%50 Hibe Destekli Ahır-Ağıl Yapımı ve Ahır-Ağıl Tadilatlarına Yönelik 2018 Müracaatları Başladı

Güncel 5 Ocak 2018 13:32
Videoyu Aç %50 Hibe Destekli Ahır-Ağıl Yapımı ve Ahır-Ağıl Tadilatlarına Yönelik 2018 Müracaatları Başladı
A
a

Kop İlleri Projesi Kapsamında %50 Hibe Destekli Yeni Ahır-Ağıl ve Ahır-Ağıl Tadilatla Yapımında Müracaat Sahiplerince İzlenecek Yolu Tarım Gıda ve Hayvancılık İl Müdürlüğü şöyle açıkladı:

Müracaat  Tarihi: 01-31 Ocak  2018
Büyükbaş ahır yapımına müracaat edecek olanların; Başvuru tarihinden en az bir yıl önce Bakanlık TÜRKVET veri tabanına kayıtlı Aktif İşletmesi olması ve başvuru tarihinde   en az 10 baş, en fazla 49 baş anaç  sığıra sahip işletmesi olan gerçek ve tüzel kişiler başvurabilir. Küçükbaş ağıl yapımına müracaat edecek olanların ise   başvuru tarihinden en az bir yıl önce  Koyun Keçi Kayıt Sistemine kayıtlı; başvuru tarihinde en az 100 baş  ve en fazla 200 baş anaç koyun-keçi kapasiteli Aktif İşletmesi olan gerçek ve tüzel kişiler başvurabilir.
Başvuruda İstenen Belgeler
a)  Hibe Başvuru Formu, Ek1
b)  Ön Proje Formu, Ek:2
c) Yatırım ile İlgili Bilgiler Formu, Ek:3 (Kamu arazisi kiralayanlar dolduracaktır.)                                     
ç)  Tahmini Sabit Yatırım ve Termin Plan Tabloları, Ek:4                                            
d) ÇKS kaydı (2018 yılı içerisinde alınmış olacaktır. Bağlı bulunduğu Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünden alınacaktır.)
e) İşletme Tescil Belgesi (2018 yılı içerisinde alınmış olacaktır) başvuru tarihinden en az bir yıl önce kayıtlı olduğuna dair belge, (Bağlı bulunduğu Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünden alınacaktır)  Ayrıca Bakanlık Türkvet veri tabanına veya Koyun Keçi Kayıt Sistemine kayıtlı anaç sığır veya anaç koyun-keçi işletmesinde bulunan hayvanları gösterir liste. (2018 yılı içerisinde alınmış olacaktır. Bağlı bulunduğu Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünden alınacaktır.)
f)Yatırımın yapılacağı arazi/arazilere ait aidiyet belgesi/belgeleri,(Tapu kaydı 2018 yılı içerisinde alınmış ve ilgili Tapu Müdürlüğünce Onaylanmış olacaktır. Tapuda İcra ve İpotek bulunmayacaktır.)
Ek 9:Yatırımın yapılacağı arazi/arazilere ait aidiyet belgesi/belgeleri Açıklaması
g) Yeni inşaat ve tadilat inşaatı yaptıracak işletmelerde inşaatın yapılacağı alan yatırımcıya veya 1.derece akrabalarına (eşine ya da anne, babasına veya kardeşlerden birine ) ait olmalıdır. Üzerine yeni inşaat yapılacak arsanın söz konusu akrabalardan birden fazla kişiye ait olması (hisseli olması) durumunda, her bir hissedarın yatırımcıya arsa üzerinde inşaat yapılmasına rızaları olduğunu  belirten ve bu hususta  yetki  verdiğini gösterir Muvaffakat  ile noter tasdikli kira sözleşmesi  istenecektir. (Muvafakatname ile Kira Sözleşmesi tek belge şeklinde noterde düzenlenecektir.)
Kamu arazisi kiralayarak yatırım yapan yatırımcılardan ise en az beş (5) yıllık kira sözleşmesi istenir.
h) Nüfus cüzdanı fotokopisi  (gerçek kişiler için)
ı) Şirketi temsil ve imza yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri (tüzel kişiler için), ile tüzel kişilerin yetkili kurullarından alınmış yetkilendirme kararı,
i) Firmanın sermaye yapısı, miktarı ve faaliyetleri açısından nihai durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi tasdikli örneği (tüzel kişiler için),
j) Tüzel kişilerin yetkili kurul ve/veya organlarından aldıkları yetki kararı, yatırım yapma ile ilgili almış oldukları yönetim kurulu kararı,
NOT:   Başvuru sahibi veya yetkilendirilen kişinin dosyanın alınması esnasında Nüfus Cüzdanı ile birlikte hazır bulunması şarttır. Aksi takdirde dosya incelenmez ve bir üst yazı ile iade edilir.
**Proje başvuru dosyaları, ön proje formatı, hibe başvuru formu ve ekleri destekleyici dokümanlarla birlikte 2 takım olarak hazırlanır.  Bir takımı (Belgelerin aslı) İl Müdürlüğü'ne teslim edilir, diğeri de yatırımcı tarafından muhafaza edilir.
** Gerçek ve tüzel kişilerin kamudan bağımsız olması gerekir. Devlet Memurları, Kamu İşçileri veya Devlet Üniversitelerinde görevli Öğretim Elemanları başvuramazlar.
**Müracaatlar Kırşehir İli Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğüne yapılacak. 
 
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

anket ANKET

hava durumu HAVA DURUMU
e-gazete E-GAZETE
sayfalar SAYFALAR
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat


Kırşehir'in Güncel Haberleri