8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Güncel 7 Mart 2015 08:15
A
a
Vali Necati Şentürk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayınladı:
“Kadın, toplumun temel direğidir”

Kırşehir Valisi Necati Şentürk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yayınladığı mesajda, kadına hak ettiği değerin verilmesi gerektiğini açıkladı.
Vali Şentürk, yayınladığı yazılı mesajında şunları kaydetti: “İnsan haklarının ön planda olduğu günümüzde milletlerin gelişmişlik düzeyleri bireye ve özellikle de kadınlara verdiği değerle ölçülmektedir. Öyle ki, ne kadar kalkınmış olursa olsun kadına hak ettiği değeri vermeyen ülkeler medeniyet yolunda geri kalmış ülkeler olarak kabul edilmektedir.  
Toplumun ve ailenin temel direği olan kadınlarımız, bazen fedakâr bir anne olarak çocuklarımızın geleceğe hazırlanmasında bazen de erkeğin can yoldaşı olarak hayat yükünün paylaşılması noktasında önemli bir rol üstlenmektedir.
İnsani değerlere önem veren yüce dinimiz ve milletimiz de kadını toplumun ve ailenin temeli olarak görmüştür. Özellikle son yıllarda devletimiz, çağın gereklerine ve toplumun ihtiyaçlarına uygun olarak kadının sosyal, kültürel ve iktisadi hayattaki yerini güçlendirmeye yönelik önemli düzenlemeler yapmıştır. Bu düzenlemelerle devletimiz, geleceğin kadınları ve anneleri olacak kızlarımızın iyi bir eğitim alması, çalışkan, üretken, başarılı ve kültürlü bireyler olarak yetişmesi için gerekli hassasiyeti ve çabayı sürdürmektedir.
Bu kapsamda, kadına yönelik şiddeti önlemek amacıyla Valiliğimizce “Kadına Hürmet, Çocuğa Şefkat Projesi” başlatılmıştır. Proje kapsamında yapılacak eğitimlerle, toplumun bilinçlendirilmesi ve kadına yönelik şiddeti doğuran nedenlerin ortadan kaldırılması amaçlanmıştır.
Yine proje kapsamında yapılacak değerlendirme ile “En Fedakâr Eş, En Yaşlı Anne, En Uzun ve Mutlu Evlilik” yapan kadınlarımız belirlenerek Valiliğimizce ödüllendirilecektir. 
Bu duygularla, hayatın her alanında varlığı, fedakârlığı ve emeğiyle büyük bir yer dolduran, bizleri büyüten, yetiştiren, yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılık beklemeden veren kadınlarımızın şiddetten uzak, mutlu ve huzurlu bir hayat sürmesi dileğiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum.“
 
 

Kırşehir Eğitim İş Başkanı Ferhat Dellal:

‘Kadın özgürleşmeden, toplum özgürleşmez’

Kırşehir Eğitim-İş Şube Başkanı Ferhat Dellal, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yayınladığı mesajda,

Başkan Dellal’ın yazılı mesajı şöyle: “8 Mart 1857 yılında New York’ta tekstil sektöründe çalışan yüzlerce kadın düşük ücretlerine, uzun çalışma saatlerine ve insanlık dışı çalışma koşullarını protesto etmek için greve gitti. Greve müdahale edilmesi sonucu 129 kadın işçi yanarak öldü. 1910 yılında 2. Enternasyonal Kadın Konferansı’nda, 17 Mart 1970 yılında ise Birleşmiş Milletler tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak ilan edilmiştir.

Ancak aradan geçen 158 yıla rağmen Türkiye’de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü bir kez daha ayrımcılık ve şiddete karşı eşitlik mücadelesindeki kadınların seslerini duyurma çabalarının gölgesinde kalmaktadır.

Ülkemizde, kadına yönelik şiddet, kadın emeği sömürüsü, kadın bedeni sömürüsü, kadın yoksulluğu, kadın işsizliği, çocuk gelinler ve okula gönderilmeyen kız çocukları, tacizciyi, tecavüzcüyü, saldırganı koruyup kollayan hukuk sistemi, genel anlamda da AKP iktidarının kadını yok sayan gerici politikaları kadının özgürleşmesi önünde en büyük engeller olarak durmaktadır.  Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri her geçen gün artarak yükselmektedir.

Erkek egemen toplumun kadınlara yönelik fiziki ve psikolojik şiddeti; işyerlerinde, evlerde, sokaklarda, yaşamın her alanında, artarak devam etmektedir. 2002-2015 yılları arasında 5 bin 406 kadın erkekler tarafından öldürülmüştür. Tablo bu kadar ağırken, erkek katiller ve tecavüzcülerin kravat taktıkları için ‘iyi hal indirimleri’ aldıklarına, ‘tahrik indirimi’nden yararlanarak cezasız kaldıklarına, tecavüz davalarında ise kadınların ‘rıza’larının arandığına tanık olmaktayız.

Erkek şiddetinin giderek artmasında, AKP iktidarının din ve ahlak adına sıkça kullandığı cinsiyetçi, sözde muhafazakâr söylemlerle kadını değersizleştirmesi, namus ve ahlak anlayışını salt kadına indirgemesi önemli etken olmuştur. Anayasa’nın 10. maddesi ‘Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür’ demektedir. Siyasi iktidarın görevi şiddet dilini ve öç almayı yaygınlaştırmak değil, toplumdaki bireylerin eşit ve özgür olarak hayatlarını korumaktır.

Dünya Ekonomik Forumu tarafından hazırlanan Cinsiyet Eşitliği Raporu’na göre Türkiye, siyasal katılım, ekonomik eşitlik, eğitim ve sağlık hakkı gibi farklı alanlarda kadın erkek eşitliğinde 142 ülke arasında Tunus ve Bahreyn’in ardından 125. sırada yer almaktadır.  Yani ülkemiz, kadın erkek eşitliğinin kesinlikle olmadığı ülkeler arasında yer almaktadır. ‘Kadıncık Ana senin eşin mi?’ sorusuna Hacı Bektaş Veli, “Benim eşim değil eşitimdir’ yanıtını verirken bugün ‘Kadın ile erkeği eşit konuma getiremezsiniz, o fıtrata terstir’  diyen bir zihniyet işbaşındadır.

Yine kadını yok sayan siyasi iktidarın, liberal emek düşmanı politikaları sonucu, birçok kadın ailesinin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla günübirlik tarım işçisi ve temizlik işçisi olarak güvencesiz çalışmak zorunda kalmaktadır. TÜİK’in verilerine göre, kadın istihdamının toplam istihdamdaki payı yüzde 26,7’yi ancak bulurken çalışan kadınların yüzde 51’e yakını kayıt dışı, sigortasız çalışmaktadır.

Kız çocuklarının okula gitmesini ziyan sayan gerici zihniyet nedeniyle bugün Türkiye’de,  2 milyon 654 bin 643 okuma yazma bilmeyen kişi sayısının 2 milyon 205 bin 315’i kadındır. Yani okuma yazma bilmeyen her 5 kişiden 4’ü kadındır.

Kadınların siyasetteki yeri de istenilen düzeyde değildir. Atatürk’ün 81 yıl önce seçme ve seçilme hakkına kavuşturduğu kadınlarımız, TBMM’de yüzde 14.39 oranında temsil edilebiliyor.

Biz, inanıyoruz ki kadın özgürleşmeden toplum özgürleşemez! Barış, demokrasi, eşitlik ve özgürlük gibi insani değerlerin yok sayıldığı bir dünyada kadınlara yer olmadığının farkındayız ve bu nedenle şiddetsiz ve sömürüsüz bir dünya için mücadeleyi sürdüreceğiz!

Kadınlar yaşama karşı gösterdikleri isyan ve inatla, toplumu hayata bağlayan kararlılığı armağan ediyorlar. Yeryüzüne barışı, çağdaşlığı, inceliği ve sayısız güzelliği kadınların getireceğine inanarak 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyoruz. Bu vesileyle düzenlediğimiz etkiliğe katılan üye eşlerine, üyelerimize, CHP İl Başkanı ve yönetimine, Gençlik Kolları Başkanına, Kadın Kolları Başkanına, Cumhuriyet Hanımefendilerine ve Milletvekili Aday Adayları Yılmaz Zengin ve Rifat Ertem'e teşekkür ederiz. Eylül Kafe'de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkiliğimize yoğun katılımdan dolayı tüm katılanlara ve emeği geçenlere bilhassa Eylül Kafe çalışanlarına çok teşekkür ederiz. “

 

Kırşehir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. Alpaslan Kuş:
“Geleceğimizin nesillerini kadınlarımız şekillendirir”

Kırşehir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op. Dr. Alpaslan Kuş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yazılı bir mesaj yayınladı.
Op. Dr. Kuş’un yaptığı açıklama şöyle: “Huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir toplumun temel taşları olan, varlıklarıyla hayatın her alanında fedakârlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden kadınlarımız, sonsuz sevgi ve hoşgörüyle yetiştirdikleri nesillerle geleceğimizin şekillendirilmesinde önemli rol oynamaktadırlar. Tüm bu duygularla başta birliğimize bağlı sağlık tesislerinde çalışan kadınlarımız olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlarım.”
 
 
Kırşehir Valisi Necati Şentürk’ün eşi Sevim Şentürk, kadına karşı şiddeti doğuran nedenlerin ortadan kaldırılmasını istedi
‘Kadına Şiddete Dur’ çağrısı!

Kırşehir Valisi Necati Şentürk'ün eşi Sevim Şentürk, kadına karşı şiddeti doğuran nedenleri ortadan kaldırmak amacıyla Valilik tarafından başlatılan “Kadına Hürmet Çocuğa Şefkat” projesi ile ilgili görüşmelerde bulundu.
Kadına karşı şiddetin nedenlerini ortadan kaldırmak amacıyla Vali Necati Şentürk'ün eşi Sevim Şentürk başkanlığında Vali Konağı'nda düzenlenen toplantıya projeyi hazırlayan bayanlar katıldı.
Projeye hanım eli değmesinin konuyu daha hassas hale getirdiğine inandığına dikkat çeken Sevim Şentürk, aile içi şiddetin başlıca sebebinin eğitimsizlikten oluştuğunu söyledi.
Şiddeti doğuran sebeplerin araştırılıp önlenmesine dair çalışmalar yürütüleceğini belirten Şentürk, "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın aile içi eğitim çalışmalarına biz de il bazında destek veriyoruz. Amacımız, "Kadına Hürmet Çocuğa Şefkat" kampanyası kapsamında şiddeti en aza indirmek hatta ortadan kaldırmaktır" dedi.
Toplantı, Vali Sevim Şentürk ile katılımcıların konu hakkında fikir alış-verişi yapması ile sona erdi.
Toplantıda ayrıca, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüzce 'en fedakâr eş', 'en uzun mutlu evlilik' ve 'en yaşlı anne'nin de seçileceği ve Valiliğimiz tarafından ödüllendirileceği de bildirildi.
 
 
 
AK Parti Kırşehir İl Başkanı Mustafa Kendirli:
“Kadın, aile kurumunun temel taşıdır”

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Mustafa Kendirli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yazılı mesaj yayınladı.
Başkan Kendirli, yayınladığı mesajda toplumların medeniyet düzeyinin en önemli belirleyicisi, kadın haklarına verilen değeri olduğunu ifade ederek şöyle dedi: “Kadının ihmal edildiği, ikinci plana atıldığı, yok sayıldığı bir toplumun varlığını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi mümkün değildir. Kadınlarımızın toplumun her alanda kendini gösterebilmelerinin yanı sıra, faaliyetlere ve yönetime ortak olmaları da gerekmektedir. Aile kurumunun temel taşı olan kadınlarımızın, hayatın bütün alanlarına etkin bir şekilde katılmalarını sağlayacak şartları hazırlamak hepimizin ortak sorumluluğudur.”
Başkan Kendirli, bugüne kadar hep "Başarılı erkeğin arkasında kadın vardır dendiğini, ancak kadınların başarılı erkeğin arkasında değil, yanında olduğunu kaydetti. Şimdiden bütün kadınların kadınlar günü kutluyorum” dedi.
 
 
 
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meryem Döğer:
“Kadın hakları için yasal düzenlemeler yapılmalı”

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meryem Döğer, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yazılı mesaj yayınladı.
Başkan Döğer, mesajında şunları kaydetti: “Kadınlar olarak bir kez daha 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde her alanda eşitlik istediğimizi, daha mutlu ve güvenli hayatlar özlediğimizi dile getiriyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kadınlarımız; kimi zorluklar yaşıyor, fırsat eşitsizlikleri ve ayrımcılıkla karşı karşıya kalabiliyor. Bu sorunların aşılması için biz kadınlar hep birlikte ortak bir duruş geliştirmeli ve birbirimizin hakkına, hukukuna, özgürlüklerine sahip çıkmalıyız. Biz kadınların en büyük arzusu, huzurlu, kardeşliğin ve dostluğun hâkim olduğu bir ülkede hatta dünyada yaşamaktır. 4 milyonu aşan üye sayısı ile Dünya’nın en büyük kadın sivil toplum örgütlerinin başında gelen AK Parti Kadın Kolları; istediğimiz şartların oluşmasında en büyük sorumluluk ve görevin kendisine düştüğünün bilincinde hareket etmektedir. Girdiği her seçimde milletimizin teveccühü ile zafer kazanan AK Parti kadroları; iktidarı boyunca, kadın-erkek fırsat eşitliği, kadın haklarının korunması, kadına karşı şiddetin önlenmesi ve kadınların istihdamıyla ilgili çok önemli yasal düzenlemeler yaptı. Aile içi şiddetin, kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin, cinayetlerin ülkemizin gündeminden tamamen çıkması birinci önceliğimiz oldu. Genç kızlarımızın okumasının önünde engel teşkil eden yasakçı zihniyetle mücadele etti. Okullarımızda, kamu dairelerimizde ve TBMM’sinde artık kadınlarımız tercihlerinden ötürü ayrımcılığa maruz kalmıyor. Eğitim imkânlarını artırarak, ekonomik yaşamdaki konumlarımızı güçlendirerek, siyasette aktif katılım sağlayarak ve kadına yönelik şiddeti engelleyerek; adalet ve eşdeğerliği sağlayarak toplumsal mutluluğu yakalayacağımıza inanıyoruz. Bilim, siyaset, eğitim, kültür sanat, spor ve iş dünyasında büyük başarılara imza atmış, ülkemizde ve yurt dışında adından saygıyla söz edilen kadınlarımızla hepimiz gurur duyuyoruz. Geçmişimizde rolü büyük olan kadınlarımızın, sevgiyi yüceltip, adaleti esas alarak ülkemizin geleceğine de damga vuracağına tüm kalbim ile inanıyor; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum.”
 
Başkan Dirliktutan’dan anlamlı mesaj!
Kırşehirliler Vakfı Kadın Komisyonu Başkanı Avukat Sevilay Aslan Dirliktutan, 8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle anlamlı bir mesaj yayınladı.
 Başkan Dirliktutan, yayınladığı mesajında şunları kaydetti: “Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış ve uluslararası bir gün olarak 16 Aralık 1977 tarihinden itibaren 8 Mart'ta kutlanmaya başlanan günümüzü kutluyoruz. Nene Hatunları, Kara Fatmaları, Hayme Anaları ve daha nice hem evinin içinde hem de sosyal ve iş hayatında asil ve onurlu duruş sergileyen, genetik ve kültürel bu yüce mirası, rahmetle anıyor, tüm kadınlarımızın hakarete, şiddete, ötekileştirilmeye maruz kalmadan, mutlu, huzurlu, başarılı ve sağlıklı bir ömür geçirmelerini diliyoruz. Bir kez daha şiddetin temsili olan başta Özgecan kardeşimiz olmak üzere şiddetten hayatını kaybeden tüm kadınlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum.”

 Kırşehir Barosu Başkanı Avukat Mehtap Karaburçak Tuzcu kadının erkeklerle eşit haklara sahip olduğunu söyledi
Başkan Tuzcu’dan anlamlı mesaj
Kırşehir Barosu Başkanı Avukat Mehtap Karaburçak Tuzcu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yazılı basın açıklaması yaptı.
Başkan Tuzcu, Anayasamızda mevcut eşitlik maddesinde belirtildiği üzere ‘Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu maksatla alınacak tedbirler, eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz’ hükmünün bulunduğunu belirterek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamasında şunları kaydetti: “Anayasa ile teminat altına alınmış eşitlik ilkesi gereği devlet, kadınlar lehine pozitif uygulamalar yapmakla yükümlüdür. Dünya Ekonomik Forumu’nun (DEF) 2014 Küresel Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Raporuna göre, toplumsal cinsiyet eşitliğinde 142 ülke arasında Türkiye 125.sıradadır. Son sıralarda Suriye, Çad Cumhuriyeti, Pakistan ve Yemen yer almıştır.
2013’te Türkiye 136 ülke arasında 120. sırada, 2012’de ise 135 ülke arasında 124. sırada yer almıştır. Bu rapor Türkiye’nin toplumsal cinsiyet eşitliği açısından dünya ülkelerinin çok gerisinde olduğuna, kadın erkek cinsiyet eşitliğinin sağlanmadığına kanıttır.
Ülkemiz nüfusunun yarısı kadınlardan oluşmaktadır. Ancak çalışan nüfusun yarısı kadınlar değildir. Yerel ve genel düzeyde temsil edenlerden yarısı kadınlar değildir.
Bu durumun en önemli nedeni Türk toplumunun kadına bakış şekli ve erkek egemen anlayıştır. Genel zihniyete göre, kadının yeri, evidir; kadın sadece çocuk doğurmalı, onları büyütmeli, evinin işlerini yapmalı, kocasına hizmet etmelidir. Ders kitaplarında kadının önlüğüyle mutfakta, kız çocuğunun elinde temizlik bezi, babanın televizyon seyredip erkek çocuğun top oynadığını gösteren görüntüler toplumdaki algıya dair güzel bir örnektir. Bu erkek egemen zihniyete göre kadının çalışma hayatında ve yönetim kadrolarında işi olamaz.
İşte Türkiye’de kadının hayata katılmasının önündeki en önemli engel bu anlayıştır. Öncelikle bu zihniyetin değiştirilmesi, kadının Allah’ın özenle yarattığı bir varlık olduğu, herhangi bir nesne olmadığı, yaşamın kaynağının kadında olduğu ve hak ettiği şeyin de insanca yaşamak olduğu herkesçe kabul edilmelidir.
Toplumdaki olumsuz zihniyetin değişmesi için yüzyıllar geçmesi gerekse de kadınlar mücadele etmeye devam edecektir.
Türkiye cinsiyet eşitliği açısından son sıralarda olsa da, kadına yönelik şiddet açısından ilk sıralardadır. Toplumdaki erkek egemen anlayışın en kötü örnekleri kadına şiddet uygulayanlardır. Özellikle son yıllarda bu şiddet tırmanışa geçmiş, her gün bir kadın öldürülür hale gelmiştir. Kamu gücünün sahibi olan Devlet, bu şiddeti önlemekle ve failleri hak ettikleri şekilde cezalandırmakla yükümlüdür. Toplumsal barışın sağlanması ve kadının da üyesi olduğu kamu düzeninin korunması için bu sorun çözülmelidir.
Toplumun ferdi olan erkekler kendisini bir kadının doğurduğunu, kadının eşi, kız kardeşi, kız çocuğu olduğunu unutmamalıdır. Ve bu ilkeyle kendisine yapılmasını istemediğini başkasına yapmamalıdır. Yani sokağa çıktığında insanların kendi annesi, karısı, kız kardeşi, kızına nasıl davranmasını istiyorlarsa tüm erkekler de başka kadınlara öyle davranmalı, horlanan bir kadın görünce yardımına koşmalıdır.
Erkek çocuk büyüten aileler, erkeklerin kızlardan üstün değil kızlarla eşit olduklarını küçük yaşlardan itibaren çocuklarının zihinlerine yerleştirmelidir. İlkokul öğretmenleri de aileyi desteklemelidir.
Netice itibariyle, kadının hak ettiği yere gelebilmesi için güçlü olması gerekmektedir. Kadının güçlendirilmesinin ilk ve en önemli koşulu eğitimdir. Bu nedenle, kız çocukları özellikle okutulmalıdır. Devlet, pozitif ayrımcılık yapma yetkisini kullanarak tüm kız çocuklarının iyi eğitim almasını sağlamalı, kız çocuğunu okutan aileleri desteklemelidir. Zira kadınlar gelecektir, gelecek kadınlarındır.
Türkiye Cumhuriyetine emek vermiş tüm anneler, bacıları minnetle; Türk kadınına bugünlerini kazandıran Yegâne Liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü şükranla anıyorum. Tüm kadınların günü kutlu olsun.”
 
 
 

CHP Kırşehir Milletvekili Aday Adayı Yılmaz Zengin:
“Kadınlarımızla birlikte iktidara yürüyeceğiz”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kırşehir Milletvekili Aday Adayı Yılmaz Zengin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yayınladığı mesajda, “CHP iktidarında kadınlarımız sosyal ve ekonomik haklara kavuşacaklardır” dedi.
Başkan Zengin, yayınladığı yazılı mesajında şunları kaydetti: “Kadınlarımızın toplumsal yaşamımızın onurlu bireyleri olarak hayatın her alanında kendilerini göstermeleri her şeyden önce günümüzde yaşanılan olumsuzlukları hızla silecektir. Şiddetin, argonun, töre cinayetlerinin ve istismarların olmadığı ve bu ilkel yaklaşımlara maruz kalınmadığı mutlu bir Türkiye hepimizin arzusudur.
Atatürk’ün liderliğinde, hemcinslerinden daha önce toplumsal hayatta yer bulan ve siyasi haklarını birçok Avrupa ülkesinden önce alan kadınlarımızın ekonomik özgürlüğü de CHP iktidarında aile sigortası ile sağlanacaktır.
Hayatın her alanında eşit haklara sahip olarak kadınlarla birlikte yan yana yürüyeceğimiz mutlu Türkiye yakındır.
Onlardan olduğumuz ve hayatımızın doğumdan ölüme her anında varlıklarıyla onurlandığımız, ihtiyacımız olduğunda ilgi ve sıcaklıklarını esirgemeyen, eğiten, yetiştiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren fedakâr kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutluyorum.”
 
 
 
 
Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kudret Saylam:
“Kadınların önlerindeki engeller kalkmalı”

Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kudret Saylam, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlama mesajı yayınladı.
Rektör Prof. Dr. Kudret Saylam, yayınladığı yazılı mesajında şunları kaydetti: “Kadın hakları konusuna dünya çapında verilen önemin artmasının sonuçlarından birisi 1977 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun, 8 Mart'ı ‘Dünya Kadınlar Günü’ olarak ilan etmesi olmuştur. Bu kapsamda kadınların sosyal gelişimleri, temel insan haklarını kullanabilmeleri ve kendilerini geliştirmelerine olanak sağlanması amacıyla çeşitli çalışmalar yapılması kararlaştırılmıştır. Kadınlara eşit hakların verilmesinin dünya barışını güçlendireceği yönündeki ön kabul kadın haklarının önemini de ortaya koymaktadır.
Dünya genelinde kadın hakları alanında son yıllarda olumlu gelişmeler yaşanmasına rağmen kadınlar açısından birçok sorun hâlâ çözülebilmiş değildir. Dünyada halen eğitim almamış insanların büyük çoğunluğunu kadınlar oluşturmakta, çalışma yaşamında kadın erkek eşitsizliği her aşamada kendini göstermektedir. Dünya Kadınlar Günü, dünya için olduğu gibi ülkemiz için de bu eşitsizliklerin dile getirilmesi, kadın haklarının kazanılması ve iyileştirilmesi açısından önemli bir gündür.
Ülkemizde uzun yıllar süren vesayetçi zihniyet, kadınlarımızın fırsat eşitliğinden yararlanmalarını engellemiş, onları eğitim, iş ve siyasal yaşamdan uzaklaştırmıştır. Ülkemizde bugün devam eden normalleşme süreci kadınlarımızın iş, eğitim ve siyasi yaşama eşit katılımlarının sağlanması açısından sevindiricidir. Hedeflenen 2023 Yeni Türkiye Vizyonu çerçevesinde ileri demokrasiyi hayata geçirmek için önemli adımlar atılmış ve kanuni değişiklikler yapılarak kadınlarımızın eğitim, iş ve siyasal alanda önlerindeki engeller kaldırılmıştır.
Dünya kadınlarının, daha özgür bir yaşam, eşit çalışma koşulları ve ayrımcılığın önlenmesi konusundaki haklı taleplerini dile getirdikleri gün olan “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” vesilesiyle tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum.”
 
 
 

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selahattin Ekicioğlu:
“Kadınlarımız, her alanda söz sahibi olmalı”

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayınladı.
Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Selahattin Ekicioğlu, mesajında şunları kaydetti:Kadınların sosyal yaşam içerisindeki konumu, o ülkenin gelişmişliğinin ve çağdaşlığının en önemli göstergesidir. İnsan hakları ve özgürlüğün gelişmesi ve demokrasinin benimsenmesiyle birlikte, kadınlar da kamusal alan içerisinde, üretimde, yönetimde ve yaşamın bütün alanlarında yer almışlardır. Kadınların yaşamın her alanında söz sahibi olduğu toplumlar, dünyanın en gelişmiş toplumları iken, kadının ikinci planda olduğu toplumlar ise gelişimini hâlâ tamamlayamamış toplumlar olmaya mahkûmdurlar.
Kadınlarımızın özgürlük ve eşitlik mücadelesi açısından, çok önemli ve anlamlı bir gün olan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü, kadına yönelik artan şiddet olaylarının gölgesinde kutluyoruz. Üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden, huzurlu, sağlıklı ve çağdaş bir toplumun temel taşı olan kadınlarımız, ne yazık ki giderek daha yoğun bir biçimde şiddet olaylarına maruz kalmaktadır. İki hafta önce Mersin Tarsus’ta yaşanan Özgecan Aslan’a yönelik vahşet, toplumsal hafızamızdan asla silinmeyecek bir örnektir.
Kadınlarımıza yönelik geliştirici politikaların ve iyileştirilmenin arttırılması, kadınlarımızın sosyal, ekonomik ve siyasal alanda daha çok söz sahibi olma zorunluluğu artık kaçınılmazdır.
Kadınlarımızın hayat içerisinde karşılaştığı her türlü sorunların ortadan kalktığı, kadınlarımızın şiddetle değil, başarıları ile anıldığı bir ülke özlemiyle, bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum.”
 
 
 Kırşehir Halk Sağlığı Müdürü Dr. Bekir Demirbaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı
“Kadına yapılan her türlü şiddeti kınıyoruz”
Kırşehir Halk Sağlığı Müdürü Dr. Bekir Demirbaş, yayınladığı yazılı mesajda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.
Dr. Demirbaş, yayınladığı mesajda şunları kaydetti: “Aile birliğinin en önemli unsuru olan kadınlar, ülkemizin gelişmesi ve çağdaş bir düzeye ulaşmasında çok önemli bir role sahiptir. Toplumumuzda var olan güçlü aile bağları, aile bireylerinin birbirilerine gösterdiği sevgi ve anlayış, vatanını ve bayrağını seven nesillerin yetişmesi kadınlarımızın eserdir. Onların bu fedakârca tutumları göz önüne alındığında toplum olarak onlara duyduğumuz minnet ve şükranı ifade etmek için kelimeler yetersizdir.
Kadınların özgürlük ve eşitlik mücadelesi açısından, çok önemli ve anlamlı bir gün olan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü, ne yazık ki artan kadına yönelik şiddet olaylarının gölgesinde kutluyoruz. Üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden, huzurlu ve sağlıklı bir toplumun temel taşı kadınlarımız giderek daha yoğun bir biçimde şiddet olaylarına maruz kalmaktadırlar. Kadına yönelik şiddetin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması, tüm kurumların sorumluluk üstlenmesi, gerekli sosyal politikaların yaşama geçirilmesi ile mümkün olacaktır.
Bu duygu ve düşüncelerle sağlık çalışanı kadınlarımızın ve tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor ve kadınlarımızın, toplum içinde kendini ifade edebilen bir yaşam tarzına sahip olmalarını diliyorum.”

Kırşehir Milletvekili Abdullah Çalışkan:
“Kadın, devlet yönetiminde söz sahibi olmalıdır”
Kırşehir Milletvekili Abdullah Çalışkan, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yayınladığı mesajında, “8 Mart, emeğin kutsallığını bilen, evinin nafakasını kazanmak ve yaşam mücadelesi için çalışmak zorunda kalan kadınlarımızın günüdür” dedi.
Milletvekili Çalışkan yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Emeğin kutsallığına ve alın terinin yüceliğine karşın kadınların emeğini hiçe sayıp sömüren bir anlayışı, gözler önüne sermek amacıyla kutlanmaya başlanan bir gün olan 8 Mart günü Dünya Kadınlar Günü, 1987 yılının 8 Mart günü olumsuz çalışma şartlarından dolayı grev yaparken hayatını kaybeden işçi kadınların anısına Dünya Kadınlar Günü olarak kabul edilmiştir.  Tarihimizde kadınlarımıza verilen önem ve kadınlarımızın fedakârlığı, dünyaya örnek olacak bir nitelik taşımaktadır. Kadınlarımız ailesinde söz sahibi olduğu gibi toplumda ve devlet yönetiminde sürekli söz sahibi olmuşlardır. Ahi Evrani Veli hazretlerinin eşi Fatma Bacı, o dönemde Avrupa’da kadınlar ikinci sınıf insan muamelesi görürken, Anadolu’da Türkiye tarihinin en önemli ve ilgi çekici kültür ve medeniyet olayı denecek, Anadolu Bacıları (Bacıyân-ı Rûm) Teşkilatı'nın kurmuştur. Bu teşkilat ile kadınların meslek erbabı olmasının yanında bir savaşçı olarak yetişmeleri de sağlanmıştır.  
Burada önemli olan bir diğer hususta Bâcıyân-ı Rûm Teşkilâtı’nda kadınlara ‘aşına-işine-eşine sahip ol’ öğüdü verilmiştir. Milli Mücadele’de ise kadınlarımız, vatan müdafaasında, cephe ve cephe gerisinde vatanı savunmuşlardır.  İslam’ın ve Hz. Peygamber'imizin kadına bakışı, bizzat Rasûlullah (sav)’ın Müslüman kadınlara ve diğer kadınlara karşı yaklaşımı ile değerlendirilecek olursak ve bu konuda ortaya koyduğu ilkeler göz önüne alındığında, dinimiz ve Peygamberimiz ile kadınlara yönelik nasıl bir devrim gerçekleştirildiği daha iyi anlaşılacaktır.
Günümüzde kadınlarımız, olaylara bakış açısındaki duyarlılık ve farklı yaşam tecrübeleri ile hayatın hemen her alanında büyük başarılara imza atmaktadırlar. Toplumun her kesiminde ve her alanında kadınlarımız rol almakta ve liderlik yapmaktadırlar.  AK Parti olarak, kadınlarımızın hayatın her alanında eşit, özgür ve adil bir şekilde yerlerini almaları, kadınlara başta fiziksel ve ruhsal şiddet olmak üzere toplumsal yaşamda maruz kaldıkları her çeşit olumsuzluğu bertaraf etmek adına çok büyük adımlar attık ve bu konuda iyileştirmeler sürekli devam edecektir.
Hayatımızda önemli bir yere sahip olan ve toplumun temelini oluşturan kadınlarımızın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlar, tüm kadınlarımıza saygılar sunarım.”
 
 
 
Boztepe Belediye Başkanı Ramazan Aydın’dan kutlama mesajı:
“Kadın, ailenin temel taşıdır”

Boztepe Belediye Başkanı Ramazan Aydın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle   yayınladığı bildiride tüm kadınların gününü kutladı.
Birleşmiş Milletler Örgütü tarafından 16 Aralık 1977 tarihinde 8 Mart’ın  tüm kadınlar için Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmasının kararlaştırıldığını anımsatan Belediye Başkanı Ramazan Aydın,  mesajında  şu ifadelere yer verdi: “Aile kurumunun temel taşı olan, giderek güçlenen ve sesini duyuran Türk kadını, uygar ve gelişen ülkemizin temel dokusudur. Yaşamın her alanında yer alan kadınlarımız toplumsal gelişmede önemli bir güç oluşturarak  toplum içinde saygın görevler üstlendikleri gibi  sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir toplumum oluşmasının da temel  dayanağı olmuşlardır.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, dünyanın pek çok ülkesinde gündeme dahi gelmemişken Türk Kadını’nın toplumda olması gereken yeri alması, Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaşlaşma kararlılığının en açık ifadesi ve başarısının da en önemli göstergesi  olmuştur. Cumhuriyetimizin yükselmesinde, demokrasimizin gelişmesinde ve kültürümüzün çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarılmasında eğitimli, çalışkan, özgür düşünceli ve erdemli Türk  Kadını’na büyük görevler düşmektedir.
Yaşamımızın her alanında varlıklarıyla bizleri onurlandıran, değerlerimizin yaşatılmasında sergiledikleri özveri ve dayanışmayla her türlü takdire şayan olan kadınlarımız her zaman başımızın tacıdır.
Geleceğimizi ellerinde yoğuran, topluma sağlıklı bireyler yetiştiren ve Türkiye Cumhuriyeti’nin teminatı olan kadınlarımıza karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek; onlara karşı her zaman sevgi, saygı ve hoşgörüyü  temel ilke edinerek sorunlarına çare üretmek görevlerimiz arasındadır.
Bu duygu ve düşüncelerle her türlü ayrımcılığın ve kadına şiddetin  sona erdiği, kadınların kültürel, ekonomik ve siyasi hayatta hak ettikleri yeri aldığı bir dünya temennisiyle, başta şehit ve gazi anneleri, eşleri olmak üzere bütün kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum.”
 
 
 

1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

anket ANKET

hava durumu HAVA DURUMU
e-gazete E-GAZETE
sayfalar SAYFALAR
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat


Kırşehir'in Güncel Haberleri