi hüküm sürenler
Geçicidir her şey yarına bakın
Tartıp düşünmeden insan yerenler
Neler çekmiş diye zar’ına bakın… İsmihan Erdoğmuş/Ankara
 
Bir kere gönlüm küserse fecrine
Bal akıtsan da bin dirhem zehrime
Kar etmez ki işven nazın  ferime
Göç ettikten sonra ardıma bakın... Kudret Çelik  Antakya/Hatay
 
Ömürler geçiyor yel gibi şimdi 
Gözümüzün yaşı sel gibi şimdi 
Sanki birbirine el gibi şimdi 
Bir dedeye bir de toruna bakın... Gaffar Güllü
 
Geldi geçti yıllar hayalde düşte
Şu garip ömrüm hep karakışta
Adım kalır adım, bir garip taşta
Bakın şu dünyanın halına bakın... Halil Kocaman/Alucra
 
Aşığım bir çift sözüm var duyana
Dünya dertlerini nimet sayana
Öksüzler yedikçe karni doyana
Takvada ukbada yerine bakın... Muin Öztürk/Vezirköprü
 
Benlik duygusuyla üzme kimseyi.
Haram yollarla doldurma keseyi.
ALLAH için insanları sevmeyi.
Görev bilen kulun sırrına bakın... Zülfikar Kılıç /Kayseri
 
Kul hakkı yiyerek doymayanların
İmdat  çığlıkları duymayanların 
Helali haramı saymayanların 
Yarın yatacağı yerine bakın... Ayşegül Bahçeci /Ankara
 
Tenimiz fânidir, ruhlar hiç ölmez
Toprak oldu nice gidenler gelmez
Dünya bâki değil kimseye kalmaz
Hâk'ka kul olanın kârına bakın... Belgin Aydın Yılmaz/Eskişehir
 
Tekin adam değil şerir mi şerir
NURANİ'ye kızıp üstüne yürür 
Küstahlık ederek küçücük görür
Fırlamış gözünün ferine bakın... Osman Nurani/ Isparta
 
 
1000
icon
SELAHATTİN ACUN 12 Ocak 2018 17:20

Bir’iz edebiyat önderliğinde yapılan ve büyük haz alarak katıldığımız Fasl-Muhabbet atışmasına vermiş olduğunuz destek için teşekkür eder, başarılı yayın hayatı dilerim. Saygılarımla

0 0 Cevap Yaz
İsmihan Erdogmus 12 Ocak 2018 13:36

Asik pasa Gazetesi yetkililerine ve tüm emeği gecenlere teşekkür ederim.

0 0 Cevap Yaz
Ibrahim Mucuk 12 Ocak 2018 12:04

Çok değerli AŞIKPASA Gazetesi Sahibi ve de görevli tüm personeline yapmış oldukları hizmetleri için şahsım ve de Bir'Iz Edebiyat grubu için şükranlarımı bildirir, selâmlarimi yollarım başarılar dilerim.

0 0 Cevap Yaz
anket ANKET

hava durumu HAVA DURUMU
e-gazete E-GAZETE
sayfalar SAYFALAR
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat


Kırşehir'in Güncel Haberleri